Posts

Showing posts from June, 2012

ฟาติมาสาร - รู้จัก “ปีแห่งความเชื่อ” แบบข้อมูลแน่นๆ (1 กรกฎาคม 2012)

ฟาติมาสาร - ชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ (17 มิ.ย. 2012)

ฟาติมาสาร - ความสับสนอลหม่านสุดๆในวาติกัน (10 มิ.ย. 2012)