Instagram

27 July 2014

โป๊ปฟรังซิส: "ถ้ามีสงคราม เราแพ้ด้วยกันหมด แต่ถ้ามีสันติภาพ ทุกคนชนะหมด"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ ถ้ามีสงคราม ทุกฝ่ายก็แพ้ด้วยกันหมด แต่ถ้ามีสันติภาพ ทุกคนก็ชนะไปด้วยกัน ทรงอ้อนวอนขอสันติภาพอีกครั้งในกาซ่า, อิรัก และยูเครน พร้อมแบ่งปันพระวรสารวันอาทิตย์ว่า ความชื่นชมยินดีที่แท้จริงของคริสตชนคือการพบขุมทรัพย์ในสวรรค์นั่นเองช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฏาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนากว่า 50,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปายังคงเรียกร้องสันติภาพในกาซ่า, อิรัก และยูเครน เฉพาะอย่างยิ่ง ทรงเป็นกระบอกเสียงแทน "เด็กๆ" ที่เป็นเหยื่อผู้บริสุทธิ์ทุกคนซึ่งต้องตายจากการสู้รบครั้งนี้

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "ในวันนี้ พ่ออยากเชิญชวนพวกเราคิดถึงผู้บริสุทธิ์ที่เป็นเหยื่อจากสงคราม เฉพาะอย่างยิ่ง เด็กๆที่มีความหวังอันเรืองรองในอนาคต แต่ต้องมาจบชีวิตเพราะเหตุการณ์แบบนี้ เด็กหลายคนต้องกลายเป็นเด็กกำพร้า สิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเขาไม่รู้จักวิธีการยิ้มอีกต่อไป ดังนั้น พ่ออยากขอร้องทุกคนที่เกี่ยวข้อง ได้โปรดหยุดเถอะ โปรดหยุดทำสงครามกัน พ่อขอร้องจากใจจริง

"นอกจากนี้ พ่อขอเรียกร้องไปยังทุกคนที่ได้ยินเสียงนี้ พ่อขอเชิญชวนทุกคนร่วมกับพ่อ เพื่อสวดภาวนาขอพระเจ้าโปรดประทานให้ผู้นำชาติต่างๆในตะวันออกกลาง, อิรัก และยูเครน แสวงหาการเจรจาสันติภาพด้วยความมุ่งมั่น เพราะทุกการตัดสินใจ จะต้องไม่ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ส่วนตน แต่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความดีงามและเคารพมนุษย์ทุกคนด้วย จำไว้ว่า ถ้ามีสงคราม ทุกฝ่ายแพ้หมด แต่ถ้ามีสันติภาพ ทุกฝ่ายชนะด้วยกัน" พระสันตะปาปา ตรัสย้ำ

พร้อมกันนี้ พระสันตะปาปายังได้กล่าวถึงวันพรุ่งนี้ (จันทร์ที่ 28 กรกฏาคม) จะครบรอบ 100 ปีที่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งผลของสงครามนี้ทำให้ผู้คนนับล้านต้องเสียชีวิต

พระสันตะปาปา ตรัสถึงเรื่องนี้ว่า "สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 15 พระสันตะปาปาในยุคนั้น ทรงเรียกสงครามโลกครั้งที่ 1 ว่าเป็นการสังหารหมู่แบบไร้ความรู้สึก เพราะตลอด 4 ปีของสงครามโลกครั้งที่ 1 มีแต่คนล้มตายทุกวัน และสันติภาพในตอนนั้นก็เปราะบางมากจริงๆ ดังนั้น ในวันพรุ่งนี้ พ่อขอเชิญชวนทุกคนรำลึกถึงเหตุการณ์เศร้าโศกนี้ พ่อหวังว่า ความผิดพลาดในอดีตจะไม่เกิดซ้ำอีก ขอให้บทเรียนนี้เป็นบทสอนพวกเรา เพื่อที่สันติภาพจะได้บังเกิดโดยอาศัยความอดทนและความกล้าที่จะเจรจาสันติภาพต่อกัน"

ทั้งนี้ ในช่วงก่อนภาวนาทูตสวรรค์แจ้งข่าว พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันข้อคิดจากพระวรสารวันอาทิตย์ พระเยซูทรงเล่าเรื่องอุปมาเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติในสวรรค์

พระสันตะปาปาตรัสสอนถึงเรื่องนี้ว่า "ใครที่รู้จักพระเยซูและอ่านพระวาจาของพระองค์เป็นประจำ ก็จะเข้าใจว่า แท้จริงแล้ว อาณาจักรสวรรค์คือทรัพย์สมบัติล้ำค่าที่สุดที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา และยังสามารถให้ความหมายแท้จริงของชีวิตได้ด้วย ดังนั้น พ่อขอให้เราทุกคนรักษาทรัพย์สมบัตินี้ไว้ให้ดี จงอ่านพระวรสารเป็นประจำ เพราะความชื่นชมยินดีของคริสตชนนั้น อยู่ที่การค้นพบขุมทรัพย์แท้จริงนี้นี่เอง"

