Instagram

23 August 2015

โป๊ปฟรังซิส: "สำหรับเราแล้ว พระเยซูทรงเป็นใคร"

การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวประจำวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2015 พระวรสารประจำวันอาทิตย์นี้ พระเยซูตรัสกับศิษย์ว่า "พระจิตเป็นผู้ประทานชีวิต ลำพังมนุษย์ทำอะไรไม่ได้ วาจาที่เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายนั้นให้ชีวิต เพราะมาจากพระจิตเจ้า"
พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันว่า "พระวรสารตอนนี้สอนเราให้เข้าใจในตัวพระเยซูว่า เราจำเป็นต้องตระหนักถึงบ่อเกิดของความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งการจะตระหนักถึงสิ่งนี้เราต้องได้รับความช่วยเหลือจากพระจิตและต้องมีความเชื่อในพระจิต

- พระวาจาของพระเยซูท้าทายพวกเรา และยังท้าทายวิถีของโลกด้วย การท้าทายนี้ไม่ได้หมายความว่า พระวาจาของพระเยซูทรงเป็นวาจาทรงชีวิต พวกเราจำเป็นต้องได้รับพระวาจานี้เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของเรา

- พ่ออยากให้เราลองถามตัวเองว่า 'สำหรับเราแล้ว พระเยซูเป็นใคร เราเชื่อหรือไม่ว่าพระเยซูทรงรักเรา เราเชื่อหรือไม่ว่าพระเยซูทรงเดินไปกับเรา' พ่ออยากให้เราสงบนิ่งแล้วไตร่ตรองเงียบๆ ว่า พระเยซูทรงเป็นใครสำหรับเรา

- นอกจากนี้ พ่ออยากถามพวกเราว่า เราได้อ่านพระวรสารอย่างน้อยๆ วันละหนึ่งบรรทัดกันบ้างหรือเปล่า ถ้าเราไม่อ่าน พวกเราจะรู้จักพระเยซูได้อย่างไรกัน"

- หลังการสวดทูตสวรรค์จบลง พระสันตะปาปาทรงเชิญชวนทุกคนภาวนาเพื่อสันติภาพในยูเครนด้วย
22 August 2015

สันตะสำนักเชิญชวนลงทะเบียนก่อนเดินจาริกสู่ประตูศักดิ์สิทธิ์

สันตะสำนักได้ประกาศ "เส้นทางการเดินจาริก เพื่อไปยังประตูศักดิ์สิทธิ์มหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม" ออกมาแล้ว โดยจุดเริ่มต้นจะอยู่ที่ "คาสเตล ซาน อันเจโล่" และเดินผ่านต่อไปยัง "เวีย คอนชิลาซีโอเน่" และเดินตรงไปเรื่อยๆ จนถึง "ประตูศักดิ์สิทธิ์มหาวิหารนักบุญเปโตร" (เดินเป็นเส้นตรง) 
อย่างไรก็ตาม สำนักเลขาธิการคณะกรรมการจัดงานปีศักดิ์สิทธิ์ได้แจ้งว่า การเดินจาริกไปยังประตูศักดิ์สิทธิ์มหาวิหารนักบุญเปโตร ผู้แสวงบุญ "ควรจะลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ท" (ใช้คำว่า "ควร" ไม่ใช่ "ต้อง") เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาต่อคิว ตัวอย่างเช่น ลงทะเบียนว่า จะมาเดินจาริกไปยังประตูศักดิ์สิทธิ์ในเวลา 10.00 น. เมื่อถึงเวลา 10.00 น. ก็มาได้เลย ส่วนคนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ก็ต้องเข้าคิวต่อแถวลงทะเบียนก่อน

ในส่วนการลงทะเบียนนี้ "ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด" และสามารถลงทะเบียนได้ที่ ww.im.va แต่ว่า ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนตุลาคม 2015

สำหรับการเดินจาริกไปยังประตูศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิหารนักบุญเปาโล นอกกรุงโรม, จอห์น ลาเตรัน และ ซานตา มารีอา มาจจอเร่ ไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใด

