Instagram

06 October 2015

โป๊ปฟรังซิส: "ผู้อภิบาลที่ไม่ยืดหยุ่น ก็เป็นศัตรูกับความเมตตาของพระเจ้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ผู้อภิบาลต้องมีความยืดหยุ่น อย่าแข็งกร้าว เพราะถ้าหากไม่ยืดหยุ่น เราก็เป็นศัตรูกับความเมตตาของพระเจ้า ทรงหวังเห็นคาทอลิกเข้าใจความเมตตาของพระเจ้าในทางที่ถูกต้อง อย่าเข้าใจพระเมตตาของพระเจ้าในทางที่ผิด เหมือนอย่างพวกธรรมาจารย์ที่เข้าใจเวลาพระเยซูมีเมตตาต่อคนรอบข้างช่วงเช้าวันอังคารที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำมิสซานี้จากหนังสือประกาศกโจนาห์ เป็นเหตุการณ์ที่โจนาห์ยอมเชื่อฟังพระเจ้า และเข้าไปยังเมืองนีนะเวห์ เพื่อประกาศให้คนทั้งเมืองกลับใจตามที่พระเจ้าทรงสั่งไว้

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันบทอ่านนี้ว่า

- เมืองนีนะเวห์กลับใจมาพระเจ้า ถ้าไม่กลับใจ พระเจ้าตรัสว่าจะทำลายเมืองนี้ งานนี้ ต้องขอบคุณคำสอนจากโจนาห์ที่ละทิ้งความแข็งกร้าวและหันมาเชื่อฟังพระเจ้า เขาทำตามคำสั่งของพระเจ้าทุกประการ

- หลังจากเมืองนีนะเวห์กลับใจ โจนาห์กลายเป็นคนดื้อรั้นไม่เชื่อฟังพระจิต เขาโมโหพระเจ้า แย่ไปกว่านั้น เขาถึงขั้นสบถด่าพระเจ้าด้วยซ้ำ

- เรื่องราวของโจนาห์และเมืองนีนะเวห์ได้เปิดเผยเรื่องราว 3 อย่างกับเรา หนึ่ง การดื้อรั้นของโจนาห์ต่อพันธกิจที่พระเจ้าวางใจให้เขาทำ สอง ความนบนอบของโจนาห์และการเชื่อในปาฏิหารย์ และสาม การต่อต้านพระเมตตาของพระเจ้า

- พระเยซูก็เช่นเดียวกัน พระองค์ทรงถูกเข้าใจผิดเพราะความเมตตาของพระองค์

- พวกธรรมาจารย์ที่อยู่กับพระเยซูก็ไม่เข้าใจสิ่งที่พระองค์สอน อาทิ การไม่ให้ใครเอาหินทุ่มสตรีที่มีชู้ พวกเขาไม่เข้าใจทำไมพระองค์ถึงไปกินข้าวกับพวกนักการเมืองและคนบาป พวกเขาไม่เข้าใจในพระเมตตาของพระเจ้า

- ที่ใดที่มีพระเจ้า ที่นั่นมีความเมตตา

- พ่ออยากแบ่งปันเพิ่มเติมว่า นักบุญอัมโบรซีโอ กล่าวไว้ว่า "ที่ไหนที่ผู้อภิบาลไม่มีความยืดหยุ่น ความไม่ยืดหยุ่นนั้นก็เป็นศัตรูกับพันธกิจที่เรียกร้องความเมตตาของพระเจ้า"

- เรากำลังจะเข้าสู่ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ขอให้เราภาวนาขอพระเจ้าโปรดช่วยเราเข้าใจหัวใจของพระองค์ ขอให้เราเข้าใจว่าความเมตตาของพระเจ้าหมายถึงอะไร เมื่อเวลาที่พระองค์ตรัสว่า "เราต้องการความเมตตา ไม่ได้ต้องการการบูชายัญ"

05 October 2015

โป๊ปฟรังซิส: "สมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก ไม่ใช่ประชุมสภาที่ต้องหาข้อตกลงร่วมกัน"


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเปิดประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก เรื่องครอบครัวในวันแรก พร้อมย้ำ ประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก ไม่ใช่การประชุมสภาที่ทุกคนมาหาข้อตกลงร่วมกัน แต่นี่คือการเดินร่วมกันและให้พระเจ้านำทางการตัดสินใจของเรา ทรงชี้ หากพระศาสนจักรไม่ปรับตัว จะไม่ต่างจากพิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำ แต่เราต้องเป็นแหล่งน้ำทรงชีวิตของพระวาจาพระเจ้า 


เช้าวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงกล่าวเปิดการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก เรื่องครอบครัว งานนี้ พระสังฆราช ซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี แห่งสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นผู้แทนจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมด้วย

สำหรับพระดำรัสเปิดการประชุมวันแรก พระสันตะปาปาตรัสว่า

- การประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก ไม่ใช่การประชุมสภาที่ทุกคนมาหาข้อตกลงร่วมกัน แต่นี่คือการเดินร่วมกัน เพื่อจะได้อ่านความจริงด้วยสายตาแห่งความเชื่อและด้วยหัวใจของพระเจ้า

- พระศาสนจักรไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ แต่พระศาสนจักรคือแหล่งน้ำทรงชีวิตแห่งพระวาจาของพระเจ้า

- การประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิกนี้ คือสถานที่อันปลอดภัยในการรับฟังเสียงของพระจิตและพระเจ้า ผู้ทรงมาสร้างความประหลาดใจให้เราเสมอ

- พระเจ้าพูดกับเราเบาๆ ในความเงียบ ถ้าเราไม่ฟังพระองค์ เสียงของพระองค์ว่างเปล่าและไม่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตเราได้

- พ่อขอย้ำอีกครั้งว่า การประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก ไม่ใช่การประชุมสภาที่ทุกคนมาหาข้อตกลงร่วมกัน แต่เราให้พระเจ้าส่องสว่างนำทางเรา และนำทางการตัดสินใจของเรา


โป๊ปฟรังซิส: พระศาสนจักรต้องเป็น "สะพาน" เพื่อสัตบุรุษ ไม่ใช่เป็น "สิ่งกีดขวาง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ พระศาสนจักรต้องไม่ทำตัวเป็น "สิ่งกีดขวาง" แต่ต้องเป็น "สะพาน" เพื่อประชากรของตน พระศาสนจักรต้องเป็นโรงพยาบาลภาคสนามที่พร้อมช่วยทุกคนที่มาขอความช่วยเหลือ ทรงชี้ โลกยุคนี้เต็มไปด้วยแมนชั่นสูงๆ หรูๆ แต่ดูเหมือนความรักความอบอุ่นในครอบครัวไม่สูงตาม มีแต่ความโดดเดี่ยวอ้างว้างในจิตใจเพิ่มมากขึ้น ทรงสอน การแต่งงานไม่ใช่แค่การอยู่ด้วยกันตลอดไป แต่มันคือการรักกันและกันตลอดไปด้วย
ช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาเปิดการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก เรื่องครอบครัว ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน บทอ่านแรกของวันนี้จากหนังสือปฐมกาล พระเจ้าทรงเห็นว่ามนุษย์ (ชาย) อยู่อย่างโดดเดี่ยว พระองค์จึงสร้างมนุษย์ผู้หญิงขี้นมาคู่กัน ส่วนพระวรสารวันนี้ ฟาริสีพยายามจับผิดพระเยซูเกี่ยวกับคำสอนของโมเสสเรื่องการหย่าร้าง

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- บทอ่านและพระวรสารในวันนี้ ดำเนินอยู่บน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ ความโดดเดี่ยว ความรักระหว่างชายและหญิง และครอบครัว

- บทอ่านแรก ความโดดเดี่ยวอ้างว้างของมนุษย์ เฉพาะอย่างยิ่งผู้อาวุโส พ่อม่าย แม่ม่าย และคนที่ถูกคู่ครองทิ้ง ทุกวันนี้ เราเห็นว่า ไม่มีใครเข้าใจพวกเขาและเสียงร้องของพวกเขาไม่มีใครได้ยิน พ่อขอกล่าวถึงเป็นพิเศษไปถึงเสียงร้องของผู้ลี้ภัยและผู้อพยพด้วยนะ

- โลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยแมนชั่นสูงใหญ่หรูหรา แต่ดูเหมือนความรักความอบอุ่นในครอบครัวกลับน้อยลงไป กลายเป็นว่า มีความโดดเดี่ยวอ้างว้างภายในจิตใจมากยิ่งขึ้น

- มันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ยุคนี้ ผู้คนไม่จริงจังกับการสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและบังเกิดผลแก่กัน ... ดูได้จากอัตราการเกิดที่ต่ำมากๆ ขณะที่อัตราการทำแท้งพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับการหย่าร้าง การฆ่าตัวตาย และปัญหาสังคม

- พ่ออยากย้ำว่า พระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์ชายและหญิงขึ้นมา เพื่อให้อยู่ในความทุกข์หรืออยู่อย่างเดียวดาย แต่พระเจ้าทรงสร้างเขาขึ้นมาเพื่อความสุข

- ส่วนพระวรสารวันนี้ พระเยซูตอบกลับพวกฟาริสีด้วยวิถีทางที่พวกเขาคาดไม่ถึง พระเจ้าทรงอวยพรความรักของมนุษย์ พระเจ้าทรงเข้าไปอยู่ในหัวใจของพวกเขาที่รักกันและกัน พระองค์ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับเขาและแยกจากกันไม่ได้

- พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้รักและให้ถูกรัก เพื่อที่พวกเขาจะได้เห็นผลของความรักนี้ซึ่งก็คือลูกๆ ที่จะเกิดมา

- การแต่งงานไม่ใช่แค่การอยู่ด้วยกันตลอดไป แต่มันคือการรักกันและกันตลอดไปด้วย

- สำหรับครอบครัวแล้ว พระศาสนจักรได้รับกระแสเรีกในการนำพาพันธกิจแห่งความซื่อสัตย์ต่อกัน ความจริง และความรัก

- นอกจากนี้ ยังมีพันธกิจเรื่องความเมตตาของพระศาสนจักร พ่ออยากแบ่งปันภาพของแม่ที่รู้สึกถึงหน้าที่ของตนในการดูแลคู่สมรสที่บาดเจ็บด้วยการชโลมเครื่องหอมแห่งการยอมรับและความเมตตาต่อพวกเขา

- พระศาสนจักรคือโรงพยาบาลภาคสนามที่ประตูเปิดอยู่เสมอ เพื่อต้อนรับทุกคนที่มาเคาะขอความช่วยเหลือ ดังที่พระเยซูตรัสว่า "คนสบายดีไม่ต้องการหมอ แต่คนป่วยที่ต้องการหมอ เราไม่ได้มาเรียกคนชอบธรรม แต่มาเรียกคนบาป"

- พระศาสนจักรต้องตามหาคนเหล่านี้ ต้องต้อนรับเขาและเดินไปกับเขา พระศาสนจักรต้องไม่เป็นสิ่งกีดขวาง แต่เราต้องเป็นสะพานเพื่อทุกคน

โป๊ปฟรังซิสนำสวดทำวัตรเย็นก่อนเปิดประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงหวังเห็นการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก ช่วยให้คาทอลิกค้นพบว่า พระศาสนจักรมีความเป็นแม่ที่ให้ชีวิตและหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยความอ่อนโยน มีความเป็นพ่อที่แสดงออกถึงการปกป้องครอบครัวและอบรมสั่งสอนลูกๆ ด้วยการเป็นตัวอย่างให้พวกเขาเห็น ทรงสอน พระศาสนจักรต้องเป็นบ้านของลูกๆ ที่ทุกคนมองคนอื่นเป็นพี่น้องของตนเสมอ
ช่วงค่ำวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทำวัตรเย็น เพื่อเตรียมจิตใจก่อนการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก เรื่องครอบครัว พิธีนี้จัด ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 60,000 คน

สำหรับบทเทศน์ประจำพิธีนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พ่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิกครั้งนี้ จะแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ของการแต่งงานและมีครอบครัวว่า มันล้ำค่าและได้รับการเติมเต็มเพียงใด หวังว่า ทุกคนจะรับรู้ เคารพ และประกาศความงดงามนี้ว่าเป็นสิ่งดีและศักดิ์สิทธิ์

- ขอให้การประชุมสมัชชาพระสังฆราชนี้ ได้โอบกอดสถานการณ์ของผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบความยากลำบาก อาทิ ภัยสงคราม ความเจ็บป่วย ความทุกข์โศก และผู้ที่มีบาดแผลจากความสัมพันธ์ที่จบลงด้วยการหย่าร้าง

- ขอให้การประชุมสมัชชาพระสังฆราช ทำให้เราได้ค้นพบความงดงามและพละกำลังของพระศาสนจักรอีกครั้ง ได้แก่ การเป็นแม่ที่พร้อมให้ชีวิตและหล่อเลี้ยงชีวิต เดินไปกับเราด้วยการอุทิศตน อ่อนโยน และเปี่ยมด้วยศีลธรรมที่เข้มแข็ง ถ้าปราศจากสิ่งเหล่านี้ เราจะไม่สามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในความยุติธรรม

- นอกจากนี้ ขอให้เราได้พบกับความเป็นครอบครัว ซึ่งเปี่ยมด้วยความสามารถในการแสดงออกถึงความใกล้ชิดและความรักของผู้เป็นพ่อ ซึ่งเป็นเทวดาที่รับผิดชอบปกป้องครอบครัวโดยไม่จำนนต่อสิ่งร้ายๆ เป็นเทวดาที่แก้ไขสิ่งต่างๆ ให้ถูกต้อง เป็นเทวดาที่สั่งสอนลูกด้วยการเป็นตัวอย่างให้พวกเขาและมีความอดทน

- พระศาสนจักรต้องเป็นบ้านของลูกๆ ที่มองทุกคนเป็นพี่น้องกัน เป็นของขวัญที่สำคัญต่อกัน และดำรงอยู่ในกันเสมอ แม้ในเวลาที่เราเดินกันคนละเส้นทาง

- พระศาสนจักรต้องเป็นบ้านที่เปิดรับทุกคนและเปี่ยมด้วยความโอบอ้อมอารี เพื่อที่พระศาสนจักรจะสามารถเรียกร้องสันติภาพที่ยั่งยืนในตัวชายหญิงทุกคน


ข่าวร้อนที่กลบกระแสการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก เรื่องครอบครัว

สัปดาห์ที่ผ่านมา มีข่าวใหญ่ที่กลายเป็น "ข่าวร้อน" จนทั่วโลกให้ความสนใจเกี่ยวกับพระสันตะปาปาและวาติกันอีกครั้ง ข่าวที่ว่า มี 3 เหตุการณ์ แต่มีความเกี่ยวข้องกันโดยบังเอิญ เพราะทั้งหมดถูกผูกด้วยเรื่อง "ความรักที่มีต่อเพศเดียวกัน"ข่าวแรก เกิดระหว่างพระสันตะปาปาเยือนสหรัฐอเมริกา เมื่อพระองค์ทรงพบกับ "คิม เดวิส" เจ้าหน้าที่เขตโรแวน รัฐเคนทั๊กกี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเคยถูกจำคุกหลังจากไม่รับจดทะเบียนสมรสให้กลุ่มคนรักเพศเดียวกัน สาเหตุที่ เดวิส ปฏิเสธที่จะจดทะเบียนสมรสให้คนรักเพศเดียวกัน เพราะเธอยึดมั่นในหลักคริสตศาสนา (คิม เดวิส ไม่ได้เป็นคาทอลิก)

การพบกันครั้งนี้ ผู้ประสานงานได้แก่สถานทูตวาติกันประจำสหรัฐอเมริกา (พระสันตะปาปาไม่ได้เชิญเธอมาพบ แต่สถานทูตเป็นผู้ดำเนินการ)

เดวิส เผยว่า ตนเองวางตัวไม่ถูกเหมือนกันเมื่อรู้ว่าจะได้พบกับพระสันตะปาปา ตนยังคุยกับมองซินญอร์ที่ทำงานในสถานทูตวาติกันว่า "ต้องแต่งตัวอย่างไร และต้องวางตัวอย่างไร" แต่เมื่อได้พบกับพระสันตะปาปาแล้ว พระองค์ตรัสกับเธอว่า "ขอให้เข้มแข็งเข้าไว้" พร้อมมอบ "สายประคำ" เป็นที่ระลึกให้กับเธอด้วย

หลังข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกมา หลายคนมาตีความไปต่างๆ นาๆ แต่จากนั้นไม่นาน วาติกันออกมาแถลงว่า "สมณทูตวาติกันประจำสหรัฐอเมริกา ได้เชิญผู้คนมากมายมาเฝ้าพระสันตะปาปา ทุกคนเป็นการเข้าเฝ้าแบบสั้นๆ พระสันตะปาปาทรงต้อนรับทุกคนที่มาพบ แต่การเข้าเฝ้าจริงๆ ที่ใช้เวลาแบบกันเอง มีเพียงแค่ครั้งเดียว โดยพระสันตะปาปาทรงให้ "อดีตนักเรียนของพระองค์มาเข้าเฝ้าพร้อมกับครอบครัวของเขา"

"สำหรับกรณีของ คิม เดวิส พระสันตะปาปาไม่ได้สนทนาเชิงลึกกับเธอ ดังนั้น อย่าไปตีความว่าพระสันตะปาปาทรงสนับสนุนแต่อย่างใด"

........................

