Posts

Showing posts from January, 2023

Update: พิธีศพของพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16

Image
นั่งเช็คข่าวกับบรรดานักข่าวสายวาติกันเรื่องพิธีศพของพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16 ผมได้ข้อมูลมาดังนี้ 1. ประธานในมิสซาปลงศพคือ พระสันตะปาปาฟรานซิส ความพิเศษคือแทบจะไม่มีเลยที่พระสันตะปาปาองค์ปัจจุบัน จะทำมิสซาปลงศพพระสันตะปาปาองค์ก่อนหน้า “แบบทันที” โดยที่ตนเป็นพระสันตะปาปา  มิสซาปลงศพพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 ตอนนั้น หัวหน้าคณะคาร์ดินัลคือ คาร์ดินัลโยเซฟ รัตซิงเกอร์ เป็นประธาน จริงอยู่ที่ คาร์ดินัลรัตซิงเกอร์ ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ แต่ก็ไม่ได้เป็นการเป็นประธานมิสซาปลงศพโดยที่ตนอยู่ในตำแหน่งพระสันตะปาปา 2. มีการเปิดเผยว่า รูปแบบมิสซาปลงศพของพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ถูกจัดเตรียมไว้นานมากๆแล้ว โดยคนที่วางรูปแบบคือ “มงซินญอร์กุยโด้ มารินี่” อดีตหัวหน้านายจารีตประจำสันตะสำนัก (ตอนนี้ได้รับแต่งตั้งเป็น “บิช็อปแห่งตอร์โตน่า ประเทศอิตาลี” ไปแล้ว) หัวหน้านายจารีตประจำสันตะสำนักคนปัจจุบัน “มงซินญอร์ดีเอโก้ ราเวลลี่” จะเป็นผู้รับช่วงต่อ จัดพิธีงานศพแทน โดยจะเริ่มตั้งแต่การเชิญศพของพระสันตะปาปากิตติคุณแห่ออกมาไว้ในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน เพื่อให้ประชาชนเข้ามาเคารพศ

ขอบคุณและพบกันใหม่ พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16

Image
ผมไม่ได้ทำข่าว Pope Report มานาน แต่พอเห็น Breaking News จากกลุ่มนักข่าวสายวาติกันเรื่อง “สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงป่วยหนักขั้นวิกฤติ” แล้วมันอยู่เฉยไม่ได้จริงๆ และนั่นจึงเป็นที่มาว่าทำไม Pope Report กลับมา active ในช่วงนี้อีกครั้ง ชีวิตการตามทำข่าวพระสันตะปาปาของผมเริ่มต้นในปี 2002 ช่วงบั้นปลายสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 ดังนั้น ผมกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำว่า “ความผูกพัน” ที่ผมมีต่อสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 มีเต็มเปี่ยม เพราะนี่คือพระสันตะปาปาที่ผมตามทำข่าวตั้งแต่วันเริ่มต้นสมณสมัยจนถึงวันที่พระองค์สละตำแหน่งพระสันตะปาปา (16 เมษายน 2005 - 28 กุมภาพันธ์ 2013) และมาทำข่าวอีกทีตอนวาระสุดท้ายของชีวิต ความผูกพันต่อพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ของผม เพิ่มขึ้นไปอีก เพราะปี 2008 ผมได้ไปร่วมงานเยาวชนโลกที่ซิดนี่ย์ ออสเตรเลีย และได้ขึ้นแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อต่อหน้าพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ และเยาวชนที่มาร่วมงานนี้กว่า 235,000 คน นอกจากนี้ หลังจากผมพูดแบ่งปันจบ พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ปรบมือให้กับผมด้วย  จากนั้น ปี 2009-2010 ผมไปเรียนต่อที่สวีเดน ผมยังได้เดินทา