Read More: Vatican Radio

26 July 2014

โป๊ปฟรังซิส: "คาทอลิกต้องปฏิเสธการไม่เคารพกฏหมายและปฏิเสธการโกง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ คาทอลิกต้องกล้าปฏิเสธความชั่ว ความรุนแรง และการกดขี่ข่มเหง เช่นเดียวกับ ต้องกล้าปฏิเสธการไม่เคารพกฏหมายและต้องกล้าปฏิเสธการคดโกง ทรงสอน คาทอลิกควรเรียกนักบุญอันนาว่า "ท่านยาย" เพราะท่านทำหน้าที่เลี้ยงดูและอบรมแม่พระได้อย่างสมบูรณ์แบบสุดๆช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 26 กรกฏาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จถวายไปมิสซา ณ เมืองกาแซร์ต้า แคว้นคัมปาเนีย ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 230,000 คน มิสซานี้ ยังจัดในโอกาสฉลองนักบุญยออากิมและนักบุญอันนาอีกด้วย ทั้งนี้ เมืองกาแซร์ต้า เป็นหนึ่งในพื้นที่เสื่อมโทรมของอิตาลี บริเวณนี้มีมาเฟีย, ยาเสพติด, การเหยียดผิวและเชื้อชาติ รวมถึงอัตราการว่างงานสูงมาก พระสันตะปาปาจึงเสด็จมาที่นี่ เพื่อให้กำลังใจทุกคนมีความหวังในการดำเนินชีวิต

มิสซานี้เป็นมิสซาแทนวันอาทิตย์ ดังนั้น พระวรสารจึงเป็นเรื่อง "อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับขุมทรัพย์แบบต่างๆ" พระสันตะปาปาจึงตรัสแบ่งปันกับทุกคนว่า "สังเกตไหมว่า เวลาพระเยซูเทศน์สอน พระองค์จะใช้คำพูดง่ายๆ นั่นคือ 'อาณาจักรสวรรค์ ใกล้เข้ามาแล้ว' คำว่า 'ใกล้' นี่แหละ หมายความว่า ทุกวันนี้นี่เอง

"พระเยซูไม่ได้อธิบายอาณาจักรสวรรค์ว่ามีลักษณะหน้าตาอย่างไร พระองค์ใช้คำพูดง่ายๆว่า อาณาจักรสวรรค์จะเปลี่ยนแปลงตัวเรา ทำให้เรารู้จักรักคนอื่นว่าเขาก็เป็นพี่น้องของเรา อาณาจักรสวรรค์ยังทำให้เรารู้จักต้อนรับบรรดาผู้ลี้ภัยที่ขอมาอาศัยอยู่กับเราด้วย

"การให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในทุกสิ่ง มีความหมายว่า เรามีความกล้าที่จะปฏิเสธความชั่ว ความรุนแรง การกดขี่ข่มเหงทุกชนิด และเลือกที่จะกล้าดำเนินชีวิตด้วยการรับใช้เพื่อนพี่น้อง การให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในทุกสิ่ง ยังหมายถึงการกล้าปฏิเสธการไม่เคารพกฏหมายและต่อต้านการคดโกงด้วย

"เมื่อคนๆหนึ่งได้พบกับพระเจ้า ผู้เป็นทรัพย์สมบัติแท้จริง เขาจะละทิ้งความเห็นแก่ตัวไว้เป็นอดีต และมุ่งหน้าแสวงหาความรักของพระเจ้าพร้อมกับเพื่อนพี่น้องคนอื่นๆ เขาจะกลายเป็นเพื่อนของพระเจ้า เขาจะรักเพื่อนมนุษย์ เขาจะอุทิศตนให้กับการปกป้องการดำเนินชีวิตและเคารพต่อสิ่งสร้างของพระเจ้า

"ดังนั้น พ่อขอให้พวกเราร่วมใจกันปกป้องและดูแลรักษาสิ่งสร้างของพระเจ้า ขอให้เราทุกคนเป็นผู้รับใช้ต่อความจริง และดำเนินชีวิตด้วยแรงบันดาลใจจากพระวรสาร พร้อมความรักความเอาใจใส่ที่มีต่อผู้ยากไร้ด้วย" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

หลังมิสซาจบลง ได้มีพระสังฆราชของสังฆมณฑลกาแซร์ต้าได้ขอบคุณพระสันตะปาปาที่เสด็จมาถวายมิสซาแบบ "เซอร์ไพรส์" ทุกคน โอกาสนี้ พระสันตะปาปาได้ตรัสแบบติดตลกกลับไปว่า "พ่อยินดี แต่พ่อได้ข่าวมาว่า ชาวเมืองนาโปลีน้อยใจมากๆที่พ่อไม่ไปถวายมิสซาที่เมืองของพวกเขาด้วย ดังนั้น พ่อสัญญาว่า ปีนี้ พ่อจะไปถวายมิสซาที่นาโปลีอีกแห่งด้วยแน่นอน พ่อสัญญา!"