ข่าวที่สอง เกิดระหว่างพระสันตะปาปาเยือนสหรัฐอเมริกาเหมือนกัน และก็เกี่ยวข้องกับข่าวแรกที่บอกว่า พระสันตะปาปาทรงให้ "อดีตนักเรียนของพระองค์มาเข้าเฝ้าพร้อมกับครอบครัวของเขา"

อดีตนักเรียนที่ว่า ก็คือ "ยาโก้ กราซซี่" อดีตลูกศิษย์ของพระองค์นั่นเอง โดย กราซซี่ มาเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาพร้อมกับคุณแม่และน้องสาว นอกจากนี้ เขายังพา "แฟนหนุ่ม" มาเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาด้วย

วาติกัน แถลงเรื่องนี้ว่า "พระสันตะปาปาทรงรักษามิตรภาพส่วนพระองค์กับทุกคน ด้วยจิตใจที่เมตตา เปิดรับทุกคน และพร้อมจะคุยกับทุกคน"

.........................

และข่าวที่สาม อันนี้ชวนช็อกกันทั้งวาติกัน เมื่อ "มองซินญอร์ คริสตอฟ ชารัมซ่า" สงฆ์จากโปแลนด์ วัย 43 ปี ซึ่งทำงานในสมณกระทรวงหลักความเชื่อของสันตะสำนักมาตั้งแต่ค.ศ.2003 ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวกลางร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงโรมว่า "ผมเป็นเกย์ ผมเป็นสงฆ์รักเพศเดียวกัน ผมมีความสุขและภูมิใจกับอัตลักษณ์ของตนเอง ผมพร้อมจะชดใช้สิ่งที่ทำลงไป แต่ในตอนนี้ พระศาสนจักรควรจะเปิดกว้างให้กับเกย์ที่มีความเชื่อต่อพระเจ้า และต้องเข้าใจพวกเขา หาทางออกให้กับพวกเขาทุกคน"

การออกมายอมรับว่าตนเองเป็นสงฆ์เกย์ ยังเป็นที่เข้าใจได้ แต่ที่ทุกคนรับไม่ได้คือ การพาแฟนหนุ่มของตนมางานแถลงข่าวและเปิดเผยความสัมพันธ์ด้วย อันนี้ หลายฝ่ายรับไม่ได้จริงๆ เพราะเป็นการ "ทำลาย" คำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพระเจ้าเมื่อรับศีลบวชว่า "จะครองโสดและถือความบริสุทธิ์" นั่นเอง

วาติกันออกมาแถลงการณ์ถึงเรื่องนี้ว่า "มองซินญอร์ คริสตอฟ ชารัมซ่า ได้พ้นสภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในสมณกระทรวงหลักความเชื่อแล้ว ส่วนสถานะความเป็นสงฆ์ เป็นหน้าที่ของสังฆมณฑลที่บวช ต้องเป็นผู้ดำเนินการตัดสินใจต่อไปว่าจะจัดการอย่างไร

"วาติกันเคารพสิทธิส่วนบุคคลและสิ่งที่เขาทำ แต่ว่า การออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ก่อนการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก เรื่องครอบครัว (จัดวันถัดไป) ถือเป็นการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบอย่างมาก เพราะเป็นการออกมากสร้างความกดดันให้กับการประชุมสมัชชาพระสังฆราช ผ่านสื่อมวลชน"

28 September 2015

Must Read! บทสัมภาษณ์พระสันตะปาปาบนเครื่องบินจากอเมริกากลับอิตาลี

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ พระองค์ไม่ใช่ "ซูเปอร์สตาร์" แต่ตำแหน่งของพระสันตะปาปาคือ "ผู้รับใช้แห่งผู้รับใช้ของพระเจ้า" ทรงยอมรับ เป็นเรื่องเข้าใจได้ที่ครอบครัวผู้ถูกสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศ จะเลิกเป็นคาทอลิกและไม่ให้อภัยพระศาสนจักร ทรงชี้ การสร้างกำแพงสกัดผู้ลี้ภัยในยุโรปไม่ใช่ทางออกของปัญหา แต่มันจะสร้างความเกลียดชังให้เพิ่มขึ้น ทรงยืนยัน การหย่าร้างแบบคาทอลิกไม่มีอยู่จริง หลังหลายคนเข้าใจผิดเรื่องการลดขั้นตอนขอโมฆกรรมการแต่งงาน ทรงแบ่งปัน ตอนอยู่อาร์เจนตินา ได้สั่งพระสงฆ์ ห้ามทำมิสซาแต่งงานให้กับคู่สมรสที่เกิดกรณี "ท้องก่อนแต่ง แล้วบังคับผู้หญิงว่าต้องแต่งงาน เพื่อปกปิดสถานการณ์แบบนี้" เพราะนี่คือการขาด "วุฒิภาวะทางอารมณ์และยังไม่เข้าใจการอุทิศตนตลอดชีวิตให้กันและกัน ทรงกล่าวซ้ำ ยินดีมากถ้าจะได้ไปเยือน "ประเทศจีน" ทรงประกาศชัด "จะไม่มีพระสงฆ์สตรี ในพระศาสนจักรคาทอลิกอย่างแน่นอน"
ระหว่างเที่ยวบินกลับจากเมืองฟิลาเดเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ไปยังกรุงโรม ประเทศอิตาลี สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประทานการสัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวสายวาติกันที่ตามเสด็จเยือนคิวบาและสหรัฐอเมริกา ในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้

นักข่าว: สิ่งใดที่สร้างความประหลาดใจให้พระองค์เกี่ยวกับอเมริกา สิ่งใดคือความแตกต่างไปจากที่พระองค์เคยจินตนาการไว้ และสิ่งใดคือความท้าทายที่พระศาสนจักรต้องเผชิญในอเมริกา

พระสันตะปาปา: นี่เป็นครั้งแรกที่พ่อมาอเมริกา พ่อไม่เคยไปเยือนอเมริกามาก่อน พ่อประหลาดใจกับความอบอุ่นและมิตรภาพที่ได้รับ ... ขอบคุณพระเจ้าที่ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี ไม่มีการยั่วยุ การกล่าวร้าย และไม่มีเรื่องร้ายๆ เกิดขึ้น ส่วนความท้าทายก็คือเราต้องสานต่องานทั้งในเวลาชื่นชมยินดีและยากลำบาก ที่ใดที่ไม่มีงาน ที่นั่นก็เจ็บป่วย ความท้าทายของพระศาสนจักรคือต้องออกไปใกล้ชิดกับชาวอเมริกัน อย่ากีดกันพวกเขา แต่จงไปใกล้ชิดพวกเขา

นักข่าว: หลายคนประหลาดใจกับพระดำรัสที่พระองค์ตรัสกับบรรดาพระสังฆราชที่วอชิงตัน ดีซี พระองค์พูดถึงการปลอบโยนต่อพระศาสนจักร ทำไมพระองค์ต้องแสดงความเห็นใจต่อบรรดาพระสังฆราชด้วยล่ะ

