พระสันตะปาปาตั้งสมณทูตใหม่ประจำประเทศไทยแล้วสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงประกาศแต่งตั้ง "พระอัครสังฆราช พอล จาง อิน-นัม" สมณทูตประจำประเทศยูกันดา ให้เป็นสมณทูตองค์ใหม่ประจำประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2012

พระอัครสังฆราช พอล จาง อิน-นัม เป็นชาวเกาหลีใต้ ปัจจุบัน อายุ 62 ปี โดยปี 2002 ท่านดำรงตำแหน่งสมณทูตประจำบังกลาเทศ ส่วนปี 2007 เป็นสมณทูตประจำประเทศยูกันดา และปี 2012 เป็นสมณทูตประจำประเทศไทย

Comments