"และวันนี้ เป็นวันฉลองนักบุญยออากิมและนักบุญอันนา พ่อขอให้เราเรียกนักบุญอันนาว่า 'ท่านยาย' ด้วยนะ เพราะท่านทำหน้าที่ได้ดีมากๆ ท่านเลี้ยงดูและอบรมแม่พระได้อย่างสมบูรณ์แบบสุดๆ" พระสันตะปาปาตรัสส่งท้าย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาถวายมิสซาที่กาแซร์ต้า

Read More: Vatican Radio

20 July 2014

โป๊ปฟรังซิส: "ความรุนแรงไม่มีวันเอาชนะด้วยการใช้ความรุนแรงฟาดฟันกัน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ สันติภาพเท่านั้นที่จะเอาชนะความรุนแรงและสงคราม ความรุนแรงไม่มีวันเอาชนะได้ด้วยการใช้ความรุนแรงฟาดฟันกัน ทรงเศร้าที่ต้องเห็นเมืองโมซุล ประเทศอิรัก ไม่มีคริสตชนอาศัยอยู่อีกต่อไป เพราะทุกคนถูกบังคับให้ลี้ภัยจากการเบียดเบียนศาสนา ทรงสอน พระเจ้าจะตัดสินพิพากษาเราแบบที่เราชอบตัดสินคนอื่นนั่นแหละ ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฏาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนากว่า 50,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงแสดงความกังวลต่อสถานการณ์คาทอลิกในเมืองโมซุล ประเทศอิรัก หลังเมื่อวานนี้ คาทอลิกครอบครัวสุดท้ายได้อพยพออกจากเมืองไปแล้ว เนื่องจากถูกข่มขู่ถึงชีวิต

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "พ่อรู้สึกเป็นทุกข์และกังวลมากๆกับสิ่งที่เกิดในเมืองโมซุล ซึ่งมีการเบียดเบียนคริสตชนอย่างหนักจนทำให้ตอนนี้ เมืองโมซุลไม่มีคริสตชนอาศัยอยู่อีกต่อไป มันน่าเศร้าเพราะเมืองนี้มีคริสตชนอยู่อาศัยตั้งแต่มีศาสนาคริสต์เกิดขึ้น วันนี้ พี่น้องของพวกเราถูกเบียดเบียนข่มเหง พวกเขาต้องละทิ้งบ้านเกิดของจนและถูกบังคับให้ออกไปโดยที่ไม่ได้นำสิ่งของติดตัวไปด้วยเลย!

"พ่อจึงขอกล่าวย้ำถึงความทุกข์นี้ และขอยืนยันว่า พ่อขอร่วมเป็นทุกข์ไปกับพวกท่านบรรดาพี่น้องคริสตชนที่ถูกเบียดเบียน พ่อรู้ดีว่าพวกท่านทุกข์ยากขนาดไหน พ่อขอย้ำว่า พ่อขอร่วมเป็นหนึ่งเดียวในความเชื่อกับพวกท่าน พ่อมั่นใจว่า ที่สุดแล้ว พระเจ้าจะช่วยเราเอาชนะความชั่วร้ายได้

"นอกจากนี้ พ่ออยากเชิญชวนทุกคนสวดภาวนาเพื่อสันติภาพในตะวันออกกลางและยูเครน ขอพระเจ้าแห่งสันติภาพโปรดประทานให้เกิดการพูดจาปรับความเข้าใจและคืนดีกัน ความรุนแรงไม่สามารถเอาชนะด้วยความรุนแรง เพราะความรุนแรงจะถูกชนะด้วยสันติภาพ!" พระสันตะปาปา ตรัสย้ำ

ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่จะตรัสเรียกร้องสันติภาพ พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารวันอาทิตย์ที่พระเยซูตรัสเล่าเรื่องชายคนหนึ่งหว่านข้าวพันธุ์ดีในนาของตน แต่ศัตรูแอบมาหว่านข้าวละมานทับลงไป

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "อุปมาตอนนี้สอนเราเกี่ยวกับปัญหาของปีศาจในโลก เช่นเดียวกับสอนเรื่องความอดทนของพระเจ้า

"ปีศาจวางแผนชั่วในทุกที่ที่มีความดี มันพยายามที่จะทำให้คนแตกแยกกัน มันต้องการทำให้คนในครอบครัวและประเทศชาติแตกแยก แต่พระเจ้าทรงรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดี พระองค์ทรงรู้วิธีการเฝ้ารอ พระองค์มองไปที่พื้นดินของเราแต่ละคนด้วยความอดทนและเมตตา พระเจ้าทรงมองพื้นดินและเห็นว่าความชั่วทำอะไรบ้าง แต่พระเจ้าก็มองดูเมล็ดพันธุ์แห่งความดีและเฝ้ารออย่างอดทนเพื่อให้เมล็ดเหล่านี้บังเกิดผล

"พระเจ้าทรงเป็นบิดาผู้อดทนรอคอยด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง พระองค์พร้อมจะต้อนรับและให้อภัยเรา แต่ความอดทนของพระเจ้าไม่ได้หมายความว่า พระเจ้าทรงเฉยเมยต่อปีศาจ เราต้องอย่าสับสนระหว่างความดีกับความชั่ว เพราะที่สุดแล้วเมื่อถึงวันเก็บเกี่ยว พระเยซูจะทรงตัดสินเราทุกคนโดยแบ่งตามเมล็ดพันธุ์ว่าเราเป็นเมล็ดพันธุ์ดีหรือไม่ เราจะถูกตัดสินพิพากษาแบบที่เราชอบตัดสินคนอื่นนั่นแหละ ถ้าเราแสดงความเมตตาต่อผู้อื่น เราก็จะได้รับความเมตตาจากพระเจ้าด้วยเช่นกัน" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