พระสันตะปาปา: พ่อรู้สึกว่ามันจำเป็นต้องเห็นอกเห็นใจพวกเขา เรื่องร้ายๆ เกี่ยวกับสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นและพระสังฆราชหลายคนต้องทนทุกข์ เพราะพวกเขาไม่รู้เรื่องมาก่อน เมื่อผลมันออกมาแบบนั้น พวกเขาต้องทุกข์ระทมอย่างมาก พวกเขาคือบุรุษของพระศาสนจักร บุรุษแห่งการภาวนาและเป็นผู้อภิบาลที่แท้จริง ... เมื่อพระสงฆ์คนหนึ่งก่อคดีล่วงละเมิด มันเป็นเรื่องร้ายแรงมาก เพราะกระแสเรียกของพระสงฆ์คือการพาเด็กๆ ไปหาความรักของพระเจ้า เพื่อที่เขาจะได้เติบโตเป็นคนดี แต่แล้ว พระสงฆ์กับถูกความชั่วร้ายบดขยี้จนละเอียด เขาทรยศกระแสเรียกของพระเจ้า คนในพระศาสนจักรที่ปกปิดเรื่องล่วงละเมิดทางเพศจัดว่ามีความผิด ไม่เว้นตัวพระสังฆราชเองก็ตาม มันเป็นเรื่องเลวร้ายมาก สิ่งที่พ่อพูดปลอบโยนพระสังฆราช พ่อไม่ได้พูดว่า 'อย่ากังวลไปเลย ไม่มีอะไรหรอก' พ่อไม่ได้พูดแบบนั้น แต่พ่อพูดว่า 'นี่คือสิ่งเลวร้าย พ่อจินตนาการว่าท่านต้องร่ำไห้กับเรื่องที่เกิดขึ้น'

นักข่าว: พระองค์ได้ตรัสขอโทษต่อคดีสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศ แต่มันยังมีพระสงฆ์อีกมากที่ไม่ขอโทษต่อการล่วงละเมิดทางเพศ พระองค์ให้อภัยพวกเขาไหม พระองค์คิดอย่างไรกับครอบครัวที่ไม่พร้อมจะยกโทษให้พระสงฆ์เหล่านี้

พระสันตะปาปา: เมื่อคนๆ หนึ่งทำความชั่ว พวกเขารู้ว่าตนเองทำอะไรลงไป แต่ไม่ขอโทษ(ต่อสิ่งที่ทำ) พ่อวิงวอนขอพระเจ้าโปรดพิจารณาเขาด้วย พ่อยกโทษให้เขาคนนั้น แต่เขาจะไม่ได้รับการยกโทษเพราะเขาปิดตัวเอง เราทุกคนมีหน้าที่ให้อภัย เพราะเราได้รับการให้อภัยเช่นกัน ... ถ้าพระสงฆ์คนนั้นปิดตัวเอง เขาจะไม่ได้รับการให้อภัย เพราะประตูมันปิดจากข้างใน สิ่งที่เราทำได้คือสวดขอพระเจ้าโปรดเปิดประตูนี้ ... พ่อเข้าใจได้ว่าทำไมครอบครัวของผู้ถูกล่วงละเมิดไม่สามารถยกโทษให้เรื่องแบบนี้ พ่อสวดให้พวกเขา พ่อไม่ตัดสินเขา พ่อเข้าใจเขา ครั้งหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งบอกพ่อว่า 'เมื่อแม่ของดิฉันรู้ว่า ตัวดิฉันถูกสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศ แม่ของดิฉันได้ด่าพระเจ้า ท่านเสียความเชื่อและกลายเป็นคนไม่นับถือศาสนา' พ่อเข้าใจคุณแม่ของหญิงคนนี้ และพระเจ้าผู้ทรงความดีก็เข้าใจเธอเช่นกัน พ่อมั่นใจว่า พระเจ้าทรงโอบกอดคุณแม่ของผู้หญิงคนนี้ เพราะมันเป็นร่างกายของลูกสาวตัวเองที่ถูกกระทำชำเรา พ่อไม่ตัดสินใครก็ตามที่ไม่สามารถยกโทษให้เรื่องแบบนี้ แต่พระเจ้าทรงความดีที่สุดในการหาทางให้อภัย

นักข่าว: พระองค์รู้สึกอย่างไร เมื่อเครื่องบินได้บินออกจากประเทศที่พระองค์มาเยือน

พระสันตะปาปา: ด้วยความสัตย์จริง เมื่อเครื่องยินออกจากประเทศที่พ่อมาเยือน พ่อได้เห็นใบหน้าของประชาชนที่ผ่านหน้าพ่อไป พ่อรู้สึกถึงการวอนขอคำภาวนาเพื่อพวกเขา พ่อทูลพระเจ้าว่า 'ลูกมาที่นี่เพื่อทำบางสิ่ง มาเพื่อทำความดี บางที ลูกได้ทำผิดไป ขอพระเจ้ายกโทษให้ลูกด้วย ขอพระองค์โปรดปกป้องประชาชนที่มองมาที่ลูก รวมทั้งปกป้องคนที่ได้ยินเสียงของลูก และปกป้องแม้กระทั่งคนที่วิจารณ์ลูกด้วย

นักข่าว: ประเด็นวิกฤติผู้ลี้ภัยในยุโรป หลายประเทศกำลังสร้างกำแพงสกัดกั้นผู้ลี้ภัย พระองค์คิดอย่างไรกับเรื่องนี้

พระสันตะปาปา: ท่านระบุว่ามันเป็น 'วิกฤติ' มันมาถึงขั้นวิกฤติหลังจากมันดำเนินระยะเวลามายาวนาน มันเกิดจากสงครามที่ผู้คนต้องหนีและลี้ภัยมานานเป็นปี มันคือความอดอยากที่กินเวลานานเป็นปี ... ท่านถามพ่อเกี่ยวกับสิ่งกีดขวาง อาทิ กำแพง มันพังทลายลงได้ วันนี้ พรุ่งนี้ หรืออีก 100 ปี มันก็พังลง มันไม่ใช่ทางออกของปัญหาเลย ตอนนี้ ยุโรปพบว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในภาวะยากลำบาก นี่คือเรื่องจริง การหาทางออกไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การเสวนาระหว่างชาติต่างๆ จะนำพาไปสู่ทางออกของปัญหา กำแพงไม่เคยเป็นทางออกของปัญหาเลย สะพานต่างหากคือคำตอบอยู่เสมอ กำแพงมีแต่ทำให้ปัญหาดำรงอยู่และยิ่งทวีความเกลียดชังมากยิ่งขึ้น

นักข่าว: ว่าด้วย สมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก (เรื่องครอบครัว) พวกเราอยากรู้สิ่งที่อยู่ในใจของพระองค์ในฐานะผู้อภิบาล พระองค์ต้องการให้มีทางออกสำหรับคาทอลิกที่หย่าร้างและไปแต่งงานใหม่ นอกจากนี้ ยังทรงประกาศสมณกฤษฎีกาการลดขั้นตอนการยื่นเรื่องโมฆกรรมการแต่งงาน พระองค์จะตอบคำถามคนที่กลัวเรื่องการปฏิรูปเรื่องพวกนี้อย่างไร มันทำให้เกิดการหย่าร้างแบบคาทอลิกโดยพฤตินัยหรือเปล่า

พระสันตะปาปา: คนที่คิดว่าการทำเรื่องนี้เท่ากับการหย่าร้างแบบคาทอลิก ก็คิดผิดแล้วล่ะ เพราะเรื่องนี้เป็นการช่วยให้การดำเนินธุรการเป็นไปได้ง่ายมากกว่า มันเป็นการปิดประตูใส่การหย่าร้างอยู่แล้ว มันยังมีขั้นตอนตามกฏหมายพระศาสนจักรอีก การประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิกเมื่อปีที่แล้ว ก็มีการยกประเด็นนี้ขึ้นมา เพราะบางกรณีมันใช้เวลาเดินเรื่องเป็น 10 ปีหรือนานกว่านั้นอีก มันเหมือนการจำคุกเลยทีเดียว เพราะต้องอุทธรณ์แล้วอุทธรณ์อีก มันไม่จบไม่สิ้น! ... มีกรณีในกรุงบัวโรสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา มีพิธีแต่งงานเมื่อผู้หญิงตั้งครรภ์ก่อนแต่ง เธอถูกบอกว่า 'เธอต้องแต่งแล้วล่ะ' พ่อบอกกับพระสงฆ์อย่างจริงจังเลยว่า ห้ามทำพิธีภายใต้เงื่อนไขนี้เด็ดขาด พวกเราเรียกกรณีแบบนี้ว่า 'การแต่งงานแบบรวบรัด' (Speedy Wedding) ชายและหญิงมาแค่ปรากฏตัว และเด็กที่เกิดมาก็ไม่มีเสรีภาพที่แท้จริง บางกรณีเลวร้ายลงไปอีก พวกเขาหย่าร้างกันและออกมาพูดว่า 'ฉันถูกบังคับให้แต่งงาน เพราะเราอยากปกปิดสถานการณ์นี้' และนี่คือเหตุผลสำหรับการขอทำโมฆกรรมการแต่งงาน ... อีกปัญหาคือการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สำหรับการแต่งงาน ประเด็นคือความเชื่อ ท่านเชื่อในศีลสมรสว่าเป็นนิรันดร์หรือไม่ ดูอย่างการจะเป็นพระสงฆ์ เรายังต้องใช้เวลาอย่างน้อย 8 ปีในการเตรียมตัวเลย แต่กับการอุทิศตนทั้งชีวิตผ่านทางการแต่งงาน มันใช้เวลาอบรมแค่ 4 ช่วงเอง! ... กระนั้น พ่ออยากให้รู้ว่า 'การหย่าร้างแบบคาทอลิก' ไม่มีอยู่จริง!