Read More: Vatican Radio


19 August 2015

โป๊ปฟรังซิสส่งสารถึงในหลวงแสดงความเสียใจต่อเหตุระเบิดในกรุงเทพฯ

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงมอบหมายให้ พระคาร์ดินัล ปิเอโตร ปาโรลิน เลขาธิการนครรัฐวาติกัน เป็นผู้แทนพระองค์ในการส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระทัยมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อเหตุการณ์วางระเบิดที่แยกราชประสงค์ 

ทั้งนี้ พระสันตะปาปาทรงขอร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงนี้ นอกจากนี้ พระสันตะปาปาทรงสัญญาจะสวดภวนาเพื่อความสงบในประเทศไทยด้วย #PopeReport
Read More: Vatican


15 August 2015

โป๊ปฟรังซิสนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวโอกาสวันอัสสัมชัญ

การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวประจำวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม โอกาสสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปันสิ่งต่างๆ ดังนี้- ความเชื่อคือหัวใจแห่งทุกท่วงทำนองชีวิตของแม่พระ ทุกวินาที แม่พระเชื่อและประกาศเสมอว่า พระเจ้าไม่ทอดทิ้งประชากรของพระองค์ แม้ประชากรนี้จะเป็นผู้ยากไร้หรือผู้ต่ำต้อย แต่พระเจ้าจะช่วยพวกเขาด้วยความเอาใจใส่อย่างมีเมตตาเสมอ

- การที่แม่พระได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ พวกเราทุกคนก็ได้สัมผัสกับธรรมล้ำลึกนี้ด้วย นี่คือเครื่องเตือนใจเราเกี่ยวกับสิ่งที่รอคอยเราอยู่ในบั้นปลาย ชีวิตของเราไม่ใช่การเดินอย่างไรจุดหมาย แต่มันคือการเดินไปยังบ้านของพระบิดาผู้ทรงรอเราด้วยความรัก

- หลังการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวจบลง พระสันตะปาปาทรงเชิญชวนทุกคนไปสวดภาวนาที่รูปแม่พระผู้คุ้มครองชาวโรม ภายในมหาวิหารซานตา มาจจอเร่ พร้อมกันนี้ ทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน อีกด้วย

หมายเหตุ - พระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกในรอบ 60 กว่าปีที่นำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวที่วาติกันในวันสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ พระสันตะปาปาองค์สุดท้ายที่ทำเช่นนี้คือสมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 12 หลังจากนั้น พระสันตะปาปาทุกองค์จะไปถวายมิสซาและนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวในวันสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ที่พระราชวังฤดูร้อน คาสเตล กันดอลโฟ


12 August 2015

โป๊ปฟรังซิส: อย่าทำงานจนตกเป็น "ทาส" ของงาน แต่จงเป็น "นาย" ของงาน

การเข้าเฝ้าทั่วไปประจำวันพุธที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเทศน์สอนสัตบุรุษในหัวข้อเกี่ยวกับกิจกรรมในครอบครัว ได้แก่ การฉลอง การงาน และการสวดภาวนา โดยพระองค์แบ่งปันดังนี้- เป็นพระเจ้าที่สอนเราถึงความสำคัญของการให้เวลากับการภาวนาและการสนุกกับผลของการทำงาน แม้ในที่ทำงาน เรายังเฉลิมฉลองวันเกิด วันแต่งงาน วันที่ลูกเกิด การเลี้ยงอำลาหรือเลี้ยงต้อนรับ ช่วงเวลาแห่งการฉลองแบบนี้นี่แหละที่ทำให้เราได้ละจากการทำงาน เพราะการหยุดจากการทำงานและมาผ่อนคลายแบบนี้ทำให้เราเป็นเหมือนพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้าผู้ที่ไม่ได้ตกเป็นทาสของงาน แต่เป็นเจ้านายของการงานทั้งปวง

- ดังนั้น พวกเราต้องอย่าเป็นทาสของการงาน แต่จงเป็นนายของมัน อย่างไรก็ตาม เราทราบดีว่า มีชายหญิงนับล้าน แม้แต่เด็กๆ ที่ตกเป็นทาสของงาน การครอบงำด้วยผลกำไรและประสิทธิภาพเชิงเทคนิคได้ทำให้ท่วงทำนองชีวิตของมนุษย์ตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างมาก และมันเป็นผลร้ายอย่างใหญ่หลวงต่อครอบครัวของเรา

