Posts

Showing posts from August, 2012

ฟาติมาสาร - “พันธมิตรผู้ศักดิ์สิทธิ์” และ “การให้อภัย” (2 กันยายน 2012)

ฟาติมาสาร - ยากจะคาดเดา (26 สิงหาคม 2012)

ฟาติมาสาร - สำรวจการนับถือศาสนาในหลายประเทศ (19 สิงหาคม 2012)

ฟาติมาสาร - มิสซาลาตินกับปีแห่งความเชื่อ (12 สิงหาคม 2012)

พระสันตะปาปาตั้งสมณทูตใหม่ประจำประเทศไทยแล้ว

ฟาติมาสาร - คดียักยอกเอกสารลับวาติกันใกล้จบแล้ว (5 สิงหาคม 2012)