Read More: Vatican Radio

13 July 2014

โป๊ปฟรังซิส: "'งานภาวนาเพื่อสันติภาพของอิสราเอลกับปาเลสไตน์จะต้องไม่สูญเปล่า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงยืนยัน งานภาวนาเพื่อสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน ไม่สูญเปล่าแน่นอน แม้ตอนนี้ อิสราเอลจะเปิดฉากถล่มแหลกก็ตาม ทรงชี้ แม้สงครามจะเกิด แต่เราอย่าสิ้นหวัง จงสวดภาวนาวอนขอพระเจ้าต่อไป พร้อมกันนี้ ทรงแบ่งปัน พวกเราก็เป็นผู้หว่านด้วย แต่ต้องถามตัวเองว่า เมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านไปนั้น สร้างความดีหรือก่อให้เกิดความชั่วกับคนอื่น


ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฏาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่ร่วมกว่า 40,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ทรงกล่าวเรียกร้องสันติภาพในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์อย่างหนักแน่น หลังจากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีปาเลสไตน์อย่างหนักจนทำให้มีผู้บริสุทธิ์บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "ความทรงจำของเหตุการณ์วันภาวนาเพื่อสันติภาพ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ระหว่างพระอัยกาบาร์โธโลมิว, ประธานาธิบดีเปเรส และประธานาธิบดีอับบาส ยังคงติดตรึงในความทรงจำของพ่อตลอดเวลา

"บางคนอาจคิดว่า งานภาวนาดังกล่าวจัดขึ้นแบบสูญเปล่าชัดๆ แต่ไม่เลย! คำภาวนาจะช่วยเราไม่ให้พ่ายแพ้ต่อความชั่ว หรือยอมแพ้ต่อความรุนแรงและความเกลียดชังซึ่งมีอำนาจอยู่บนการเสวนาพูดจากันและการคืนดีกัน พ่ออยากขอร้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายท้องถิ่นและนานาชาติ ช่วยสวดภาวนาและอย่าละทิ้งความพยายามที่จะบรรลุถึงการเอาชนะการเป็นศัตรูกัน จงช่วยกันภาวนาและลงมือทำงานเพื่อให้เกิดสันติภาพสำหรับทุกคน"

หลังการตรัสเรียกร้องสันติภาพแล้ว พระสันตะปาปาทรงเชิญทุกคนหยุดนิ่งสักครู่ เพื่อภาวนาขอพระเจ้าโปรดประทานสันติภาพให้เกิดกับแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ด้วย

สำหรับการแบ่งปันพระวรสารก่อนการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูตรัสสอนศิษย์เกี่ยวกับผู้หว่านที่หว่านเมล็ดพันธุ์ลงบนพื้นดินในสภาพที่แตกต่างกัน ก่อนพระเยซูจะตรัสว่า "ใครมีหูก็จงฟังเถิด"

พระสันตะปาปา ตรัสแบ่งปันว่า "อุปมาตอนนี้เป็นเรื่องที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี แม้พระเยซูตรัสเมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว แต่ทุกอย่างยังคงสดใหม่เสมอ นี่คือการเตือนใจเราว่า เราคืนดินที่พระเจ้าทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ลงในตัวเรา ดูซิว่า เมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าเจริญเติบโตในจิตใจของเราหรือไม่

"พวกเราก็เช่นกัน เราก็ยังเป็นผู้หว่านอีกด้วย แต่เราต้องถามตัวเองว่า เมล็ดพันธุ์ที่ออกจากปากและจิตใจของเรานั้น สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆได้หรือไม่ หรือว่ามันสร้างแต่ความชั่วร้ายที่จะไปทำร้ายคนอื่น" พระสันตะปาปา ตรัสถามและแบ่งปัน

ประมวลภาพ: การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว

Read More: Vatican Radio07 July 2014

โป๊ปฟรังซิส: "พ่อขอโทษต่อเหยื่อที่ถูกสงฆ์คาทอลิกล่วงละเมิดทางเพศ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงวิงวอนขอโทษต่อเหยื่อที่ถูกสงฆ์คาทอลิกล่วงละเมิดทางเพศ พร้อมขอโทษต่อการเฉยชาของพวกพระสังฆราชที่ไม่ยอมแก้ปัญหาที่เกิดอย่างจริงจัง ทรงย้ำชัด พระศาสนจักรไม่มีที่ว่างให้กับผู้อภิบาลที่ก่อคดีล่วงละเมิดทางเพศ พร้อมทรงสัญญา จะไม่อดทนกับความชั่วร้ายที่เกิดกับผู้เยาว์ พระสังฆราชทุกองค์ต้องทำงานอภิบาลให้สมบูรณ์ด้วยการดูแลผู้เยาว์อย่างถึงที่สุด เพื่อช่วยปกป้องผู้เยาว์ทุกคนช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 7 กรกฏาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้จัดเป็นกรณีพิเศษให้กับเหยื่อที่ถูกสงฆ์คาทอลิกล่วงละเมิดทางเพศ จำนวน 6 คน (ชาย 3 หญิง 3) โดยหลังจากมิสซาจบลง พระสันตะปาปาใช้เวลาคุยกับเขาแบบทีละคน คนละ 30 นาที เท่ากับว่า รวม 6 คน พระสันตะปาปาใช้เวลา 3 ชั่วโมงกว่าๆอยู่กับพวกเขาเลยทีเดียว