นักข่าว: พระองค์ไปเยี่ยมซิสเตอร์คณะธิดาน้อยแห่งผู้ยากไร้ (Little Sisters of the Poor - คณะนี้กำลังมีปัญหากับรัฐบาลอเมริกันในเรื่องนโยบายประกันสุขภาพ) พระองค์ต้องการแสดงออกว่าสนับสนุนพวกเธอ แต่เวลาเดียวกัน พระองค์ก็สนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลซึ่งบอกว่าตนไม่อยู่ภายใต้จิตใต้สำนึกอันดี ในประเด็นเกี่ยวกับการออกกฏหมายการแต่งงานของเพศเดียวกัน

พระสันตะปาปา: พ่อไม่ขอระบุแบบเป็นเรื่องๆ เกี่ยวกับประเด็นมโนธรรม แต่สิ่งที่พ่อจะพูดคือการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่ขัดต่อมโนธรรมถือเป็นสิทธิมนุษยชน ถ้าคนๆ หนึ่งไม่ยินยอมให้คนอื่นเป็นผู้คัดค้านโดยยึดถือมโนธรรม เขาก็ปฏิเสธสิทธิมนุษยชน ... การปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่ขัดต่อมโนธรรมคือสิทธิ ถ้าเราต้องการสร้างสันติ เราต้องเคารพสิทธิทุกรูปแบบ

นักข่าว: ที่สหประชาชาติ พระองค์ใช้ภาษาที่แรงมากในการประณามโลกที่เงียบเฉยต่อเหตุเข่นฆ่าคริสตชน ตอนนี้ ฟร็องซัวส์ ออลล็องด์ ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเริ่มเปิดฉากโจมตีกลุ่มไอซิสในซีเรีย พระองค์คิดอย่างไรกับเรื่องนี้

พระสันตะปาปา: พ่อได้ยินเรื่องนี้มา 2-3 วัน แต่พ่อยังตามข่าวไม่ทัน แต่เมื่อพ่อได้ยินคำว่า 'ระเบิด, ความตาย, เลือด' พ่อจะขอพูดซ้ำตามที่กล่าวในรัฐสภาสหรัฐว่า สิ่งเหล่านี้ต้องไม่เกิดขึ้น  แต่พ่อไม่สามารถตัดสินสถานการณ์ทางการเมืองได้ เพราะพ่อไม่รู้เรื่องดีพอ

นักข่าว: ความสัมพันธ์ระหว่างสันตะสำนักกับจีนเป็นอย่างไรบ้าง พระองค์จะทำอย่างไรต่อไป

พระสันตะปาปา: จีนเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่และมอบวัฒนธรรมยิ่งใหญ่ให้กับโลก เช่นเดียวกับสิ่งดีมากมาย ครั้งหนึ่ง พ่อเคยพูดตอนอยู่บนเครื่องบินจากเกาหลีที่บินผ่านเมืองจีนว่า พ่ออยากไปประเทศจีนมากๆ พ่อรักคนจีนและพ่อหวังว่า จะมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น พวกเราติดต่อกัน คุยกัน เรากำลังเดินไปข้างหน้า แต่สำหรับพ่อ การเยือนประเทศที่ยิ่งใหญ่อย่างจีน ถือเป็นความชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง

นักข่าว: เรามีโอกาสจะได้เห็น "สงฆ์เป็นผู้หญิง" ในพระศาสนจักรคาทอลิกบ้างไหม เหมือนอย่างที่เห็นในศาสนจักรอื่นๆ

พระสันตะปาปา: ซิสเตอร์ในอเมริกาทำงานได้ดีมากๆ ทั้งการศึกษาและดูแลผู้ป่วย ชาวอเมริกันรักซิสเตอร์มากๆ พ่อไม่รู้ว่าพวกเขาจะรักพระสงฆ์มากแค่ไหน (หัวเราะ) แต่ที่แน่ๆ คนอเมริกันรักซิสเตอร์มากๆ ... กลับมาที่คำถามของท่าน พ่อตอบเลยว่า 'ไม่มีทางเป็นไปได้' นักบุญจอห์น ปอล ที่ 2 เคยพูดไว้อย่างชัดเจน ไม่ใช่ว่าผู้หญิงไม่มีความสามารถ ในพระศาสนจักร ผู้หญิงมีความสำคัญมากกว่าผู้ชายด้วยซ้ำ แม่พระก็มีความสำคัญมากกว่าพระสันตะปาปาและพระสงฆ์ด้วย เพราะพระศาสนจักรเองก็เป็นสตรีเพศ (ภาษาอังกฤษคือ She, อิตาเลี่ยนคือ La Chiesa) พระศาสนจักรคือเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์

นักข่าว: การเยือนอเมริกาของพระองค์ประสบความสำเร็จมากๆ พระองค์รู้สึกทรงอำนาจไหม หลังจากทุกสายตาจ้องมาที่พระองค์

พระสันตะปาปา: พ่อไม่รู้ว่ามันประสบความสำเร็จหรือไม่ ส่วนอำนาจเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืน มาวันนี้ พรุ่งนี้ก็ไป มันสำคัญกว่านี้ถ้าคุณทำความดีด้วยอำนาจที่มี พระเยซูทรงนิยามอำนาจไว้ว่า มีเพื่อรับใช้ รับใช้บนหนทางที่สุภาพอ่อนน้อมที่สุด และพ่อยังต้องดำเนินการนี้ต่อไป

นักข่าว: คำถามสุดท้าย พระองค์ได้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ในสหรัฐอเมริกาไปแล้ว มันดีต่อพระศาสนจักรหรือไม่ที่พระสันตะปาปากลายเป็นซูเปอร์สตาร์

พระสันตะปาปา: คุณรู้หรือเปล่าว่าตำแหน่งของพระสันตะปาปาคืออะไร มันคือผู้รับใช้แห่งผู้รับใช้ของพระเจ้านะ! มันดูแตกต่างพอสมควรกับซูเปอร์สตาร์ เพราะสตาร์ (ดาว) คือสิ่งงดงามที่ชวนมอง พ่อชอบดูดาวในเวลาท้องฟ้าเปิดยามฤุดูร้อน แต่พระสันตะปาปาต้องเป็นผู้รับใช้แห่งผู้รับใช้ของพระเจ้า มันยังมีความจริงอีกข้อ นั่นคือ ดวงดาวที่เราเห็นนั้นมีขึ้นมีลง มันไม่ยั่งยืน แต่การเป็นผู้รับใช้แห่งผู้รับใช้ของพระเจ้าคือบางสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องชั่วครั้งชั่วคราว27 September 2015

โป๊ปฟรังซิส: "วิธีวัดความรักในครอบครัว ให้ดูเวลาคุยกันว่าตะโกนใส่กันหรือพูดด้วยความอ่อนโยน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ วิธีการวัดความรักที่คนในครอบครัวมีต่อกันก็คือให้ดูว่า สมาชิกในครอบครัวคุยกันแบบ "ตะโกนใส่กัน" หรือ "พูดด้วยความรักและอ่อนโยน" ทรงสอน เราต้องอย่าใจแคบ อย่าตั้งข้อสงสัยเวลาที่คนอื่นทำสิ่งใดๆ ในนามของพระเยซู เพียงเพราะเขา "ไม่ได้เป็นพวกของเรา" การใจแคบแบบนี้คือการทำลายการทำงานของพระจิต
ช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาปิดงานชุมนุมครอบครัวโลก ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดที่เบนจามิน แฟรงคลิน พาร์ค เมืองฟิลาเดเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

