Instagram

26 November 2015

โป๊ปฟรังซิส: "ครอบครัวคริสตชนต้องแผ่รังสีความรักของพระเจ้าให้กับสังคม"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ ครอบครัวคริสตชนมีพันธกิจพิเศษคือต้องแผ่รังสีความรักของพระเจ้าไปให้สังคม ทรงหวังเห็นชาวเคนยาปกป้องสถาบันครอบครัว ปกป้องชีวิตของเด็กทารกที่ยังไม่ลืมตาดูโลก และน้อมรับลูกที่พระเจ้าประทานมาให้ ทรงชี้ เราต้องขัดขวางการกระทำที่ทำให้เกิดการทำร้ายและดูหมิ่นเกียรติผู้หญิง


ช่วงสายวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาท่ามกลางสัตบุรุษกว่า 250,000 คนที่มาร่วมพิธีท่ามกลางสายฝน ภายในมหาวิทยาลัยแห่งไนโรบี ประเทศเคนยา มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงสวมหมวกที่ทำจากขนแกะ ซึ่ง พระอัครสังฆราช เวียร์จีโญ่ ปานเต้ พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลมาราลาล ประเทศเคนยา นำมาถวายพระสันตะปาปาก่อนเริ่มมิสซาด้วย

สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า

- ความเชื่อที่มีต่อพระวาจาของพระเจ้า เรียกร้องเราให้ส่งเสริมครอบครัวในพันธกิจต่างๆ เรียกร้องให้เรายอมรับลูกหลานที่เกิดมาว่าเป็นพระพรที่พระเจ้ามอบให้กับโลก ความเชื่อนี้ยังเรียกร้องเราให้ปกป้องศักดิ์ศรีของชายและหญิงแต่ละคน ทั้งนี้ เพราะเราทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกัน

- อาศัยการนบนอบต่อพระวาจาของพระเจ้า พวกเรายังถูกเรียกมาให้ยับยั้งการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความจองหอง การทำร้าย และการดูหมิ่นเกียรติของสตรี รวมไปถึงการคุกคามชีวิตของเด็กทารกผู้บริสุทธิ์ที่ยังไม่ได้ลืมตาดูโลก พวกเราถูกเรียกมาเพื่อให้เคารพกัน ให้กำลังใจกัน และก้าวออกไปหาคนที่ตกทุกข์ได้ยาก

- ครอบครัวคริสตชนมีพันธกิจพิเศษคือแผ่รังสีแห่งความรักของพระเจ้า นี่คือสิ่งสำคัญในทุกวันนี้ เพราะเราได้เห็นกันแล้วถึงการเติบโตของทะเลทรายแห่งความแห้งแล้วอันเกิดจากวัฒนธรรมวัตถุนิยมและความเฉยชาต่อผู้อื่น

- สำหรับเยาวชนทุกคน พ่อขอให้พวกลูกรู้จักห่วงใยผู้ยากไร้ จงปฏิเสธทุกอย่างที่จะทำให้เรามีอคติและมีการแบ่งแยกในสังคม

- สุดท้ายนี้ พ่อขอให้คริสตชนทุกคนเป็นศิษย์ธรรมทูตของพระเยซูที่ประกาศความจริง ความงดงาม และฤทธานุภาพของพระวรสารให้กับทุกคน ทั้งชายและหญิงคือช่องทางแห่งพระพรของพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความเมตตา ความอ่อนโยน และความจริงอันหนักแน่นที่จะกลายเป็นศิลาเอกของการสร้างบ้าน ในบ้านหลังนี้ เราจะอยู่ร่วมกันแบบเคารพกัน รักกัน สามัคคีกัน และเชื่อฟังความจริงของพระเจ้าที่เผยแสดงผ่านทางพระเยซู


โป๊ปฟรังซิส: "ผู้นำศาสนาต้องเป็นผู้สร้างสันติ อย่าใช้พระนามพระเจ้าสร้างความรุนแรง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงพบผู้แทนศาสนาต่างๆ ในเคนยา พร้อมตรัสย้ำ ผู้นำศาสนาต้องเป็นผู้สร้างสันติ เป็นประกาศกแห่งสันติภาพ และเชิญทุกคนให้ดำเนินชีวิตเคารพกันและกัน ทรงประณามการใช้พระนามของพระเจ้ามาสร้างความรุนแรง ทรงชี้ การเสวนาศาสนสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องดูโก้เก๋ แต่นี่คือเรื่องจำเป็นบนโลกที่เต็มไปด้วยบาดแผลความขัดแย้งและความแตกแยก 


ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงพบปะกับผู้นำศาสนาต่างๆ ในเคนยา ภายในสถานเอกอัครสมณทูตวาติกัน

