โป๊ปฟรังซิส: "พ่อไปแก้บาปทุกๆ 15-20 วัน เพราะรู้ตัวว่าต้องการพระเมตตาจากพระเจ้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเผย พระองค์ไปแก้บาปทุกๆ 15-20 วัน เพราะสำนึกในบาปที่ได้ทำและรู้ตัวว่าต้องการพระเมตตาจากพระเจ้า ทรงรู้สึกว่า "นักบุญแม็ทธิว" มีความเกี่ยวข้องกับพระองค์มากๆ เพราะวันที่สัมผัสถึงกระแสเรียก เกิดในวันฉลองนักบุญแม็ทธิว นอกจากนี้ คำขวัญสมัยเป็นพระสังฆราชและพระสันตะปาปาก็เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงเรียกนักบุญแม็ทธิวให้มาติดตามพระองค์ ทรงเน้น พระศาสนจักรต้องไม่ติดกับดักการประจญที่ทำให้เรายึดกฏเป็นที่ตั้งอย่างเดียว เพราะถ้าเป็นเช่นนั้น จะมีคนจำนวนมากขนาดไหนที่จะถูกกีดกันออกไป ทรงชี้ โลกยุคนี้เคยชินกับข่าวร้ายไปแล้ว ทั้งที่ความจริงเราต้องแสวงหาข่าวดีจากพระเจ้าต่างหาก เพราะนี่คือสิ่งจะขับเคลื่อนเราไปข้างหน้า ทรงย้ำคำเดิมว่า ต้องการให้พระศาสนจักรเป็น "โรงพยาบาลสนาม" ที่บาดเจ็บจากการออกไปตามท้องถนน มากกว่า เจ็บป่วยเพราะอยู่เฉยๆ ไม่ขยับตัวทำอะไรเลย 

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงประทานการสัมภาษณ์แก่ "เครเดเร่" วารสารทางการของปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ในประเด็นต่างๆ ก่อนเปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม โดยรายละเอียดสำคัญ มีดังนี้

- พระสันตะปาปาเผยว่า พระองค์ทรงเดินตามคำสอนของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ผู้ทรงเน้นเรื่องพระเมตตาของพระเจ้า รวมถึงเรื่องวันอาทิตย์พระเมตตา พระองค์ยอมรับว่า ชอบเรื่องความเมตตาที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์อย่างมาก โดยย้อนไปการไปเมื่อการ "นำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวครั้งแรกในฐานะพระสันตะปาปา" พระองค์ก็แบ่งปันเรื่องความเมตตาที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์

- พระสันตะปาปาทรงชี้ว่า ยุคนี้ โลก "เคยชิน" กับข่าวทารุณกรรมและป่าเถื่อนไปแล้ว ทั้งที่ความเป็นจริง โลกต้องแสวงหาข่าวดีจากพระเจ้าต่างหาก พระเมตตาของพระเจ้าคือสิ่งที่จะนำเราไปข้างหน้า ไม่ใช่การทารุณกรรมและความโหดร้ายป่าเถื่อน

- พระสันตะปาปาทรงเน้นว่า พระศาสนจักรต้องไม่ติดกับดักการประจญที่ทำให้เรายึดกฏเป็นที่ตั้งอย่างเดียว เพราะถ้าเป็นเช่นนั้น จะมีคนจำนวนมากขนาดไหนที่จะถูกกีดกันออกไป

- พระสันตะปาปายังย้ำคำเดิมว่า ต้องการให้พระศาสนจักรเป็น "โรงพยาบาลสนาม" ที่บาดเจ็บจากการออกไปตามท้องถนน มากกว่า เจ็บป่วยเพราะอยู่เฉยๆ ไม่ขยับตัวทำอะไรเลย

- พระสันตะปาปาทรงเผยว่า พระองค์ทรงไปรับศีลอภัยบาปทุกๆ 15-20 วัน เพราะรู้ตัวว่า ตนเองต้องการพระเมตตาจากพระเจ้าสำหรับความผิดและบาปที่พระองค์ทรงทำ

- พระสันตะปาปารำลึกความหลังจากความประทับใจหลังไปแก้บาปตอนอายุ 17 ปี วันนั้นเป็นวันที่ 21 กันยายน วันฉลองนักบุญแม็ทธิว หลังจากออกจากห้องแก้บาปแล้ว พระองค์รู้เลยว่า ตนเองได้รับกระแสเรียกจากพระเจ้าให้เป็นสงฆ์ติดตามพระองค์

- พระสันตะปาปาทรงประทับใจประวัติของ "นักบุญแม็ทธิว" และรู้สึกว่านี่เป็นนักบุญที่มีความเกี่ยวข้องกับพระองค์เป็นอย่างมาก ทั้งสัมผัสได้ถึงกระแสเรียกในวันฉลองนักบุญแม็ทธิว และยังเลืกคำขวัญสมัยเป็นพระสังฆราชและตอนเป็นพระสันตะปาปา ให้เกี่ยวกับเหตุการณ์ทีพระเยซูทรงเรียกนักบุญแม็ทธิวให้มาติดตามพระองค์ คำขวัญนี้มีว่า "ทรงเมตตาในการเลือกเขา" (Miserando atque eligendo)

- พระสันตะปาปายอมรับว่า ต้องการส่งเสริมบทบาทสตรีในพระศาสนจักร แต่มันไม่ง่ายเลยที่จะเข้าใจ "ความเป็นแม่ของพระเจ้า" ดังนั้น พระองค์จึงเลือกจะพูดถึงความอ่อนโยนของพระเจ้าว่าเป็นทั้งแบบพ่อและแม่ ถ้าเราเปิดใจให้กับความอ่อนโยนของพระเจ้า เราจะเป็นคนที่รู้จักอดทนมากขึ้นและอ่อนโยนมากขึ้น

- นอกจากนี้ ถ้าเราเปิดใจให้ความเมตตาของพระเจ้า เราจะไม่มองเพื่อนมนุษย์เป็นแค่สิ่งของ (เป็นผักปลา) ตัวอย่างที่พระสันตะปาปาแบ่งปันคือช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา มีหลายบริษัทในอิตาลีปลดพนักงานออกระหว่างที่พนักงานไปพักร้อน ทั้งนี้ เพื่อนายจ้างจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินบำนาญหรือสวัสดิการให้กับลูกจ้างที่เป็นพนักงานเต็มเวลา (Full time) พระสันตะปาปาบอกว่า ถ้าเราลองคิดว่าเราเป็นคนที่ถูกเลิกจ้าง เราคงจะเปลี่ยนความคิดและไม่คิดเอาแต่ได้อยู่คนเดียว


Comments