- ด้วยเหตุนี้ พ่อจึงอยากให้เราทุกคนแสวงหาท่วงทำนองที่ถูกต้องของชีวิต ซึ่งได้รับการค้นพบอยู่ในความศักดิ์สิทธิ์ ท่วงทำนองนี้มาจากวันอาทิตย์อันเป็นวันแห่งการหยุดพัก เหนือสิ่งอื่นใด มันคือวันแห่งการเฉลิมฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณ

- ช่วงเวลาของการหยุดพัก เฉพาะอย่างยิ่งวันอาทิตย์ นี่คือวันศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้พบกับพระเจ้า วันอาทิตย์ที่เราไปร่วมมิสซา เราจะพบกับพระหรรษทานของพระเยซู ทุกสิ่งแปรเปลี่ยนได้ด้วยพระหรรษทานของพระองค์ ทั้งเรื่องการงาน เรื่องครอบครัว ความชื่นชมยินดี และการทดลองในแต่ละวัน รวมไปถึงเวลาแห่งการทนทุกข์ทรมานและการสิ้นใจด้วย

Read More: Vatican Radio

09 August 2015

โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าเรามีทัศนคติแห่งความเชื่อ เราจะเข้าใจพระวาจาของพระเยซู"

การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าววันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปันสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้


ภาพ: Getty Images

1) พระวรสารวันอาทิตย์: "พระเยซูตรัสว่า 'ไม่มีใครมาหาเราได้ นอกจากพระบิดาผู้ทรงส่งเรามาจะชักนำเขา' คำพูดนี้จัดว่าเป็นพลังขับเคลื่อนทางความเชื่ออย่างแท้จริง ในความเป็นจริงแล้ว มันไม่เพียงพอหรอกนะที่จะพบกับพระเยซูด้วยการมีความเชื่อในพระองค์ และมันก็ไม่พออีกเช่นกันถ้าคิดว่าอ่านพระคัมภีร์ไบเบิ้ลก็จะได้พบกับพระเยซู สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงพอหรอกถ้าท่านยังไม่ดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงอัศจรรย์ต่างๆ

"มีหลายคนที่อยู่ใกล้ชิดกับพระเยซู แต่ก็ไม่ได้เชื่อในพระองค์และบางครั้งก็ต่อว่าพระองค์ด้วยซ้ำ ที่เป็นแบบนี้เพราะหัวใจของเขาปิดตายไม่ต้อนรับพระจิต ตรงกันข้าม เราควรจะมีความเชื่อเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหว่านลงในส่วนลึกของหัวใจแล้วผลิดอกออกผล เพราะเมื่อเราให้พระจิตนำทางเราไปหาพระเยซู เราก็จะเปิดใจและไม่มีอคติใดๆ กับพระองค์

"ถ้าเรามีทัศนคติแห่งความเชื่อ เราก็จะเข้าใจพระวาจาของพระเยซูเมื่อพระองค์ทรงอธิบายถึงปังทรงชีวิต ดังนั้น ขอให้เราดำเนินชีวิตตามแบบฉบับแม่พระผู้ทรงมีทัศนคติแห่งความเชื่ออย่างเข้มข้น นี่คือบุคคลแรกที่เชื่อในพระเจ้าด้วยการต้อนรับพระบุตรที่จะลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์"

2) ตรัสถึง 70 ปีเหตุการณ์ระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิม่าและนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น: "แม้มันจะผ่านมาหลายปีแล้ว แต่เหตุการณ์เศร้าโศกยังคงน่ากลัวและสร้างความหวาดผวาให้กับเราอยู่เสมอ นี่คือเครื่องหมายของการทำลายล้างที่เกิดจากการใช้วิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบผิดๆ ดังนั้น นี่จึงเป็นเครื่องเรียกร้องให้เราร่วมกันปฏิเสธสงครามและอาวุธนิวเคลียร์ที่ทำให้เกิดการทำลายล้างทุกรูปแบบ ขอให้เราปฏิเสธสงครามและตอบรับกระบวนการเจรจาสันติภาพ สงครามมีแต่จะทำให้ทุกฝ่ายพ่ายแพ้ หนทางเดียวที่จะชนะมันคืออย่าไปให้ราคากับสงครามอีกเลย"
07 August 2015