ในส่วนบทเทศน์ประจำมิสซานี้ จัดว่าแรงมากๆ พระสันตะปาปาทรงเทศน์เป็นภาษาสแปนิช พร้อมย้ำว่า พระศาสนจักรไม่มีที่ว่างให้กับผู้อภิบาลที่ล่วงละเมิดทางเพศ ส่วนพระสังฆราชและพระสงฆ์ที่ก่อคดีล่วงละเมิดทางเพศเป็นพวกทำพิธีกรรมแบบลัทธิเพื่อบำบัดความใคร่ของตนเอง พร้อมกันนี้ พระสันตะปาปายังทรงกล่าวขอโทษเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ อันเป็นผลจากผู้อภิบาลในพระศาสนจักรด้วย

พระสันตะปาปาเริ่มต้นบทเทศน์ด้วยการเล่าถึงเหตุการณ์ที่นักบุญเปโตรร้องไห้ เมื่อได้เห็นพระเยซูถูกคุมตัวไปหลังจากถูกสอบสวนที่นำไปสู่การตัดสินประหารชีวิตด้วยการตรึงกางเขน เหตุการณ์นี้ พระศาสนจักรได้ร้องไห้และต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับลูกๆของคนที่ได้ทรยศต่อพันธกิจ ด้วยการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เยาว์

"คดีล่วงละเมิดทางเพศได้ทำให้พ่อเศร้าใจและเจ็บปวด ยิ่งเมื่อได้รู้ความจริงว่า ผู้กระทำการคือพระสังฆราชและพระสงฆ์บางคนที่ได้ล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เยาว์ พระสังฆราชและพระสงฆ์เหล่านี้ได้ทำลายความบริสุทธิ์และกระแสเรียกการเป็นสงฆ์ของตัวเอง การล่วงละเมิดทางเพศเป็นอะไรที่แย่ยิ่งกว่าการกระทำอันเลวทรามด้วยซ้ำไป มันเป็นเหมือนลัทธิที่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะเด็กชายและเด็กหญิงที่ถูกกระทำ ได้มอบความวางใจในพระพรของการเป็นสงฆ์ที่จะนำพวกเขาไปหาพระเจ้า (แต่)พวกพระสังฆราชและพระสงฆ์เหล่านี้ได้สังเวยตัวเองให้กับความใคร่ราคะตัณหาของตนเอง

"การกระทำของผู้ที่ก่อคดีล่วงละเมิดทางเพศได้ทิ้งให้เกิดแผลเป็นติดตัวไปตลอดชีวิต พ่อรู้ว่าบาดแผลเหล่านี้มันฝังลึกมาก และบ่อยครั้ง มันเป็นอารมณ์ที่เจ็บปวดแบบไม่มีวันสิ้นสุดและยังก่อให้เกิดความสิ้นหวังด้วย เหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศหลายคนต้องทนทุกข์ทรมาน พวกเขายังคงแสวงหาการบรรเทาใจ ยังมีอีกหลายคนที่ต้องประสบความยากลำบากในสัมพันธภาพกับพ่อแม่ผู้ปกครอง กับคู่ชีวิต และกับลูกๆของตน การต้องทนทุกข์ในครอบครัวจัดว่าอันตรายมาก บางคนเลือกที่จะจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายเป็นโศกนาฏกรรม บางคนเลือกที่จะจำศีลอดอาหารเพื่อความเชื่อในพระเจ้า ขณะที่บางคนนั้น ประสบการณ์ที่ถูกทรยศและถูกทอดทิ้งได้ทำให้พวกเขาเกิดความเชื่อที่สั่นคลอนในพระเจ้า การที่พวกท่านมาร่วมมิสซาในวันนี้ ได้แสดงออกถึงอัศจรรย์แห่งความหวัง ซึ่งเอาชนะความมืดมิด

"ต่อหน้าพระเจ้าและประชากรของพระองค์ พ่อรู้สึกเป็นทุกข์เสียใจต่อบาปและอาชญากรรมอันเลวร้ายจากพวกสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดกับพวกท่าน พ่อขอวิงวอนพวกท่านโปรดให้อภัย พ่อวอนขอการยกโทษจากพวกท่านต่อบาปที่ถูกเมินเฉยจากผู้นำพระศาสนจักร ซึ่งไม่ได้ตอบสนองต่อปัญหาอย่างเพียงพอด้วยการรายงานการล่วงละเมิดทางเพศที่เกิด

"มันจะไม่มีที่ว่างในพระศาสนจักรให้กับผู้อภิบาลที่ก่อคดีล่วงละเมิดทางเพศ และพ่อได้สัญญากับตัวเองว่า จะไม่อดทนกับความชั่วร้ายที่เกิดกับผู้เยาว์ พระสังฆราชทุกองค์ต้องทำงานอภิบาลให้สมบูรณ์ด้วยการดูแลผู้เยาว์อย่างถึงที่สุด เพื่อช่วยปกป้องผู้เยาว์ทุกคน

"พ่อซาบซึ้งใจมากๆที่ได้พบกับพวกท่าน ได้โปรดภาวนาเพื่อพ่อด้วย เพื่อที่ดวงตาแห่งหัวใจของพ่อจะได้มองเห็นหนทางแห่งความรักอันเมตตาได้ชัดแจ้ง และเพื่อที่พระเจ้าจะประทานความกล้าหาญให้พ่อได้ปกปักรักษาหนทางแห่งความดีงามเพื่อเด็กและเยาวชนทุกคน" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย


06 July 2014

โป๊ปฟรังซิส: "เมื่อเราได้รับความบรรเทาใจจากพระเยซู เราต้องแบ่งปันให้ผู้อื่นด้วย"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ เมื่อเราได้รับความบรรเทาใจจากพระเยซู เราต้องรู้จักแบ่งปันต่อให้ผู้อื่นด้วย ทรงชี้ การที่พระเยซูเชิญเราว่า "ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาพบเราเถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อน" นี่ไม่ใช่คำเชิญอย่างเดียว แต่ยังเป็นคำสั่งแก่เราคริสตชนด้วยช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฏาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนากว่า 50,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารที่พระเยซูตรัสว่า "ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาพบเราเถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อน"

พระสันตะปาปา ตรัสแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า "พระวรสารวันนี้คือคำเชิญจากพระเยซู พระองค์ต้องการส่งคำเชิญนี้มายังพวกเราทุกคนที่ต้องแบกภาระหนักๆจากสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่และจากความยากลำบากจากสถานการณ์ต่างๆ พวกเขาเหล่านี้ เราพบได้ในประเทศที่ยากจน นอกจากนี้ ในประเทศร่ำรวย เราก็พบคนเหล่านี้ได้เช่นกัน เราพบได้ที่พื้นที่ชายขอบและพื้นที่ที่ห่างไกลจากตัวเมือง

"เรื่องการเป็นส่วนเกินของสังคม มีคนจำนวนมากที่ต้องกลายเป็นส่วนเกินเพราะความยากจน เช่นเดียวกัน ยังมีคนจำนวนมากที่ต้องกลายเป็นส่วนเกินเพราะพบกับความผิดหวังกับชีวิต อาทิ พวกเยาวชนที่ต้องอพยพลี้ภัยจากบ้านเกิด พวกเขาต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ต้องตายเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีคนจำนวนมากที่ต้องแบกรับแอกอันหนักอึ้งอันเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจ ถ้าท่านเป็นแบบนี้ จงฟัง! พวกท่านเป็นลูกของพระบิดาผู้อยู่ในสวรรค์ พระเยซูตรัสเชิญท่านแล้วไม่ใช่เหรอว่า มาหาเราเถิด

"คำเชิญของพระเยซูคือการให้ความสดชื่นและกระปรี้กระเปร่าแก่เรา อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่คำเชิญธรรมดา แต่ยังเหมือนเป็นคำสั่งด้วย ... เมื่อท่านได้รับความกระปรี้กระเปร่าและได้รับความบรรเทาใจจากพระคริสตเจ้าแล้ว พวกเราก็ถูกเรียกมาเพื่อให้ความสดชื่นแก่ผู้อื่นด้วย จงช่วยกันให้ความบรรเทาใจกับเพื่อนพี่น้อง จงทำด้วยความรัก ความสุภาพถ่อมตน ทำให้เหมือนกับพระเยซูผู้เป็นอาจารย์ของเรา" พระสันตะปาปาตรัสสอน

ประมวลภาพ: การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว

Read More: Vatican Radio

05 July 2014

โป๊ปฟรังซิส:"เราต้องกลับใจและวางใจในพระเมตตาของพระเจ้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอน เราต้องอย่าหลงไปกับการประจญในชีวิตประจำวัน แต่จงกลับใจและมั่นใจในพระเมตตาของพระเจ้า ทรงย้ำ เราเป็นคนบาป แต่เราต้องอย่าหลงไปกับบาปเป็นอันขาด 


ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 5 กรกฏาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปพบกับสัตบุรุษประจำสังฆมณฑลอาบรุซโซ่และโมลิเซ่ ณ ลานหน้าอาสนวิหารแห่งอิแซร์เนีย เพื่อให้โอวาทและประกาศเปิดปีนักบุญเซเลสติน ที่ 5 (พระสันตะปาปาผู้สละตำแหน่งคนสุดท้ายก่อนจะเป็นสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16)

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับทุกคนว่า "ใน ค.ศ.1215 ปิเอโตร ดา มอร์โรเน่ ได้ลืมตาดูโลกที่เมืองอิแซร์เนีย ต่อมาเมื่อโตขึ้น ท่านได้รับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปา และเลือกนามว่า เซเลสติน ที่ 5 นักบุญฟรานซิส อัสซีซี และพระสันตะปาปา เซเลสติน ที่ 5 มีสิ่งคล้ายกันคือมีความรู้สึกอย่างฉับไวเกี่ยวกับพระเมตตาของพระเจ้า

"ด้วยเหตุนี้ พ่อจึงมาที่นี่เพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีจูบิลี่ ปีแห่งนักบุญเซเลสติน พ่อขอเปิดประตูอาสนวิหารนี้ ประตูจะถูกเปิดออกเพื่อให้ทุกคนได้รับพระเมตตาจากพระเจ้า การเปิดประตูนี้ไม่ได้หมายความว่าเราหนีปัญหา แต่นี่คือคำตอบจากพระวรสาร กล่าวคือ ความรักคือพลังอันบริสุทธิ์ ความรักจะช่วยฟื้นฟูสังคม ความรักจะช่วยวางแผนให้กับเศรษฐกิจที่มีแต่ความแตกต่าง ความรักจะโฟกัสแต่ตัวบุคคล ครอบครัว และการงาน มากกว่าจะไปให้ความสำคัญกับผลกำไร

"พวกเราไม่ใช่คนช่างฝัน พวกเรารู้ว่าเราเป็นคนบาป เราถูกประจญล่อลวงในทุกวัน แต่เราต้องอย่าหลงไปกับมัน เราต้องติดตามพระเมตตาของพระเจ้า เราต้องอุทิศตนให้กับพระเมตตาและเราต้องกลับใจ!