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า

- ข้าพเจ้าทราบเรื่องที่กลุ่มคนร้ายบุกโจมตีมหาวิทยาลัยการิสซ่าและแมนเดร่า เมื่อ 3 ปีที่แล้ว เหตุการณ์ดังกล่าวยังติดอยู่ในความทรงจำของชาวเคนยาทุกคน นี่เป็นอีกครั้งที่แสดงให้เห็นว่า เยาวชนกลายเป็นเครื่องมือสร้างความรุนแรงโดยแอบอ้างพระนามของพระเจ้า หว่านความกลัว การบิดเบือน และสร้างการร่ำไห้ให้กับสังคม

- เป็นเรื่องสำคัญมากที่พวกเราผู้แทนศาสนาต่างๆ จะต้องเป็นประกาศกเห็นสันติ เราต้องเป็นผู้สร้างสันติซึ่งเชิญชวนทุกคนให้ดำเนินชีวิตสามัคคีกัน ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติ และเคารพกันและกัน

- ด้วยความสัตย์จริง มิตรภาพอันดีระหว่างศาสนาจัดเป็นความท้าทายยิ่ง การเสวนาระหว่างศาสนาไม่ใช่เรื่องดูโก้เก๋ แต่มันคือสิ่งสำคัญและจำเป็นในโลกที่เต็มไปด้วยบาดแผลความขัดแย้งและความแตกแยก

- เราได้เห็นกันแล้วว่า มันสำคัญมากสำหรับความเข้าใจเรื่องศาสนสัมพันธ์ มิตรภาพ และการร่วมมือกันในการปกป้องความศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าประทานมาให้มนุษย์แต่ละคน อาศัยการเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของกันและกัน ศาสนาจะมีส่วนสำคัญในการสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และช่วยฝึกพลเมืองของประเทศให้เป็นคนดีของสังคม


25 November 2015

โป๊ปฟรังซิสทรงหวังรัฐบาลเคนยากล้าลงทุนกับการสร้างเยาวชน

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงขอร้องรัฐบาลเคนยา กล้าลงทุนในตัวเยาวชนทุกคน เพื่อเสริมสร้างพวกเขาให้เติบโตเป็นคนดี โปร่งใส และยังเป็นการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในสังคม ทรงหวังเห็นชาวแอฟริกันที่มีความตั้งใจดี ช่วยกันทำงานเพื่อสร้างสันติและให้อภัยกัน หลังจากหลายประเทศในแอฟริกาเต็มไปด้วยความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคม


ช่วงบ่ายวันพุธที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปยังทำเนียบประธานาธิบดีของเคนยา เพื่อพบปะ อูฮูรู เกนยัตตา (Uhuru Kenyatta) ประธานาธิบดีและคณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศ

ในส่วนพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสเป็นภาษาอังกฤษกับประธานาธิบดี อูฮูรู เกนยัตตา และคณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศ มีใจความว่า

- ทั้งเคนยาและแอฟริกาทั้งทวีป ต่างประสบปัญหาความขัดแย้ง ความแตกแยกในสังคม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา และเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ชายและหญิงที่มีจิตใจดีต่างถูกเรียกมาเพื่อทำงานที่เสริมสร้างสันติ การคืนดีกันในสังคม การให้อภัย และการเยียวยาบาดแผลของความขัดแย้ง การจะทำงานสร้างสิ่งเหล่านี้ เราจำเป็นต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนและรู้จักเคารพกัน เพราะจุดมุ่งหมายสูงสุดของพวกเราคือคุณความดีนั่นเอง

- ข้าพเจ้าอยากขอร้องรัฐบาลเคนยา ให้ความสำคัญและปกป้องเยาวชน ขอให้เคนยากล้าลงทุนกับเยาวชนและส่งเสริมพวกเขาในการทำงานด้วยความโปร่งใสเพื่อความดีทั้งปวง นอกจากนี้ มันยังช่วยเสริมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคมทุกระดับด้วย


โป๊ปฟรังซิส: "ไปแอฟริกา พ่อไม่กลัวเรื่องความปลอดภัย แต่พ่อกลัวยุง!"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเผย สิ่งที่กลัวสุดในการเยือนแอฟริกา ไม่ใช่เรื่องความปลอดภัย แต่ทรงกลัวยุง! ตรัสเสร็จทรงนำสเปรย์ฉีดกันยุงมาฉีดใส่แขนของพระองค์ด้วย ทรงสัญญา จะแจ้งเหตุผลที่ไปเยือน "สาธารณรัฐแอฟริกากลาง" ประเทศที่เป็นพื้นที่สงครามอันดุเดือด ระหว่างเที่ยวบินกลับกรุงโรม

