การ์ดอวยพรปาสกาจากพระสันตะปาปา ฟรังซิสเพื่อนนักข่าวสายวาติกันส่งการ์ดอวยพรปาสกาของ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส มาแบ่งปัน PopeReport

ปีนี้ พระสันตะปาปาเลือกคำอวยพรว่า "พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนชีพแล้ว มาซิ มาดูเถิด" (Christus surrexit, venite et videte!)

Comments