บทอ่านแรกในมิสซานี้จากหนังสือกันดารวิถี โยชูวาบอกโมเสสว่า "มีคนกำลังพูดเหมือนประกาศก โมเสสจงไปห้ามเขเถิด" ส่วนพระวรสาร จอห์นทูลพระเยซูว่า "มีศิษย์บางคนขับไล่ปีศาจในนามของพระเยซู พวกเราจึงพยายามห้ามปรามเขาไว้" พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอน โดยแบ่งปันเหตุการณ์ทั้งสองนี้ว่า

- ทั้งโมเสสและพระเยซูต่างต่อว่าคนใกล้ชิดสำหรับความใจแคบ! เพราะคนอื่นจะเป็นประกาศกของพระเจ้าไม่ได้หรือ ทุกคนจะทำอัศจรรย์ในนามของพระเจ้าไม่ได้หรือ

- พระบุตรของพระเจ้าต้องพบกับการเป็นปฏิปักษ์จากประชาชนที่ไม่ยอมรับสิ่งที่พระองค์ตรัสสอน สำหรับประชาชนเหล่านั้น การที่พระเยซูทรงเปิดรับคนที่ซื่อสัตย์และมีความเชื่ออย่างจริงใจแต่ไม่ได้มีความเชื่อในพระเจ้า ทำให้ประชาชนเหล่านั้นทนไม่ได้

- ด้วยเหตุนี้ เราจึงเข้าใจได้ว่า ทำไมพระวาจาของพระเยซูที่ตรัสสอนเรื่องนี้ถึงดูแรงมาก เพราะสำหรับพระเยซู ความอัปยศที่สุดจะเกินทนนั้นอยู่ในสิ่งต่างๆ ที่ทำลายความวางใจที่เรามีต่อการทำงานของพระจิต

- การสงสัยต่อการทำงานของพระจิต การสงสัยว่าพระจิตจะไม่ทำงานในคนที่ "ไม่ใช่พวกของเรา และไม่ได้เป็นเหมือนกับเรา" จัดเป็นการประจญล่อลวงที่อันตราย มันไม่ได้ขัดขวางการกลับใจให้มีความเชื่อเท่านั้น แต่มันยังเป็นพฤติกรรมความเชื่อที่ผิดๆ ด้วย

- ความเชื่อเปิดหน้าต่างให้กับการประทับและการทำงานของพระจิต ความศักดิ์สิทธิ์มักจะผูกพันกับการกระทำเล็กๆ น้อยๆ อยู่เสมอ

- การกระทำเล็กๆ น้อยๆ แบบนี้นี่แหละที่เราเรียนรู้ได้จากที่บ้านและในครอบครัว นี่คือเครื่องหมายเล็กๆ ของความอ่อนโยน ความรัก และความเห็นอกเห็นใจกัน

- ความรักได้รับการแสดงออกผ่านทางสิ่งเล็กๆ โดยการเอาใจใส่ต่อเครื่องหมายเล็กๆ ที่ทำให้เรารู้สึกถึงความอบอุ่นที่บ้าน ความเชื่อจะเจริญเติบโตเมื่อมันดำเนินชีวิตอยู่ในความรักและถูกแต้มสีด้วยรัก

- นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมครอบครัวและบ้านถึงเป็นพระศาสนจักรที่อยู่ข้างในอย่างแท้จริง ครอบครัวคือสถานที่ที่ถูกต้องสำหรับความเชื่อที่จะกลายเป็นชีวิต และชีวิตจะกลายเป็นความเชื่อ

- ว่าแต่ เราได้พยายามที่จะดำเนินชีวิตแบบนี้ในบ้าน ในสังคม และในครอบครัวเราหรือไม่ โลกแบบไหนที่เราต้องการมอบให้กับลูกหลานของเรา เราไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ด้วยตัวเราคนเดียวหรอก มันเป็นพระจิตที่ทรงกระตุ้นเราให้ตอบสนองประดุจส่วนหนึ่งของครอบครัวอันยิ่งใหญ่

- พ่อขอมอบคำถามให้พวกท่านไปคิดนะ ในบ้านของเรา เราตะโกนใส่กัน หรือเราพูดกันด้วยความรักและความอ่อนโยน นี่แหละคือวิธีการวัดความรักของเราที่มีต่อกัน

ทั้งนี้ ช่วงท้ายของพิธี ได้มีการประกาศด้วยว่า เจ้าภาพจัดการชุมนุมครอบครัวโลกครั้งต่อไปในค.ศ.2018 ได้แก่ ดับลิน ประเทศไอร์แลนด์

โป๊ปฟรังซิสเยี่ยมผู้ต้องขังในเมืองฟิลาเดเฟีย

ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปเยี่ยมผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานคูร์แรน ฟรอมโฮลด์ เมืองฟิลาเดเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ทันทีที่ไปถึง บรรดาผู้ต้องขังได้ทูลพระสันตะปาปาว่า พวกเขาร่วมมือร่วมใจทำเก้าอี้ให้พระสันตะปาปา พร้อมติดตราประจำพระองค์ ซึ่งพระสันตะปาปาทรงพิจารณาดู แล้วทรงยกนิ้วว่า "สอบผ่าน"ในส่วนของพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขา มีใจความว่า

- พ่อทราบดีว่านี่ไม่ได้เป็นช่วงเวลายากลำบากสำหรับท่านเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงครอบครัวด้วย

- พ่อมาที่นี่เพื่อร่วมภาวนากับพวกท่าน และเราจะถวายทุกสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดแด่พระเจ้าไปพร้อมกัน

- พวกเราทราบดีว่า พระเยซูต้องการจะรักษาบาดแผลของเรา พระเยซูไม่ถามเราว่า พวกเราไปทำความผิดอะไรมา แต่พระองค์จะพูดกับเราว่า "ถ้าเราไม่ได้ล้างเท้าให้ท่าน เราจะไม่สามารถมอบชีวิตที่พระบิดาต้องการให้ท่านเป็นได้เลย"

- พระเยซูเสด็จมาหาเรา พระองค์ต้องการฟื้นฟูความศักดิ์สิทธิ์แห่งการเป็นลูกของพระเจ้าให้กับเราอีกครั้ง พระเยซูต้องการให้เราก้าวเดินอีกครั้งและตระหนักว่าเรามีพันธกิจเพื่อพระองค์

- พระเยซูจะทรงล้างเท้าของเราและชำระเราให้บริสุทธิ์ เพื่อที่เราจะได้กลับสู่สังคมอีกครั้งด้วยความชื่นชมยินดี

- ดังนั้น ขอให้ความรักของพระเยซูชำระล้างจิตใจของเรา และขอให้พระองค์นำเราให้ได้รับชีวิตใหม่อีกครั้ง

หลังจากพระสันตะปาปาตรัสเสร็จ พระองค์ได้ไปทักทายและสวมกอดกับผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลด้วย


โป๊ปฟรังซิสไปขอโทษผู้ถูกสงฆ์คาทอลิกล่วงละเมิดทางเพศและสัญญาจะจัดการอย่างเด็ดขาด

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงให้สัญญา พระศาสนจักรคาทอลิกจะเฝ้าระวังเรื่องสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศอย่างจริงจังและจะตรวจสอบทุกอย่างด้วยความโปร่งใส ทรงไปขอโทษผู้ที่ถูกสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศกระทำชำเรา และขอโทษที่เสียงร้องของเขาถูกเมินเฉย พร้อมกันนี้ ทรงชี้ สังคมยุคนี้ส่งเสริมชายหญิงว่าอย่าผูกมัดกัน จนหลายคนไม่กล้าแต่งงานกัน บางคนพยายามบอกว่า "รอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบตามอุดมคติก่อน" แต่ในความจริงแล้ว มันยากมากที่ชีวิตจะสมบูรณ์แบบทุกอย่าง 

