ฟาติมาสาร - รู้จัก “ปีแห่งความเชื่อ” แบบข้อมูลแน่นๆ (1 กรกฎาคม 2012)

ปี 2012 – 2013 พระศาสนจักรคาทอลิกจะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น นั่นคือ “ปีแห่งความเชื่อ” ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงประกาศให้จัดขึ้นโอกาสครบ 50 ปีแห่งการเปิดสังคายนาวาติกัน ที่ 2 งานดังกล่าวจะเริ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2012 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเปิดสังคยานา และจะลากยาวข้ามปีไปสิ้นสุดในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2013 โอกาสวันสมโภชพระเยซูเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

พูดถึงสังคายนาวาติกัน ที่  2 งานนี้ เริ่มในสมณสมัยของ “บุญราศี จอห์น ที่ 23” พระสันตะปาปาผู้ใจดี พระองค์ทรงเปิดสังคายนาในวันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ.1962 สังคายนานี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 3 ปี (แบ่งเป็น 4 ช่วง) โดยพระสันตะปาปาหลังจากบุญราศี จอห์น ที่ 23 ต่างเข้าร่วมสังคายนาวาติกัน ที่ 2 ทุกองค์ ไม่ว่าจะเป็น พระคาร์ดินัล โจวานนี่ บัตติสต้า มอนตินี่ (พระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6), พระสังฆราช อัลบิโน่ ลูชานี่ (พระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 1), พระสังฆราช คาโรล วอยติวา (พระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2) แม้กระทั่ง คุณพ่อโยเซฟ รัตซิงเกอร์ สงฆ์หนุ่มวัย 35 ปี (พระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16) ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น “นักเทวศาสตร์ดาวรุ่งพุ่งแรงของพระศาสนจักรคาทอลิก” ก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมสังคายนาด้วยในฐานะที่ปรึกษาด้านเทวศาสตร์ ทั้งนี้ สังคายนาวาติกัน ที่ 2 สิ้นสุดลงในวันสมโภชแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.1965 ผู้ปิดสังคายนาได้แก่สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6


ตัดกลับมาช่วงเวลาปัจจุบัน สำหรับพิธีเปิดปีแห่งความเชื่อในวันที่ 11 ตุลาคม 2012 สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงประกาศเชิญพระสังฆราชและนักเทวศาสตร์ที่เข้าร่วมสังคายนาวาติกัน ที่ 2 จำนวน 35 ท่านให้เดินทางมาร่วมงานด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมรำลึกการครบรอบ 50 ปีของสังคายนาที่มีส่วนสำคัญต่อโฉมหน้าของพระศาสนจักรยุคใหม่ (ความรู้เพิ่มเติม – สังคายนาวาติกัน ที่ 2 มีพระคาร์ดินัล พระสังฆราช พระสงฆ์ และที่ปรึกษาทางเทวศาสตร์เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 2,625 ท่าน ถึงปัจจุบัน มีชีวิตอยู่ 35 ท่าน) พระสันตะปาปาคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 35 ท่านที่ยังมีชีวิตอยู่นี้ จะยังมีสุขภาพแข็งแรงพอที่จะกลับมาร่วมรำลึกความหลังพร้อมกับพระองค์ได้

ในส่วนรายละเอียดเบื้องต้นของปีแห่งความเชื่อ สมณกระทรวงเพื่อพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ หน่วยงานของวาติกันกำลังตรวจพิสูจน์บทภาวนาที่จะใช้สวดเพื่อปีแห่งความเชื่อ (ต้นฉบับเป็นภาษาลาตินและอิตาเลี่ยน) ถ้าต้นฉบับได้รับการรับรอง วาติกันก็จะดำเนินการแปลออกเป็นภาษาต่างๆทั่วโลก เพื่อมอบให้กับสัตบุรุษใช้สวดภาวนาหลังรับศีลมหาสนิทหรือหลังมิสซาต่อไป

หลายคนอาจงงว่า ปีแห่งความเชื่อ จัดไปเพื่ออะไร เรื่องนี้ พระสันตะปาปาตรัสให้คำตอบว่า “จัดเพื่อกระตุ้นให้คาทอลิกที่ยังปฏิบัติศาสนกิจไปร่วมมิสซาเป็นประจำ ได้ตื่นตัวในการออกไปเรียกผู้ที่ทิ้งวัด แต่ยังเชื่อในพระเจ้า ให้กลับมาหาพระองค์อีกครั้ง”