โป๊ปฟรังซิส: "สถานที่เดียวในโลกนี้ที่ไม่มีความขัดแย้งคือสุสาน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน เราต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับความขัดแย้ง ถ้าใครรักความขัดแย้ง มันคงไม่ใช่เรื่องดีแน่ ทรงย้ำ สถานที่เดียวในโลกนี้ที่ไม่มีความขัดแย้งคือ "สุสาน" ทรงชี้ ปีศาจจะทำให้เราสนุกเหมือนกับดูการแสดง แต่มันไม่เคยนำความสุขแท้จริงมาให้กับเราเลย
ช่วงสายวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับกลุ่มเยาวชนศีลมหาสนิทนานาชาติที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนพวกเขาดังนี้

- ประเด็นความขัดแย้งในทวีปต่างๆ ทั่วโลก: "สถานที่เดียวที่ไม่มีความขัดแย้งในโลกนี้ก็คือสุสาน! ดังนั้น พวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่ ต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับความขัดแย้งให้เป็น ถ้าพวกลูกชอบให้เกิดความขัดแย้ง พ่อบอกได้เลยว่า มันไม่ดีแน่ๆ"

- เรากำลังอยู่ท่ามกลางสงครามซึ่งเป็นเรื่องน่าสมเพชในโลก แต่ในเวลาเดียวกัน เราก็มีเรื่องสวยงามในโลกนี้เช่นกัน นั่นคือ มีนักบุญที่ไม่ได้รับการเปิดเผยตัวตนอยู่ท่ามกลางประชากรของพระเจ้า เราได้เห็นกันแล้วว่า พระเจ้าประทับอยู่กับเรา ดังนั้น มันจึงมีเหตุผลนานับประการให้เรากล้าหวังและเดินต่อไปข้างหน้า จงมีความกล้าที่จะก้าวเดินนะเยาวชน!

- ปีศาจจะทำให้เราสนุกสนาน มันทำยังกับว่าจะพาเราไปดูการแสดงโชว์ แต่ในความเป็นจริง ปีศาจไม่เคยทำให้เราได้พบกับความชื่นชมยินดีที่แท้จริงเลย

- หลายสัปดาห์ก่อน พ่อเคยถามคุณย่าวัย 92 ปีที่ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรว่า "มีเคล็ดลับอะไรบ้าง ถึงมีอายุยืนแบบนี้" ท่านตอบพ่อกลับมาว่า "ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข" ดังนั้น พวกเราต้องมีความสุขกับชีวิต!

05 August 2015

โป๊ปฟรังซิส: คาทอลิกที่หย่าร้างและไปแต่งงานใหม่ ไม่ได้ถูกขับไล่ออกจากพระศาสนจักร

การเข้าเฝ้าทั่วไปประจำวันพุธที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเทศน์สอนสัตบุรุษเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์การหย่าร้างและการสมรสใหม่หลังจากหย่าร้าง ใจความว่า


- พระศาสนจักรทราบถึงเรื่องการหย่าร้างและการสมรสใหม่หลังจากหย่าร้างว่า มันขัดแย้งกับศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งคริสตศาสนา อย่างไรก็ตาม พระศาสนจักรในฐานะที่เป็นแม่ เราแสวงหาสิ่งดีและความรอดให้กับลูกเสมอๆ

- มันสำคัญมากสำหรับพระศาสนจักรที่ต้องต้อนรับด้วยความจริงใจต่อครอบครัวที่ประสบปัญหาเหล่านี้ พระศาสนจักรต้องแสดงให้เห็นถึงการดูแลด้านการอภิบาลต่อสถานการณ์แบบนี้ เฉพาะอย่างยิ่ง ดูแลลูกหลานของพวกเขา

- หลายทศวรรษที่ผ่านมา พระศาสนจักรได้ปรับตัวและรับรู้มากขึ้นเรื่อยๆ ถึงความจำเป็นในการต้อนรับต่อคาทอลิกที่หย่าร้างและไปสมรสใหม่

- พ่อขอย้ำว่า พวกเขายังเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักร พวกเขาไม่ได้ถูกขับไล่ออกจากพระศาสนจักร ย้ำนะ! พวกเขาไม่ได้ถูกขับไล่ออกจาพระศาสนจักร พวกเขาไม่สมควรได้รับการปฏิบัติเหมือนคนที่ถูกขับไล่ ตรงกันข้าม พวกเขาต้องได้รับกำลังใจและได้มีส่วนร่วมในชีวิตพระศาสนจักร โดยผ่านทางการสวดภาวนา การฟังพระวาจาของพระเจ้า การให้การอบรมต่อลูกหลานของเขา และการรับใช้ผู้ยากไร้