ช่วงเช้าวันพุธที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงประทับเครื่องบินพระที่นั่งของสายการบินอลิตาเลีย เที่ยวบินนายชุมพาบาล (The Shepherd One: AZ 4000) จากกรุงโรม มุ่งหน้าสู่กรุงไนโรบี เมืองหลวงของเคนยา เพื่อเริ่มพันธกิจการเสด็จเยือนทวีปแอฟริกาอย่างเป็นทางการ โดยระหว่างที่อยู่บนเครื่อง พระสันตะปาปาทรงทักทายบรรดานักข่าวสายวาติกันที่ตามเสด็จอย่างเป็นกันเองและไปทักทายแบบตัวต่อตัวด้วย

สำหรับประเด็นสำคัญที่พระสันตะปาปาตรัสกับบรรดานักข่าวสายวาติกันทั้ง 74 คน มีดังนี้

- ก่อนอื่น พ่อขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางมาทำข่าวการเยือนแอฟริกาของพ่อในครั้งนี้ พ่อหวังว่า ทริปนี้จะบังเกิดผลอย่างดียิ่ง

- จากนั้น นักข่าวสายวาติกันได้ทูลถามพระสันตะปาปาว่า "กังวลหรือไม่กับความปลอดภัยในการเยือนแอฟริกา ยิ่งสถานการณ์โลกเป็นแบบนี้ด้วย" พระสันตะปาปาตรัสตอบว่า "พ่อไม่กลัว สิ่งเดียวที่พ่อกังวลาก็คือยุง! พ่อพูดเลยว่าพ่อกลัวยุง! (หลังจากตรัสเสร็จ ก็ทรงฉีดสเปรย์กันยุงที่นักข่าวถวายให้ลงไปแขนของพระองค์)"

- พระสันตะปาปายังตอบคำถามของ "วาเลนติน่า อลาสรากี้" นักข่าวสายวาติกันชาวเม็กซิกัน ที่ถามว่าพระองค์จะเสด็จเยือนเมืองไหนของเม็กซิโกบ้าง พระสันตะปาปาตรัสตอบว่า "พ่อจะไป 4 เมือง หนึ่งในนั้นคือเมืองฮัวเรซ"

- คำถามสุดท้าย นักข่าวถามพระสันตะปาปาว่า เพราะเหตุใดจึงต้องไปเยือน "สาธารณรัฐแอฟริกากลาง" ประเทศที่เป็นพื้นที่สงครามอันดุเดือด พระสันตะปาปาตรัสตอบว่า "มันเป็นความตั้งใจส่วนตัว พ่อจะบอกเหตุผลกับในเที่ยวบินกลับกรุงโรมนะ"

ทั้งนี้ ก่อนเสด็จมาที่สนามบิน พระสันตะปาปาทรงทักทายเด็กและผู้หญิง 11 คนที่เคยตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงและการเป็นโสเภณี ทั้งหมดมาเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาที่หอพักซานตา มาร์ธา


23 November 2015

โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าพระศาสนจักรสนแต่ความมั่นคงทางโลก เราจะกลายเป็นคนเฉยชาจืดชืดไปวันๆ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ ถ้าพระศาสนจักรมองหาแต่หลักประกันความมั่นคงทางโลก สนใจแต่จิตตารมณ์ทางโลก และไม่รักพระเจ้ามากพอ พระศาสนจักรก็จะกลายเป็นพระศาสนจักรที่เฉยชาจืดชืดไปวันๆ ทรงแบ่งปัน ชอบภาพลักษณ์ "หญิงม่ายในพระวรสาร" เพราะมีแต่ภาพลักษณ์ที่งดงามของคนที่วางใจพระเจ้าเต็มเปี่ยม เป็นทุกข์และปกป้องลูกของตนเต็มที่ หญิงม่ายนี้ก็คือพระศาสนจักรนั่นเอง เพราะเราต้องละทิ้งทุกสิ่งเพื่อรอคอยการกลับมาของพระคริสตเจ้า ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำมิสซานี้ เป็นเหตุการณ์ที่คนรวยทำบุญลงตู้ทาน จากนั้น หญิงม่ายยากจนก็ทำเงินด้วยเงินทั้งหมดที่มีลงในตู้ทานด้วย พระเยซูจึงตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า "หญิงม่ายคนนี้ทำบุญมากกว่าทุกคน เพราะเธอทำบุญด้วยเงินทั้งหมดที่มี"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- ในพระวรสารวันนี้ หญิงม่ายคือหญิงที่อยู่คนเดียว เธอไม่มีสามีแล้ว เธอมอบความวางใจทั้งหมดไว้กับพระเจ้า พ่อชอบภาพลักษณ์ของหญิงม่ายในพระวรสาร เพราะนี่คือภาพสะท้อนถึงพระศาสนจักรที่เป็นม่าย ซึ่งกำลังรอการเสด็จกลับมาของพระเยซู