ช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปยังสามเณราลัยนักบุญชาร์ลส์ บอร์โรเมโอ เพื่อพบปะและให้โอวาทแก่บรรดาพระสังฆราชคาทอลิกจากชาติต่างๆ ที่มาร่วมงานชุมนุมครอบครัวโลก

สำหรับพระดำรัสต่อบรรดาพระสังฆราช พระสันตะปาปาทรงเริ่มต้นด้วยการแบ่งปันว่า เช้าวันนี้ พระองค์เสด็จไปพบผู้ที่ถูกสงฆ์คาทอลิกล่วงละเมิดทางเพศ พร้อมขอโทษพวกเขา และสัญญาว่า จะจัดการขั้นเด็ดขาดต่อปัญหาชั่วร้ายนี้อย่างแน่นอน พระสันตะปาปา ตรัสว่า

- พ่อเก็บเรื่องราวต่างๆ ความทรมาน และความทุกข์ระทมของเด็กๆ ที่ถูกล่วงละเมิดโดยสงฆ์คาทอลิกไว้ในส่วนลึกของหัวใจ พ่อยังคงหดหู่กับความอัปยศที่บรรดาพระสงฆ์ที่ได้รับมอบหมายด้วยความวางใจให้ไปดูแลเด็กๆ แต่กลับไปละเมิดเด็กๆ เหล่านี้และสร้างความเสียหายอย่างถึงที่สุดแก่พวกเขา พ่อขอโทษจากใจจริง พระเจ้าทรงร่ำไห้ต่อเรื่องนี้

- พ่อขอโทษพวกเขาสำหรับเวลาที่พวกเขาและครอบครัวออกมาพูดเรื่องการถูกล่วงละเมิดทางเพศ แต่กลับถูกเมินเฉยและถูกปฏิเสธว่าไม่น่าเชื่อถือ

- พ่อบอกพวกเขาว่า "โปรดรู้ไว้เถิดว่า พระสันตะปาปาฟังพวกท่านอยู่ และเชื่อสิ่งที่พวกเขาพูด"

- พ่อยังได้ขอโทษพวกเขาต่อกรณีที่พระสังฆราชบางคน ล้มเหลวต่อความรับผิดชอบของตนในการปกป้องเด็กๆ จากการถูกล่วงละเมิด มันแย่ด้วยซ้ำที่บางกรณี ผู้ก่อคดีกลับเป็นพระสังฆราชเสียเอง

- อาชญากรรมและบาปจากการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ต้องไม่ถูกดำเนินการแบบเป็นความลับอีกต่อไป  พ่อขอปฏิญาณเรื่องการเฝ้าระวังอย่างตั้งมั่นว่า พระศาสนจักรจะปกป้องเด็กๆ และให้คำมั่นสัญญาถึงการตรวจสอบที่โปร่งใสสำหรับทุกคน

- พ่อบอกเรื่องนี้กับพวกท่าน เพราะพ่อได้พบกับกลุ่มผู้เสียหายจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งกำลังได้รับความช่วยเหลือและพามาที่นี่ ที่เมืองฟิลาเดเฟีย

จากนั้น พระสันตะปาปาทรงให้โอวาทเกี่ยวกับเรื่องการอภิบาลครอบครัวและเยาวชนที่กำลังมีความรัก พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า

- ทุกวันนี้ สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างคาดไม่ถึงทั้งในบริบทของสังคม วัฒนธรรม และกฏหมาย ทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อครอบครัวอย่างแท้จริง การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อพวกเราทั้งผู้ที่เชื่อและไม่เชื่อในพระเจ้า คริสตชนก็ไม่มีข้อยกเว้นต่อการเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาแบบนี้

- ก่อนหน้านี้ไม่นาน เรายังอาศัยอยู่ในบริบททางสังคมที่การแต่งงานตามกฏหมายและศีลศักดิ์สิทธิ์ของการสมรสมีความสำคัญ แต่ตอนนี้ มันเปลี่ยนแปลงไป ผู้คนพบว่าเขาไม่วางใจในคนอื่น

- วัฒนธรรมทุกวันนี้ดูเหมือนว่า ส่งเสริมให้คนไม่ผูกมัดกับสิ่งต่างๆ และไม่วางใจกันอีกต่อไป สิ่งสำคัญสุดในยุคนี้ ดูเหมือนว่าจะเป็นการตามเทรนด์ ตามกระแสต่างๆ ทุกวันนี้ ลัทธิบริโภคนิยมเป็นตัวกำหนดความสำคัญของเรื่องต่างๆ

- เรื่องแบบนี้ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง พ่อขอพูดว่าต้นกำเนิดของสถานการณ์ต่างๆ แบบนี้คือประเภทของความแร้นแค้นและความรู้สึกอ้างว้างอย่างรุนแรง

- แฟชั่นล่าสุดของยุคนี้คือการนับจำนวนเพื่อนบนโซเชี่ยลมีเดียว่ามีเยอะไหม

- ว่าแต่ เราควรตำหนิเยาวชนต่อการเจริญเติบโตในสังคมแบบนี้หรือ เราควรดุด่าพวกเขาที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกแบบนี้หรือ

- ไม่เลย พ่อไม่คิดแบบนั้น ในฐานะนายชุมพาบาลที่เดินตามรอยเท้าของพระชุมพาบาลที่แสนดี พวกเราถูกเรียกร้องให้ก้าวออกไปเดินกับเยาวชน ไปช่วยพยุงพวกเขา และช่วยกันรักษาบาดแผลของยุคนี้

- เยาวชนหลายคนผลักไสเรื่องการแต่งงานออกไป และเฝ้ารอว่าช่วงเวลาสมบูรณ์แบบในอุดมคติ ขณะเดียวกัน ชีวิตดำเนินต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่มีการดำเนินชีวิตอยู่ในความสมบูรณ์แบบหรอก นี่คือการประจญล่อลวงว่า อย่าสร้างครอบครัวเลย

- พวกเราพระสังฆราชถูกเรียกมาเพื่อรวบรวมพละกำลังและฟื้นฟูความกระตือรือร้นสำหรับการทำให้ครอบครัวเกิดความสัมพันธ์กับพระพรของพระเจ้า

- เราต้องมีความกล้าในการเชิญชวนด้วยใจจริง เพื่อให้เยาวชนมีความกล้าที่จะแต่งงานและสร้างชีวิตครอบครัว

- พระสังฆราชต้องกล้า "เสียเวลา" ไปกับการอภิบาลครอบครัว ผ่านทางการอยู่กับพวกเขาและแบ่งปันความยากลำบากกับพวกเขา เราต้องอยู่เคียงข้างผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้สูญเสีย ผู้ป่วย และผู้ถูกเหยียดหยาม


26 September 2015

โป๊ปฟรังซิส: "ปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องธรรมดา แต่อย่าให้หมดวันไปโดยไม่คุยกัน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ การทะเลาะกันในครอบครัว อาทิ สามีภรรยาทะเลาะกัน หรือลูกโกรธพ่อแม่จนไม่พูดกัน เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ แต่สำคัญสุด อย่าปล่อยให้วันนั้นหมดไป โดยไม่พูดคุยสร้างสันติแก่กัน ทรงสอน ชีวิตครอบครัวมีเรื่องทะเลาะกันเป็นธรรมดา บางบ้านอาจมี "จานชาม บินใส่กัน" หรือลูกๆ อาจสร้างปัญหาปวดหัวให้พ่อแม่ แต่นี่แหละคือ "กางเขน" ที่พระเจ้ามอบให้ทุกครอบครัว เราต้องชนะความยากลำบากนี้ด้วยความรัก ไม่ใช่ความเกลียดชัง ทรงย้ำ ครอบครัวต้องใส่ใจ "เด็กและปู่ย่าตายาย" เด็กจะนำความหวังมาให้ ส่วนปู่ย่าตายาย เป็น "ความทรงจำที่มีชีวิต" ครอบครัวไหนไม่สนใจสิ่งนี้จะไร้อนาคต  

ช่วงค่ำวันเสาร์ที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทำวัตรเย็นและพบปะบรรดาครอบครัวต่างๆ ในการชุมนุมครอบครัวโลกที่เบนจามิน แฟรงคลิน พาร์ค เมืองฟิลาเดเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

