โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องกลับใจจากความคิดที่ปิดตายและหัวใจที่ปิดกั้นเพื่อนมนุษย์"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน การกลับใจไม่ใช่สิ่งที่เราใช้กับคนไม่เชื่อในพระเจ้า แต่คริสตชนก็ต้องกลับใจ เราต้องกลับใจจากความคิดที่ปิดตายและหัวใจที่ปิดกั้นเพื่อนมนุษย์ รวมไปถึงเราต้องกลับใจจากความคิดแก้แค้นและลดความหยิ่งยะโสให้หมดไปจากใจ ทรงย้ำ คริสตชนถูกเรียกมาประกาศพระนามพระเยซูให้กับคนที่ไม่รู้จักพระองค์ แต่การประกาศนี้ ไม่ใช่การไปบังคับเขาให้เปลี่ยนศาสนา ทรงหวังเห็นคาทอลิกทุกคน เตรียมจิตใจอย่างดีก่อนถึงวันเปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ซึ่งจะเริ่มในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2015 นี้ด้วยช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนาอย่างคับคั่ง วันนี้ พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารประจำวันอาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ นักบุญจอห์น บัปติสต์ เริ่มออกเทศนาสั่งสอนให้ทุกคนกลับใจและเตรียมทางให้กับพระคริสตเจ้า

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันว่า

- พวกเราคงถามตัวเองว่า 'ทำไมเราต้องกลับใจด้วยล่ะ' การกลับใจใช้กับคนที่ไม่มีศาสนาไม่ใช่เหรอ กลับใจเพื่อมาเป็นผู้เชื่อในพระเจ้า หรือว่า ใช้กับคนบาปที่กลับใจมาเป็นผู้ชอบธรรม แต่พวกเราไม่จำเป็น เพราะเราเป็นคริสตชนอยู่แล้ว พ่อคิดว่า พวกเราหลายคนกำลังถามตัวเองอยู่แบบนี้ใช่ไหม ก็เพราะเราคิดแบบนี้นี่แหละ มันจึงทำให้เราไม่ตระหนักว่าเราต้องกลับใจ เรามัวแต่คิดว่า ทุกสิ่งดูโอเคแล้ว เราไม่จำเป็นต้องกลับใจไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

- ลองถามตัวเองอีกซิว่า 'มันเป็นความจริงใช่ไหมที่เวลามีคนทำผิดกับเราและใส่ร้ายเรา ปฏิกิริยาของเราเป็นอย่างไร' เรามีความสามารถพอที่จะนิ่งและเต็มใจให้อภัยเขาไหม มันยากนะที่จะให้อภัย! มันยาก เพราะเราจะคิดว่า 'แกต้องชดใช้กับสิ่งที่แกทำ' นี่คงเป็นสิ่งแรกที่ผุดขึ้นมาในสมองของเรา ถ้าเราคิดแบบนี้ พ่อว่ามันไม่โอเคแล้ว มันต้องมีการกลับใจ เราจำเป็นต้องมีความรู้สึกเห็นใจแบบที่พระเยซูทรงเป็น

- พวกเราทุกคนต้องกลับใจ เหนือสิ่งอื่นใด เราจำเป็นต้องกลับใจจากความคิดที่ปิดตายและหัวใจที่ปิดกั้นทุกคน เพราะนี่คือการทำให้ทะเลทรายในจิตใจของเราแผ่ขยายมากยิ่งขึ้น

- เราทุกคนถูกเรียกมาเพื่อให้ประกาศพระเยซูให้กับคนที่ไม่รู้จักพระองค์ การประกาศนี้ ไม่ใช่การบังคับคนอื่นให้เปลี่ยนศาสนา แต่มันคือการเปิดประตูเข้าไปในชีวิต ถ้าพระเจ้าทรงเปลี่ยนชีวิตของเรา ทำไมเราจะไม่สัมผัสถึงความต้องการที่จะให้พระองค์เข้ามาในชีวิตของเราล่ะ

- สำคัญสุด เราต้องกล้าที่จะกลับใจ เราจำเป็นต้องลดความหยิ่งยะโสและความเป็นศัตรูให้หายไปจากจิตใจ เราต้องลดความเฉยชา ไม่รู้สึกทุกข์ร้อนกับความทุกข์ของเพื่อนพี่น้องให้หมดไปจากจิตใจ และเมื่อนั้น หนทางแห่งการกลับใจที่แท้จริงก็จะเริ่มต้นขึ้นในตัวเรา

หลังการภาวนาจบลง พระสันตะปาปาทรงกล่าวเชิญทุกคนภาวนาให้กับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP21) ซึ่งจัดที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2015 โดยทรงหวังว่า พระจิตจะนำทางทุกคนให้ได้ข้อสรุปที่ดีที่สุดให้กับมนุษยชาติ

นอกจากนี้ พระสันตะปาปาทรงหวังว่า ทุกคนจะเตรียมจิตใจอย่างดีก่อนจะถึงวันเปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ซึ่งจะเริ่มในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2015 นี้ด้วยComments