- พระศาสนจักรคือเจ้าสาวของพระคริสตเจ้า แต่เจ้าบ่าว (พระคริสตเจ้า) ได้จากไป ถ้าพระศาสนจักรละทิ้งทุกสิ่งเพื่อรอคอยการกลับมาของพระเจ้า พระศาสนจักรก็ยังเปี่ยมด้วยความศรัทธา แต่ถ้าพระศาสนจักรไม่มีความเชื่อความรักในพระเจ้ามากพอ สนใจจิตตารมณ์ทางโลกมากกว่าพระเจ้า และแสวงหาหลักประกันความมั่นคงทางโลก พระศาสนจักรก็จะกลายเป็นพระศาสนจักรที่เฉยชาจืดชืดไปวันๆ

- ภาพลักษณ์ของหญิงม่ายในพระศาสนจักรมีความงดงามมากมาย อาทิ หญิงม่ายที่เมืองนาอินซึ่งร้องไห้ให้กับบุตรที่กำลังจะถูกนำไปฝัง ยังมีหญิงม่ายที่ไปคัดค้านคำตัดสินที่ไม่เป็นธรรม เพื่อปกป้องบุตรชายของตนเอง เธอไปเคาะประตูขอความเป็นธรรมทุกวัน จนบุตรชายของตนได้รับการตัดสินที่เป็นธรรมและถูกปล่อยตัว นี่แหละคือภาพลักษณ์ของพระศาสนจักรที่ภาวนาและวิงวอนขอพระเจ้า เพื่อลูกของตน อย่างไรก็ตาม หัวใจของพระศาสนจักรอยู่กับพระเยซูเสมอ เจ้าบ่าวที่อยู่บนสวรรค์

- ในช่วงสุดท้ายของปีพิธีกรรม ขอให้เราทุกคนถามตัวเองว่า จิตวิญญาณของเราแสวงหาพระเจ้าอยู่หรือเปล่า หรือว่าเราแสวงหาความสุขสบายมากกว่าจะวางใจในพระเจ้า


22 November 2015

โป๊ปฟรังซิส: "ความเป็นกษัตริย์ของพระเยซูคือการรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ด้วยความรัก"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน ความเป็นกษัตริย์ของพระเยซูคือการรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ด้วยความรัก ทำทุกอย่างด้วยความสุภาพถ่อมตนและไม่ยึดติดกับตัวเอง พร้อมกันนี้ ทรงขอคำภาวนาเป็นพิเศษ เพราะวันที่ 25-30 พฤศจิกายนนี้ พระองค์จะเสด็จเยือนเคนยา, ยูกันดา และสาธารณรัฐแอฟริกากลาง
ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน วันนี้ เป็นวันสมโภชพระเยซู กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล อีกด้วย

สำหรับการเทศน์สอนในวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสว่า

- ความเป็นกษัตริย์ของพระเยซูคือการยืนตรงกันข้ามกับจิตตารมณ์ทางโลกที่ให้รางวัลกับความทะเยอทะยานและตอบแทนต่อความโหดเหี้ยม พระเยซูเลือกที่จะสุภาพถ่อมตนและไม่ยึดติดกับตนเอง

- อาณาจักรของโลกนี้สร้างขึ้นบนความจองหองและความเป็นศัตรู แต่อาณาจักรของพระคริสตเจ้าตั้งอยู่บนความยุติธรรม ความรัก และสันติ การปกครองพระอาณาจักรของพระเจ้าหมายถึงการรับใช้พระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง นี่เป็นการรับใช้ที่มาจากความรัก และนี่คือตำแหน่งกษัตริย์ของพระเยซู

หลังการเทศน์สอนจบลง พระสันตะปาปาทรงขอคำภาวนาจากทุกคน เพราะวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2015 พระองค์จะเสด็จเยือนทวีปแอฟริกา (เคนยา, ยูกันดา และสาธารณรัฐแอฟริกากลาง)


21 November 2015

โป๊ปฟรังซิส: "การที่ครูได้เงินเดือนต่ำมาก สะท้อนว่าสังคมให้คุณค่าการศึกษาเช่นไร"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ ครูเป็นหนึ่งในอาชีพที่ได้เงินเดือนต่ำสุดในสังคม สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าสังคมให้คุณค่ากับการศึกษามากน้อยเพียงใด ทรงเตือน ความผิดพลาดครั้งใหญ่สุดของครูก็คือการสอนให้เด็กอยู่แต่ในพื้นที่ของตนเอง ยึดติดกับตัวเอง และยึดติดกับความสุขสบาย ทรงย้ำ การศึกษาคาทอลิกต้องไม่กีดกันคนยากจน เราต้องก้าวออกจากโรงเรียนฐานะร่ำรวยและปานกลาง และไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน ทรงสอน ในฐานะที่เคยเป็นครูเหมือนกัน ครูต้องอย่าเข้มงวดจนลืมคิดถึงหลักความเป็นมนุษย์ช่วงสายวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติของสมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก ซึ่งมาเข้าเฝ้าภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน

โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสให้ข้อคิดพวกเขาว่า

- ทุกวันนี้ ครูอาจารย์คือหนึ่งในผู้ได้รับค่าตอบแทนต่ำที่สุดในสังคม สิ่งนี้บอกเราได้ว่าเราให้คุณค่ากับการศึกษามากน้อยเพียงใด นี่เป็นหนึ่งในอาชีพที่ต้องอุทิศตนทั้งกายและใจเพื่อสร้างคนขึ้นมาให้เปี่ยมด้วยคุณภาพ น่าเศร้ากับความจริงที่เกิดขึ้นเช่นนี้

- ในฐานะที่พ่อเคยเป็นครูอาจารย์ พ่ออยากเตือนสติครูอาจารย์ทุกคนว่า เมื่อใดที่เราเข้มงวดแบบสุดขั้ว เมื่อนั้นมันจะไม่มีความเป็นมนุษยธรรม และถ้าไร้หลักมนุษยธรรม เราจะไม่มีที่ว่างให้กับพระคริสตเจ้าในการอบรมสั่งสอน

- คนที่เป็นครูอาจารย์ต้องเรียนรู้ที่จะกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจ แต่ต้องเป็นการเสี่ยงแบบมีเหตุผล ไม่ใช่ทำอะไรสุ่มเสี่ยง เราต้องกล้าเสี่ยงกล้าเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เด็กนักเรียนของเราเติบโตขึ้น

- นอกจากนี้ พ่ออยากกล่าวถึงการให้การศึกษากับผู้ยากไร้และคนที่อยู่ชายขอบของสังคม มีนักบวชชายหญิงจำนวนมากที่ก่อตั้งโรงเรียนเพื่ออบรมผู้ยากไร้ พวกเขายังคงก้มหน้าก้มตาทำงานโดยยึดมั่นจิตตารมณ์ของตน พ่อขอชื่นชมพวกท่านเหล่านี้จากใจจริง

- พ่อขอย้ำอีกครั้งว่า ต้องไม่มีใคร ย้ำ! ต้องไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ถูกกีดกันจากการเรียน จงก้าวออกจากโรงเรียนที่มีฐานะร่ำรวยและปานกลาง และจงก้าวออกไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน เพราะเด็กยากจน เด็กที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ และเด็กนักเรียนที่มีบาดแผล สามารถเสริมสร้างสติปัญญาจากประสบการณ์และความช่วยเหลือของครูอาจารย์ที่ดีได้ ตัวอย่างที่ชัดเจนของเรื่องนี้คือนักบุญจอห์น บอสโก

- ความล้มเหลวครั้งใหญ่สุดของครูอาจารย์ก็คือการสอนให้เด็กนักเรียนอยู่ในกำแพง ยึดติดกับตัวเอง และอยู่ในวัฒนธรรมแห่งความสุขสบาย

- สุดท้ายนี้ พ่อขอบคุณทุกท่านบรรดาครูอาจารย์ที่ได้รับรายได้อันน้อยนิด พ่อขอบคุณสำหรับสิ่งที่ท่านได้ทำและอุทิศตนอย่างจริงจัง


20 November 2015

โป๊ปฟรังซิส: "สงฆ์คาทอลิกอย่าทำตัวเผด็จการหรือคนสั่งการ แต่จงเป็นผู้รับใช้"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน สงฆ์คาทอลิกต้องเป็นนายชุมพาบาลและผู้รับใช้ ไม่ทำตัวเผด็จการหรือเป็นพนักงานสั่งการ เพราะเราไม่ได้บวชเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ทรงย้ำ สงฆ์คาทอลิกต้องหนักแน่น แต่อย่าแข็งกร้าว อย่าทำอะไรแบบขอไปที อย่าทำตัวซึมเศร้าอมทุกข์ เพราะมันไม่ดีต่อตัวเองและสัตบุรุษ ทรงชี้ พระสงฆ์ทุกคนมีประวัติชีวิตแตกต่างกัน ดังนั้น อย่าคาดหวังว่าวันที่เขาได้รับการบวช แล้วจะต้องเติบโตสุดขีดทันที ทรงแนะ เวลารับสมัครคนเข้าบ้านเณร ต้องพิจารณาให้ดี ควรระวังคนที่มีบุคลิกแข็งกร้าวและยึดมั่นอะไรสุดขั้ว ทรงเตือนสติพระสังฆราช อย่าเดินทางบ่อยเกินไป เพราะพระสงฆ์จะบ่นได้ว่าไม่อยู่กับฝูงแกะเลย 