พิธีในวันนี้ จัดว่ายาวนานพอสมควร โดยเริ่มตั้งแต่การแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อของบรรดานักร้องนักแสดงชาวอเมริกัน นอกจากนี้ ยังมีบรรดาครอบครัวคาทอลิกจากทั่วทุกมุมโลกมาแบ่งปันประสบการณ์ต่อพระสันตะปาปา นอกจากนี้ ยังมีการแสดงคอนเสิร์ตจาก "อันเดรอา บอเชลลี่ " นักร้องเสียงเทเนอร์ระดับโลกอีกด้วย

ในส่วนของพระดำรัสสอนของพระสันตะปาปา พระองค์ทรงพูดแบบสดๆ จากใจ ดังนี้

- พ่อขอตอบคำถามจากเด็กน้อยที่ขึ้นมาแบ่งปันประสบการณ์เมื่อครู่นี้ เขาถามพ่อว่า "พระสันตะปาปาครับ พระเจ้าทรงทำอะไรก่อนที่จะสร้างโลก" คำตอบของพ่อคือ มันยากนะที่จะตอบคำถามนี้ แต่พ่อจะตอบให้ทุกคนฟังว่า ก่อนสร้างโลก พระเจ้าทรงรักเรา พระเจ้าเป็นความรัก สิ่งที่พ่อพูดนี้ไม่ใช่เรื่องเทวศาสตร์ พระเจ้าทรงแบ่งปันความรักนี้ให้กับทุกคน

- สิ่งที่งดงามที่สุดที่พระเจ้าสร้างตามพระคัมภีร์ไบเบิ้ลก็คือครอบครัว พระเจ้าสร้างมนุษยชาติและประทานทุกสิ่งให้มนุษย์

- แน่นอนว่า สวรรค์บนแผ่นดินไม่ได้มีอยู่อีกต่อไป ชีวิตมีปัญหาของมัน ปีศาจจอมเจ้าเล่ห์สอนมนุษย์เกี่ยวกับความแตกแยก ด้วยเหตุนี้ความรักที่พระเจ้าให้จึงแทบจะพ่ายแพ้เลยทีเดียว

- อาชญากรรมแรกที่เกิดและเราได้เห็นกันก็คือ "พี่น้องฆ่ากัน และนี่คือสงคราม" (กาอินกับอาเบล) เรามีความรัก ความงดงาม และความจริงจากพระเจ้า ขณะเดียวกันเราก็มีการทำลายล้างจากสงคราม ทุกวันนี้ เราจึงเดินอยู่ระหว่างถนน 2 สายนี้ มันขึ้นกับเราว่า เราจะเลือกสิ่งไหน

- ให้เรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ ในหนังสือปฐมกาล เมื่อสามีภรรยา (อาดัมและเอวา) ทำผิดและแยกตัวออกจากพระเจ้า อย่างไรก็ตาม พระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งพวกเขา พระเจ้ายังมีความรักต่อมนุษย์และพระองค์เริ่มออกเดินไปกับพวกเขา กระทั่งเวลานั้นมาถึง พระองค์แสดงออกถึงความรักอย่างถึงที่สุดด้วยการส่งพระบุตรมาอยู่กับมนุษย์

- พระเจ้าส่งพระบุตรมาอยู่ที่ไหน มันไม่ใช่พระราชวัง เมือง หรือบริษัท แต่เป็นครอบครัว พระเจ้าทรงเลือกมายังโลกมนุษย์โดยผ่านทางครอบครัว พระองค์ทำแบบนี้ได้เพราะครอบครัวเปิดใจอย่างแท้จริง(ต้อนรับพระองค์)

- ลองคิดถึงแม่พระในตอนนั้นดูซิ แม่พระแทบจะไม่เชื่อเลยว่าสิ่งใดเกิดขึ้นกับท่าน แต่ทูตสวรรค์กาเบรียลก็อธิบายเรื่องนี้ให้ท่านทราบ และแม่พระก็เชื่อฟัง

- ลองคิดถึงนักบุญโยเซฟ ท่านตกตะลึงและไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้เลย แต่ท่านก็น้อมรับทุกประการ ท่านเชื่อฟังพระเจ้า

- การนบนอบเชื่อฟังของแม่พระและนักบุญโยเซฟ ได้นำพาให้พระเยซูมาบังเกิดในครอบครัวนี้ พระเจ้าทรงมีแผนการเสมอกับหัวใจที่เปิดรับพระองค์

- พวกท่านรู้ไหมว่า พระเจ้าชอบสิ่งใดมากที่สุด พระเจ้าทรงชอบการเดินเข้าไปเคาะประตูครอบครัวต่างๆ และพบว่าพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกัน เปี่ยมด้วยความรักต่อกันและกัน ครอบครัวที่นำพาลูกหลานไปสู่ทางที่ถูกต้อง ช่วยเหลือพวกเขาก้าวไปข้างหน้าและสร้างสังคมแห่งความจริง ความดี และความงดงาม

- ครอบครัวมีฐานะเป็นพลเมืองซึ่งเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าประทานบัตรประชาชนให้กับครอบครัว เพื่อที่หัวใจของครอบครัวจะเต็มไปด้วยความจริง ความรัก และความงดงามที่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างแท้จริง

- บางคนอาจแย้งพ่อว่า "พระสันตะปาปาพูดได้อยู่แล้วแหละ เพราะพระองค์ไม่ได้แต่งงาน ตอนนี้ ครอบครัวมากมายประสบความยากลำบาก พวกเขาทะเลาะกัน บางครั้งขว้างปาจานชามใส่กันด้วย!" (ทุกคนปรบมือชอบใจ)

- พ่อไม่เถียง! ชีวิตครอบครัวอาจมีเรื่องแบบนี้บ้าง อาจมีจานชามบินใส่กัน หรือจะเป็นปัญหาจากลูกๆ ที่ทำให้พ่อแม่ต้องปวดหัว แต่พ่ออยากให้รู้ว่า นี่แหละคือกางเขนที่อยู่ในครอบครัวอันเนื่องมาจากความรักของพระเจ้า หลังจากไม้กางเขน ก็จะเป็นความสว่างแห่งการเสด็จกลับคืนชีพของพระเยซู พระเจ้าทรงสร้างหนทางนี้ให้เราแล้ว ครอบครัวคือโรงงานแห่งความหวังและการกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง

- บางครั้ง ที่วาติกัน พ่อเห็นพนักงานบางคนมาทำงานแบบเหนื่อยๆ เพราะพวกเขามีลูกอายุ 1 เดือน พวกเขาไม่ได้นอนแทบทั้งคืนเพราะลูกร้องตอนดึก ครอบครัวเจอความยากลำบากแบบนี้แหละ แต่เป็นความยากลำบากที่จะชนะได้ด้วยความรัก

- ความเกลียดชังจะไม่ชนะความยากลำบากได้ หัวใจที่มีความแตกแยกไม่สามารถชนะความยากลำบากนี้ได้ มีเพียงความรักเท่านั้นที่จะชนะได้ ความรักคือการสมโภช ความชื่นชมยินดี และคือพลังขับเคลื่อนไปข้างหน้า

- ท้ายสุดนี้ พ่อฝาก 2 เรื่องไว้ให้ครอบครัวทุกคน นั่นคือ เราต้องดูแลเด็กๆ และต้องดูแลปู่ย่าตายาย ผู้อาวุโส

- เด็กและเยาวชนให้พลังกับเราในการขับเคลื่อนไปข้างหน้า เรามีความหวังในตัวพวกเขา

- ปู่-ย่า-ตา-ยาย คือความทรงจำที่มีชีวิตในครอบครัว พวกท่านส่งมอบความเชื่อมาสู่พวกเรา

- คนที่ไม่ดูแลเอาใจใส่เด็กๆ และปู่ย่าตายายคือคนไม่มีอนาคต เพราะเขาไม่มีพลัง ไม่มีความหวัง และไม่มีความทรงจำที่จะก้าวไปข้างหน้า

- ครอบครัวคือสิ่งงดงาม แต่เวลาเดียวกัน มันก็มีปัญหาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

- ในครอบครัว มันอาจจะมีการทะเลาะกันบ้างระหว่างสามีภรรยา หรือลูกๆ โกรธพ่อแม่ กระนั้น พ่อมีคำแนะนำให้พวกท่าน นั่นคือ "อย่าปล่อยให้วันนั้นผ่านไป โดยไม่สร้างความสงบให้เกิดขึ้น" 
Contact: editor@popereport.com