"สองสิ่งที่พ่ออยากย้ำกับพวกท่านคือ จงกลับใจและจงวางใจในพระเมตตา!" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาพบสัตบุรุษและเปิดปีนักบุญเซเลสติน ที่ 5

Read More: Vatican Radio

โป๊ปฟรังซิส: "พระบิดาไม่เคยเหนื่อยที่จะให้อภัยมนุษย์"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงยืนยัน พระบิดาไม่เคยเหนื่อยในการให้อภัยมนุษย์ ดังนั้น เราก็อย่าเหนื่อยที่จะขอการให้อภัยจากพระองค์ ทรงย้ำ ชีวิตต้องอย่าหยุดนิ่ง แต่จงก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ เพราะพระเจ้าจะช่วยเราเสมอ


ช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 5 กรกฏาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปเยี่ยมกับผู้ต้องขังในเรือนจำเมืองอิแซร์เนีย แคว้นโมลิเซ่ โอกาสนี้ พระสันตะปาปาทรงให้กำลังใจพวกเขาว่า พระบิดาทรงมีพระเมตตา และพร้อมจะให้อภัยพวกเขาเสมอ

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "ก่อนอื่น พ่อขอบคุณพวกท่านทุกคนที่ต้อนรับพ่ออย่างดี ขอบคุณที่พวกท่านเป็นประจักษ์พยานแห่งความหวัง ... สิ่งสำคัญคือพวกท่านต้องอย่าหยุดนิ่ง ดูซิ เมื่อน้ำนิ่งไม่ไหลและกระเพื่อม ทุกอย่างมันดูซึมเซา แต่เมื่อน้ำไหล ทุกอย่างก็ดูมีชีวิตชีวา การก้าวเดินไปข้างหน้าทีละก้าว พระเจ้าจะช่วยเราเสมอ

"พระบิดามีความเมตตา พระองค์รักและพร้อมให้อภัยเรา ถ้าเราแสวงหาพระองค์ พระบิดาจะต้อนรับเราและจะให้อภัยเรา จำไว้ว่า พระบิดาไม่เคยเหนื่อยในการให้อภัยเราทุกคน

"สุดท้ายนี้ เรามาสวดพร้อมกันนะ พ่อจะสวดให้พวกท่าน และพวกท่านก็สวดให้พ่อด้วยนะ ... วันทามารีอา เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน ..." พระสันตะปาปานำสวดปิดท้าย

Read More: Vatican Radio

โป๊ปฟรังซิส: "เยาวชนจงหลีกหนีจากวัฒนธรรมที่ไม่ยั่งยืน อย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงหวังเห็นเยาวชนจะหลีกหนีจากวัฒนธรรมจอมปลอมที่ไม่ยั่งยืน เพราะมันจะทำให้ชีวิตใช้แต่อารมณ์เป็นที่ตั้ง ทรงย้ำ เยาวชนต้องสร้างชีวิตอยู่บนความรักและความรับผิดชอบ พร้อมแสดงความเป็นห่วงที่เยาวชนจำนวนมากต้องประสบปัญหาว่างงานช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 5 กรกฏาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปพบกับเยาวชนของสังฆมณฑลอาบรุซโซ่และโมลิเซ่กว่า 20,000 คน ณ ลานหน้าสักการะสถานแห่งคาสเตลเปโตรโซ่ โอกาสนี้ พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ทรงเทศน์สอนพวกเขาเกี่ยวกับการต่อต้านวัฒนธรรมที่ไม่ยั่งยืน

พระสันตะปาปาตรัสว่า "ลูกๆเยาวชนที่รัก พ่ออยากจะเตือนสติพวกลูกให้หลีกหนีจากวัฒนธรรมจอมปลอมที่ไม่ยั่งยืน วัฒนธรรมพวกนี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตของเรายั่งยืนและมีสถานะมั่นคงแม้แต่น้อย พวกเราต้องสร้างชีวิตบนศิลาแห่งความรักและความรับผิดชอบ มากกว่าจะสร้างชีวิตบนทรายแห่งการใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง

"อย่างไรก็ตาม จิตใจมนุษย์ปรารถนาความรักและอยากจะถูกรัก พ่อจึงอยากท้าทายลูกๆให้กล้าออกจากตัวเอง และก้าวไปสู่กับอนาคตกับพระเยซู จงติดตามพระเยซู จงอย่าหาผลประโยชน์ใส่ตัว จงอย่าทำให้ตัวเองตกเป็นทาสของบาปเด็ดขาด