ช่วงเที่ยงวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมของสมณกระทรวงเพื่อพระสงฆ์ ซึ่งมาประชุมกันในโอกาสครบ 50 ปีของการประกาศจากสังคายนาวาติกัน ที่ 2 เรื่องข้อกำหนดการอภิบาลและชีวิตของพระสงฆ์ (Presbyterorum ordinis) และ ข้อกำหนดเรื่องการฝึกอบรมพระสงฆ์ (Decree on Priestly Training)

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสให้โอวาทพวกเขาแบบสดๆ จากใจว่า

- พ่อขอแบ่งสิ่งที่จะกล่าวในวันนี้ออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ การเลือกคนที่จะเข้าบ้านเณร, การบวชผู้ได้รับเลือกให้เป็นพระสงฆ์ และการเป็นพระสงฆ์ที่อยู่ท่ามกลางผู้คน

- เรื่องแรก การเลือกคนที่จะเข้าบ้านเณร ... พระสงฆ์มีประวัติความเป็นมาส่วนตัว ทุกคนมีเรื่องราวของตนเอง แต่พวกเขาไม่ใช่เห็ดที่จะเติบโตได้ทันทีในวันที่ได้รับศีลบวชภายในอาสนวิหาร มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ให้การอบรมและตัวพระสงฆ์คนนั้นเองที่จะจดจำเรื่องนี้ให้ดี และรู้จักนำชีวิตส่วนตัวให้ก้าวไปบนหนทางนี้

- สถานที่สำคัญที่สุดสำหรับการฝึกอบรมคนให้เป็นพระสงฆ์ก็คือครอบครัว นี่คือศูนย์กลางของงานอภิบาลและยังสามารถส่งเสริมกระแสเรียกได้อีกด้วย

- เวลาจะรับผู้สมัครเข้าบ้านเณร ต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพราะมันอาจมีคนที่มีภาวะบกพร่องทางจิตอยู่ท่ามกลางผู้สมัคร อาทิ คนที่มีลักษณะแข็งกร้าวเกินไปหรือยึดมั่นแบบสุดขั้วเกินไป

- พระสงฆ์ที่ดีคือคนเรียนรู้ที่จะสร้างสันติ รู้จักสร้างความสุขุม แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ตาม เพราะนี่คือบุคลิกลักษณ์ของศิษย์พระเยซู พระสงฆ์ต้องเรียนรู้ที่จะไม่ถูกครอบงำด้วยข้อจำกัดของตนเอง แต่ต้องรู้จักใช้พรสวรรค์ของตนให้เกิดประโยชน์ พระสงฆ์คนไหนที่ทำตัวอมทุกข์ซึมเศร้าบ่อยๆ เขาก็มีบุคลิกที่ไม่ดีทั้งต่อตัวเองและสัตบุรุษ

- เรื่องที่สอง เมื่อได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์แล้ว พระสงฆ์ต้องรับใช้พี่น้องชายหญิงทุกคน พวกเราไม่ได้เป็นพระสงฆ์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน พระสงฆ์ต้องไม่ทำตัวเป็นเผด็จการ แต่ต้องให้ความร่วมมือกับทุกคน จงหนักแน่น แต่อย่าแข็งกระด้าง จงชื่นชมยินดี อย่าทำตัวแบบผิวๆ ทำอะไรแบบขอไปที กล่าวโดยสรุป จงเป็นนายชุมพาบาล อย่าทำตัวเป็นเจ้าพนักงานสั่งการ

- เรื่องที่สาม การอยู่ท่ามกลางสัตบุรุษ พระสงฆ์ต้องอยู่กับสัตบุรุษของตนเสมอ อย่าปฏิบัติหน้าที่สงฆ์เพียงแค่ว่า 'เมื่องานจบ ก็จบกัน' เพราะพระสงฆ์ที่ดีต้องใกล้ชิดและเปี่ยมด้วยความรักที่อ่อนโยนให้กับสัตบุรุษเสมอ พระสงฆ์ต้องอย่าทำตัวเป็นเหมือนคนใจบุญหรือเจ้าพนักงานสั่งการ แต่พระสงฆ์ต้องเป็นพ่อและเป็นพี่น้องกับสัตบุรุษ

