Posts

Showing posts from December, 2015

โป๊ปฟรังซิส: "เราต้องเมตตาก่อนตัดสินผู้อื่น เพราะพระเจ้าทรงทำแบบนี้เสมอ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิหารนักบุญเปโตรเรียบร้อยแล้ว พร้อมเทศน์สอนในมิสซาว่า เราต้องให้ความเมตตาก่อนจะตัดสินใคร เพราะเวลาที่พระเจ้าตัดสิน พระองค์จะใช้ความเมตตานำทางเสมอ ทรงรำลึก 50 ปีของการปิดสังคายนาวาติกัน ที่ 2 ว่าเป็นการพบกันระหว่างพระศาสนจักรกับชายและหญิงของยุคสมัย นอกจากนี้ สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 ก็มาร่วมพิธีเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ด้วย โดยทรงเป็นคนที่สองที่เดินผ่านประตูศักดิ์สิทธิ์ต่อจากพระสันตะปาปา ฟรังซิส ส่วนวันอาทิตย์นี้ 13 ธันวาคม พระสันตะปาปาจะเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ที่มหาวิหารนักบุญจอห์น ลาเตรัน ซึ่งเป็นอาสนวิหารของสังฆมณฑลโรม ช่วงสายวันอังคารที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาสมโภชแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมลและเปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 70,000 คน ความพิเศษของวันนี้ ยังเป็นวันครบ 50 ปีของการปิดสังคายนาวาติกัน ที่ 2 และยังเป็นวันที่ 1,000 ในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส อีกด้วย สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอ

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องกลับใจจากความคิดที่ปิดตายและหัวใจที่ปิดกั้นเพื่อนมนุษย์"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน การกลับใจไม่ใช่สิ่งที่เราใช้กับคนไม่เชื่อในพระเจ้า แต่คริสตชนก็ต้องกลับใจ เราต้องกลับใจจากความคิดที่ปิดตายและหัวใจที่ปิดกั้นเพื่อนมนุษย์ รวมไปถึงเราต้องกลับใจจากความคิดแก้แค้นและลดความหยิ่งยะโสให้หมดไปจากใจ ทรงย้ำ คริสตชนถูกเรียกมาประกาศพระนามพระเยซูให้กับคนที่ไม่รู้จักพระองค์ แต่การประกาศนี้ ไม่ใช่การไปบังคับเขาให้เปลี่ยนศาสนา ทรงหวังเห็นคาทอลิกทุกคน เตรียมจิตใจอย่างดีก่อนถึงวันเปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ซึ่งจะเริ่มในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2015 นี้ด้วย ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนาอย่างคับคั่ง วันนี้ พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารประจำวันอาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ นักบุญจอห์น บัปติสต์ เริ่มออกเทศนาสั่งสอนให้ทุกคนกลับใจและเตรียมทางให้กับพระคริสตเจ้า พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันว่า - พวกเราคงถามตัวเองว่า 'ทำไมเราต้องกลับใจด้วยล่ะ' การกลับใจใช้กับคนที่ไม่มีศาสนาไม่ใช่เหรอ

โป๊ปฟรังซิส: "พ่อไปแก้บาปทุกๆ 15-20 วัน เพราะรู้ตัวว่าต้องการพระเมตตาจากพระเจ้า"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเผย พระองค์ไปแก้บาปทุกๆ 15-20 วัน เพราะสำนึกในบาปที่ได้ทำและรู้ตัวว่าต้องการพระเมตตาจากพระเจ้า ทรงรู้สึกว่า "นักบุญแม็ทธิว" มีความเกี่ยวข้องกับพระองค์มากๆ เพราะวันที่สัมผัสถึงกระแสเรียก เกิดในวันฉลองนักบุญแม็ทธิว นอกจากนี้ คำขวัญสมัยเป็นพระสังฆราชและพระสันตะปาปาก็เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงเรียกนักบุญแม็ทธิวให้มาติดตามพระองค์ ทรงเน้น พระศาสนจักรต้องไม่ติดกับดักการประจญที่ทำให้เรายึดกฏเป็นที่ตั้งอย่างเดียว เพราะถ้าเป็นเช่นนั้น จะมีคนจำนวนมากขนาดไหนที่จะถูกกีดกันออกไป ทรงชี้ โลกยุคนี้เคยชินกับข่าวร้ายไปแล้ว ทั้งที่ความจริงเราต้องแสวงหาข่าวดีจากพระเจ้าต่างหาก เพราะนี่คือสิ่งจะขับเคลื่อนเราไปข้างหน้า ทรงย้ำคำเดิมว่า ต้องการให้พระศาสนจักรเป็น "โรงพยาบาลสนาม" ที่บาดเจ็บจากการออกไปตามท้องถนน มากกว่า เจ็บป่วยเพราะอยู่เฉยๆ ไม่ขยับตัวทำอะไรเลย  สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงประทานการสัมภาษณ์แก่ "เครเดเร่" วารสารทางการของปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ในประเด็นต่างๆ ก่อนเปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม โดยรายละเอียดสำคัญ มีดังนี้ - พระสันตะปา

บทสัมภาษณ์พระสันตะปาปาบนเครื่องบินขากลับจากแอฟริกา

Image
1) สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงตั้งคำถาม จำเป็นด้วยหรือที่ผู้นำศาสนาต้องชักจูงศาสนิกชนของตนให้เป็นพวกหัวรุนแรง 2)ทรงชี้ การคลั่งศาสนาแบบหัวรุนแรงมีอยู่ในทุกศาสนา คาทอลิกก็มีเช่นกัน เช่นพวกที่คิดว่าตัวเองยึดมั่นความจริงเที่ยงแท้ และทำให้คนอื่นมัวหมองด้วยการให้ร้ายและทำลายชื่อเสียงของเขา 3) ทรงยอมรับ การใช้ถุงยางอนามัยป้องกันโรคเอดส์ ทำให้พระศาสนจักรเจอภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก มันเหมือนกับการที่ฟาริสีถามพระเยซูว่า "ถูกต้องหรือไม่ที่จะรักษาคนป่วยในวันสับบาโต" 4) ทรงประณาม สงครามกลายเป็นอุตสาหกรรมไปแล้ว พร้อมถาม ผู้ก่อการร้ายผลิตอาวุธเองได้หรือ ใครให้อาวุธกับพวกก่อการร้าย พออาวุธมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ผลิตก็ได้ประโยชน์ทั้งนั้น 5) ทรงยอมรับ เป็นความผิดพลาดที่แต่งตั้ง มองซินญอร์ ลูโช่ บัลเลโฆ่ บัลดา และ ดร.ฟรานเชสก้า ชาอูกี้ เป็นทีมงานคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารจัดการโครงสร้างสันตะสำนัก จนนำไปสู่การขโมยเอกสารสำคัญของวาติกัน 6) ทรงย้ำ สื่อมวลชนที่เป็นมืออาชีพตัวจริง ต้องรายงานความจริงให้ครบ อย่ารายงานครึ่งเดียว เจอเรื่องโกงต้องรายงานและพูดไปตามจริง แต่ถ้ารายงานผิด ต้องกล้าออกมาขอโทษ สมเ