เมื่อพิจารณาจากเหตุผลแล้ว โลโก้อย่างเป็นทางการของปีแห่งความเชื่อจึงได้รับการออกแบบมาแบบง่ายๆ แต่อธิบายถึงความหมายได้อย่างชัดเจน โลโก้นี้ เป็นรูปตัวอักษร “IHS” ตัวอักษร 3 ตัวนี้หลายคนสงสัยว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรถึงเกี่ยวข้องกับพระเยซู คำตอบก็คือนี่เป็นอักษรสามตัวแรกของคำว่า IHSUS ซึ่งเป็นภาษากรีกหมายถึงชื่อของพระเยซู นอกจากนี้ ตรงตัวอักษร “H” ยังได้รับการออกแบบให้เป็นรูปไม้กางเขน ส่วนพื้นข้างล่างคือเรือชาวประมง เมื่อรวมกันแล้วจึงมีความหมายว่า จงออกไปเป็นชาวประมงจับมนุษย์ให้มารู้จักกับพระเยซู

สำหรับรายละเอียดพิธีต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปีแห่งความเชื่อนั้น ในวันเปิดงาน นอกจากจะฉลอง 50 ปีสังคายนาวาติกัน ที่ 2 ยังเป็นวันครบรอบ 20 ปีที่ บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2 ประกาศให้ใช้ “หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก” (THE CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH) อีกด้วย โดยหนังสือเล่มนี้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ.1992 ดังนั้น พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ปีแห่งความเชื่อยังจะเป็นปีที่คาทอลิกทุกคนจะสนใจเรียนคำสอน, เป็นคาทอลิกที่ร้อนรน และดำเนินชีวิตด้วยความเชื่ออย่างแท้จริง

นอกจากนี้ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2013 พระสันตะปาปาจะเชื้อเชิญเยาวชนคาทอลิกทั่วโลกให้มาร่วมมิสซากับพระองค์ ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน มิสซาดังกล่าว พระสันตะปาปาจะโปรดศีลกำลังให้กับเยาวชนบางส่วนด้วย

จากนั้น วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2013 วันนี้ พระศาสนจักรคาทอลิกจะทำการสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า (แห่ศีลมหาสนิท) พระสันตะปาปาทรงเชื้อเชิญให้สังฆมณฑลทุกแห่งทุกเขตวัด จัดการเฝ้าศีลมหาสนิทแบบพร้อมเพรียงกันทั่วโลก รูปแบบของงาน คาดว่าจะคล้ายกับงานทั่วโลกพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ แต่งานนี้จะเป็นการเฝ้าศีลแบบ 24 ชั่วโมงต่อเนื่องกันทั่วโลก

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2013 พระสันตะปาปาทรงเชิญบรรดาเณรและผู้ฝึกหัดเป็นนักบวชหญิงทุกคณะทั่วโลก ให้มาแสวงบุญที่กรุงโรมและพบกับพระองค์ งานนี้ พระสันตะปาปาต้องการให้พวกเขาได้แบ่งปันความชื่นชมยินดีเกี่ยวกับการตัดสินใจที่เลือกทางเดินชีวิตติดตามพระเจ้าและรับใช้พระศาสนจักร

ปิดท้ายวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2013 พระสันตะปาปาจะถวายมิสซาปิดปีแห่งความเชื่อ ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน มิสซานี้ อาจจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยการแต่งตั้งพระคาร์ดินัลใหม่ กระนั้น ยังไม่มีการยืนยันแน่ชัด เราคงต้องติดตามกันต่อไป


... ทั้งหมดก็เป็นข้อมูลแบบแน่นๆ วอร์มอัพความรู้และความศรัทธาก่อนจะคิกออฟเปิดปีแห่งความเชื่ออย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2012 หวังว่า มันจะช่วยให้ทุกคนได้รับรู้และเข้าใจข้อมูลเบื้องต้นได้เป็นอย่างดีนะครับ
AVE   MARIA


Comments