- สุดท้าย พ่อขอเตือนสติบรรดาพระสังฆราชเกี่ยวกับการอยู่ในสังฆมณฑลของตน ถ้าพวกท่านไม่รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังอยู่ในสังฆมณฑลของตน ท่านก็ควรจะลาออกจากหน้าที่นี้ พ่ออยากกล่าวถึงพระสังฆราชที่เดินทางบ่อยเกินไปและไม่อยู่ใกล้ชิดกับฝูงแกะของตน บ่อยครั้งแค่ไหนที่เราได้ยินบรรดาพระสงฆ์ของเราบ่นเรื่องเหล่านี้ ดังนั้น ถ้าพระสงฆ์โทรศัพท์มาหาท่าน และท่านยังไม่สามารถคุยกับพวกเขาได้ อย่างน้อยท่านก็โทรกลับไปหาพวกเขาก็ยังดี

Read More: Vatican Insider

โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าพระศาสนจักรถูกครอบงำด้วยเงินและอำนาจ ภาวะถดถอยและจุดจบจะมาเยือน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเตือน เมื่อใดที่พระศาสนจักรถูกครอบงำด้วยเงินและอำนาจ เราก็เข้าสู่ภาวะถดถอยและจุดจบจะเป็นแบบเลวร้าย ทรงชี้ พระเยซูทรงหนักแน่นกับคำสอนของพระองค์ พระเยซูไม่มีที่ว่างให้กับจิตตารมณ์ทางโลก ไม่มีที่ว่างให้กับการคดโกง นี่จึงเป็นความท้าทายของเราทุกคนที่ต้องเจอ ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำมิสซานี้ พระเยซูทรงขับไล่พ่อค้าออกจากพระวิหาร พร้อมตรัสว่า "บ้านของเราเป็นบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนา แต่พวกท่านมาทำให้เป็นซ่องโจร"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- หัวหน้าสมณะและธรรมาจารย์ไม่ให้เกียรติกับพระเจ้าและทำตัวหยวนๆ กับการค้าขายในพระวิหาร พวกเขาไม่ให้เกียรติบ้านของพระเจ้า พระวิหารคือสัญลักษณ์ของพระศาสนจักร พระศาสนจักรจะเป็นเป้าหมายของการประจญล่อลวงของจิตตารมณ์ทางโลกและอำนาจอยู่เสมอ พ่อย้ำเลยนะว่า เสมอเลย!

- พระเยซูไม่ได้พูดว่า 'อย่าขายของข้างในพระวิหาร แต่ไปขายข้างนอกพระวิหารได้' แต่พระองค์ตรัสว่า 'ท่านมาทำให้บ้านของพระเจ้ากลายเป็นซ่องโจร!' เมื่อใดก็ตามที่พระศาสนจักรเข้าสู่สถานะแบบนี้ เราก็เข้าสู่สภาวะถดถอย และจุดจบก็เป็นแบบเลวร้าย มันแย่มากจริงๆ

- นี่คืออันตรายมากๆ ของการคดโกงในพระศาสนจักร สิ่งนี้เกิดเมื่อพระศาสนจักรถูกครอบงำด้วยเงินและอำนาจ แทนที่จะอุทิศตนให้กับความเชื่อในพระเจ้า ทำตัวเป็นเจ้าชายแห่งสันติ ความชื่นชมยินดี และความรอดพ้น นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพระวรสารวันนี้ หัวหน้าสมณะและบรรดาสมณะถูกครอบงำด้วยเงิน อำนาจ และพวกเขาเมินเฉยพระจิต

- พระเยซูไม่ได้ขับไล่บรรดาสมณะและธรรมาจารย์ พระองค์ทรงขับไล่พวกพ่อค้าที่ค้าขายออกไปจากพระวิหาร แต่ว่าพวกหัวหน้าสมณะและธรรมาจารย์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าขายเหล่านี้ การกระทำของหัวหน้าสมณะและธรรมาจารย์คือการติดสินบน พระวรสารวันนี้ก็บอกแล้วว่า 'หัวหน้าสมณะและธรรมาจารย์ รวมทั้งผู้อาวุโส ต้องการวางแผนจะฆ่าพระเยซู' ทำไมพวกเขาทำแบบนี้ ก็เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าทำอะไรลงไปไง

- ความหนักแน่นของพระเยซูดูได้จากพระวาจาของพระองค์ นี่คือการพูดด้วยความรัก พระเยซูไม่มีที่ว่างให้กับจิตตารมณ์ทางโลก พระเยซูไม่มีที่ว่างให้กับการคดโกง นี่คือความท้าทายสำหรับเราแต่ละคน นี่คือการดิ้นรนที่พระศาสนจักรต้องเจอทุกวัน ดังนั้น พวกเราต้องใส่ใจกับพระวาจาของพระเยซู พวกเราต้องอย่าแสวงหาความสุขสบายจากเจ้านายทางโลก พระเยซูบอกเราไม่ใช่เหรอว่า พวกเราไม่สามารถรับใช้เจ้านายสองคนไปพร้อมกัน