- พ่อขอย้ำพระดำรัสของพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ที่เคยตรัสว่า "มันไม่มีทางออกที่ง่ายเลยสำหรับปัญหาบาดแผลในครอบครัว" ดังนั้น พระศาสนจักรต้องดำเนินชีวิตตามแบบพระเยซู นายชุมพาบาลที่แสนดีที่ต้อนรับลูกทุกคน ประดุจแม่ที่เต็มใจจะมอบชีวิตของตนเพื่อลูกทุกคน

- พ่อขอร้องว่า เราอย่าปิดประตูพระศาสนจักรใส่พวกเขาเด็ดขาด เฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาพระสงฆ์ ขอให้อภิบาลพวกเขาดูความรักความเมตตาแบบที่พระเยซูทรงแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่าง


04 August 2015

โป๊ปฟรังซิสขอบใจเด็กช่วยมิสซาที่ตอบรับกระแสเรียกจากพระเจ้า

เมื่อวานนี้ (อังคาร 4 สิงหาคม) พระสันตะปาปาทรงออกมาพบปะกลุ่มเด็กช่วยมิสซาจาก 20 ประเทศทั่วทวีปยุโรปกว่า 9,000 คนที่มาเข้าเฝ้า ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน 
สำหรับบทสอนที่พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขา มีใจความว่า "มันสำคัญมากในการตระหนักถึงการได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเยซูและรู้จักพระองค์ ผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณด้วยการเป็นเด็กช่วยมิสซาบนพระแท่น สิ่งนี้จะช่วยเราให้เปิดตัวเองต้อนรับผู้อื่นและก้าวเดินไปกับทุกคนบนหนทางแห่งการรับใช้

"พ่อขอบคุณลูกทุกคนที่เป็นเด็กช่วยมิสซาอยู่ ณ พระแท่นของพระเจ้า ขอให้การเป็นเด็กช่วยมิสซาได้เป็นโรงเรียนแห่งความเชื่อและความเมตตาที่ลูกมีต่อเพื่อนพี่น้อง ขอบคุณพวกลูกที่ตอบสนองกระแสเรียกของพระเจ้าด้วยการเป็นเด็กช่วยมิสซา" พระสันตะปาปาตรัสปิดท้าย

02 August 2015

โป๊ปฟรังซิส: "อย่ามองแต่สิ่งของทางโลก แต่จงมองไปที่พระเจ้าผู้ประทานของนั้นมาให้เรา"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปันระหว่างการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2015 ตามรายละเอียดต่อไปนี้- พระวรสารวันอาทิตย์ เล่าว่า ประชาชนติดตามพระเยซูเพราะพวกเขาได้รับขนมปังรับประทานจนอิ่ม พวกเขาไม่ได้ติดตามพระเยซูเพราะพระองค์เป็นพระเจ้า พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันว่า "พระเยซูทรงเห็นว่าจิตวิญญาณของคนเหล่านี้เริ่มมืดบอด พระองค์จึงสอนว่า เราต้องมองให้ไกลกว่าสิ่งของทางโลก เราต้องแสวงหาคนที่ประทานสิ่งของเหล่านั้นมาให้เราซึ่งก็คือพระเจ้า พระองค์คือของขวัญสำหรับเราและยังเป็นผู้ให้อีกด้วย พระเยซูตรัสถึงอาหาร แต่เป็นอาหารฝ่ายจิต พระองค์เตือนเราว่า อาหารฝ่ายจิตจะเลี้ยงเราเพื่อได้รับชีวิตนิรันดร"

- พร้อมกันนี้ พระสันตะปาปาทรงกระตุ้นคาทอลิกทุกคนให้รับศีลอภัยบาป พระองค์ตรัสว่า "พระเจ้าทรงเป็นผู้เมตตาเราเสมอ ดังนั้น อย่ากลัวการไปรับศีลอภัยบาป พระเจ้าพร้อมเมตตาเรา ไม่ใช่ลงโทษเรา"


 
Contact: editor@popereport.com