"ตอนนี้ พ่อเป็นห่วงสถานการณ์ของพวกเยาวชนเป็นอย่างมาก พวกลูกต้องประสบปัญหาการว่างงานอย่างรุนแรง แต่เราต้องอย่ายอมแพ้ เราต้องใช้ความสร้างสรรค์ เพื่อที่ว่า เราจะได้พบกับความชื่นชมยินดีแห่งศักดิ์ศรีมนุษย์ซึ่งเกิดจากการทำงาน" พระสันตะปาปา ตรัสย้ำกับเยาวชน

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาพบเยาวชนที่สักการะสถานแห่งคาสเตลเปโตรโซ่

Read More: Vatican Radio

โป๊ปฟรังซิส: "การเป็นประจักษ์พยานถึงความเมตตาคือถนนของการประกาศพระวรสาร"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ ถนนสายหลักของการประกาศพระวรสารคือการเป็นประจักษ์พยานถึงความรักความเมตตา ทรงย้ำ เมื่อเรารับใช้ผู้อื่น เราต้องเลิกนิสัยอิจฉา แบ่งพรรคแบ่งพวก และเลิกนินทาให้ร้ายกัน ทรงสอน การรับใช้พระเจ้าทำได้หลายทาง ง่ายสุดคือการการสวดภาวนาและการเฝ้าศีลมหาสนิทช่วงสายวันเสาร์ที่ 5 กรกฏาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาระหว่างการเสด็จอภิบาลคริสตชนเมืองคัมโปบาสโซ่ แคว้นโมลิเซ่ ประเทศอิตาลี โดยพระแท่นถวายมิสซา ผู้ลี้ภัยชาวเซเนกัลร่วมกันสร้างขึ้นโดยมีภาพสื่อว่า พระสันตะปาปา ฟรังซิส กำลังออกไปช่วยเหลือเยาวชนและบรรดาผู้ลี้ภัยทุกคน

สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเน้นเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในแง่ของการทำงานและการเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร เนื่องจากในแคว้นนี้ จำนวนคนตกงานมีสูงมาก และพระสันตะปาปาต้องการจะให้กำลังใจพวกเขาทุกคน

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "พระศาสนจักรคือประชากรที่รับใช้พระเจ้า กล่าวคือ พระศาสนจักรคือประชากรที่ดำเนินชีวิตในอิสรภาพที่พระเจ้าประทานมาให้ การรับใช้พระเจ้าสามารถทำได้ในหลายรูปแบบ เฉพาะอย่างยิ่ง การสวดภาวนา การเฝ้าศีลมหาสนิท การประกาศพระวรสาร และการเป็นประจักษ์พยานถึงความรักความเมตตา

"การเป็นประจักษ์พยานถึงความรักความเมตตาคือเส้นทางหลักของการประกาศพระวรสาร บนหนทางนี้ พระศาสนจักรจะเป็นแนวหน้าที่แสดงออกถึงความรักแบบแม่ที่ดูแลลูกและความเป็นพี่น้องกันในกลุ่มคริสตชน อาศัยหนทางแห่งความรักความเมตตา เราจะร่วมแบ่งปันความทุกข์ยากและความอ่อนแอของทุกคนไปพร้อมๆกัน นี่คือหนทางที่คริสตชนแสวงหา ทั้งนี้เพื่อเป็นอาหารเสริมให้กับจิตวิญญาณของเรา

"บรรดาพี่น้องพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และบรรดาฆราวาสที่รักทุกคน พ่อขอสนับสนุนพวกท่านให้ปกปักรักษาเส้นทางสายนี้ เส้นทางของการเป็นประจักษ์พยานถึงความรักความเมตตา เพราะนี่คือถนนสายหลักของการประกาศพระวรสาร จงรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ พร้อมทั้งประกาศให้ทุกหนทุกแห่งได้รู้ถึงวัฒนธรรมของการเป็นพี่น้องกัน

"สิ่งนี้เรียกร้องเรามากๆในการอุทิศตนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ ช่วงเวลาที่เรากำลังเผชิญกับปัญหาคนว่างงานจำนวนมากในแคว้นของเรา ปัญหานี้กำลังต้องการความรับผิดชอบจากทุกสถาบัน มันสำคัญมากๆที่เราจะต้องให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นศูนย์กลางของทุกอย่างที่เราทำ ส่วนเรื่องอื่นๆ ถ้ามันถูกต้องตามกฏหมาย เราจะให้มันเป็นความสำคัญที่รองลงไป ทำไมเราต้องให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง ทำไม? ง่ายมากๆ เพราะนี่คือพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างเรามาตามแบบฉบับของพระองค์!

"อาศัยพระหรรษทานจากพระเจ้า เราได้มาอยู่ร่วมกันในพระศาสนจักร เมื่อเราอุทิศตนรับใช้ผู้อื่น เราต้องอย่าอิจฉาริษยากัน เราต้องอย่าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกัน และเราต้องอย่านินทาให้ร้ายกัน การรับใช้เพื่อนมนุษย์ พระเจ้าจะทำให้เราเป็นอิสระจากความทะเยอทะยานและความเป็นอริกัน เพราะสิ่งเหล่านี้มันทำลายความเป็นหนึ่งเดียวกันของเรา" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาถวายมิสซาที่เมืองคัมโปบาสโซ่

Read More: Vatican Radio

 
Contact: editor@popereport.com