- ขอให้เราทุกคนสวดขอพระเจ้า โปรดอย่าให้เราตกเป็นเหยื่อของจิตตารมณ์ทางโลก เพราะถ้าเราตกเป็นเหยื่อของจิตตารมณ์ทางโลกแล้ว เราจะถูกครอบงำด้วยเงินและอำนาจนั่นเอง


19 November 2015

โป๊ปฟรังซิส: "พระเยซูกำลังร้องไห้ให้กับสงครามที่เกิดกับโลก"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน ทุกวันนี้ พระเยซูทรงร้องไห้ให้กับสงครามที่กำลังเกิดกับโลก ส่วนคนที่ร่ำรวยและได้ประโยชน์จากสงครามคือพวกพ่อค้าอาวุธ คนพวกนี้ค้าขายอาวุธเพื่อให้ตัวเองร่ำรวยเท่านั้น ทรงชี้ พ่อค้าอาวุธบางคนอาจเย้ยหยันคนที่พยายามทำงานสร้างสันติว่าเป็นการทำงานที่เสียเวลาโดยใช่เหตุ อาทิ พวกที่เคยสบประมาท "บุญราศีเทเรซาแห่งกัลกัตต้า" ว่าทำงานเปล่าประโยชน์ในการรับใช้คนที่กำลังจะตาย

ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำมิสซานี้ พระเยซูทรงร้องไห้ให้กับกรุงเยรูซาเล็ม เพราะบาปที่เมืองนี้ได้ทำ

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันข้อคิดว่า

- ทุกวันนี้ พระเยซูทรงร้องไห้อีกเช่นกัน เพราะพวกเราได้เลือกทางแห่งสงคราม ทางแห่งความเกลียดชัง และทางของความเป็นศัตรูกัน ตอนนี้ พวกเรากำลังเข้าใกล้วันคริสต์มาส วันที่จะเป็นความสว่าง การเฉลิมฉลอง มีต้นไม้ใหญ่ๆ และมีถ้ำพระกุมาร ทุกสิ่งมีพร้อม แต่โลกยังคงให้ราคากับสงคราม โลกยังไม่เข้าใจทางแห่งสันติ

- พระเยซูตรัสว่า 'ท่านไม่สามารถรับใช้เจ้านาย 2 คนพร้อมกันได้ นั่นคือพระเจ้าและเงิน' บางคน สงครามอาจเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับเขาที่อยากรับใช้ความร่ำรวย เขาจึงพูดว่า 'เรามาสร้างอาวุธกันเถอะ เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเรา ให้เราทำมันต่อไปเพื่อสนองความต้องการของเราเอง' แต่พระเจ้าจะสาปแช่งเขา เพราะพระเจ้าได้ตรัสไว้ว่า 'เป็นบุญของผู้สร้างสันติ' ใครก็ตามที่ทำให้เกิดสงครามก็เป็นอาชญากร เขาได้ทำสิ่งน่ารังเกียจมากๆ ... ด้วยเหตุนี้ พระเยซูทรงร้องไห้ เพราะสิ่งที่เราได้ทำ

- ขณะที่พ่อค้าอาวุธยังคงก้าวต่อไปบนหนทางธุรกิจของเขา แต่ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้สร้างสันติที่น่าสงสาร พวกเขาคอยช่วยเหลือคนอื่น อุทิศตัวเองทั้งครบเพื่อคนยากไร้ ตัวอย่างเช่น บุญราศีเทเรซาแห่งกัลกัตต้า ผู้ไม่สนใจการมีอำนาจใหญ่โต

- บางคนอาจพูดเย้ยหยันว่า 'ซิสเตอร์เทเรซาแห่งกัลกัตต้า ทำอะไรสำเร็จใหญ่โตบ้าง เธอเสียเวลาทั้งชีวิตไปกับการช่วยเหลือคนที่กำลังจะตาย' คนพวกนี้พูดแบบนี้ก็เพราะพวกเขาไม่เข้าใจหนทางแห่งสันติภาพนั่นเอง

- ดังนั้น ขอให้เราวอนขอพระหรรษทานแห่งการร่ำไห้เพื่อตัวเราเอง และเพื่อโลกที่ไม่สนใจหนทางแห่งสันติภาพ ขอพระหรรษทานเพื่อโลกที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่ในสงคราม ขอให้เราภาวนาเพื่อการกลับใจ เพื่อโลกจะได้พบกับความสามารถที่จะร้องไห้ให้กับอาชญากรรมเหล่านี้

 
Contact: editor@popereport.com