Update: พิธีศพของพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16

นั่งเช็คข่าวกับบรรดานักข่าวสายวาติกันเรื่องพิธีศพของพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16 ผมได้ข้อมูลมาดังนี้
1. ประธานในมิสซาปลงศพคือ พระสันตะปาปาฟรานซิส ความพิเศษคือแทบจะไม่มีเลยที่พระสันตะปาปาองค์ปัจจุบัน จะทำมิสซาปลงศพพระสันตะปาปาองค์ก่อนหน้า “แบบทันที” โดยที่ตนเป็นพระสันตะปาปา 


มิสซาปลงศพพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 ตอนนั้น หัวหน้าคณะคาร์ดินัลคือ คาร์ดินัลโยเซฟ รัตซิงเกอร์ เป็นประธาน จริงอยู่ที่ คาร์ดินัลรัตซิงเกอร์ ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ แต่ก็ไม่ได้เป็นการเป็นประธานมิสซาปลงศพโดยที่ตนอยู่ในตำแหน่งพระสันตะปาปา


2. มีการเปิดเผยว่า รูปแบบมิสซาปลงศพของพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ถูกจัดเตรียมไว้นานมากๆแล้ว โดยคนที่วางรูปแบบคือ “มงซินญอร์กุยโด้ มารินี่” อดีตหัวหน้านายจารีตประจำสันตะสำนัก (ตอนนี้ได้รับแต่งตั้งเป็น “บิช็อปแห่งตอร์โตน่า ประเทศอิตาลี” ไปแล้ว)

หัวหน้านายจารีตประจำสันตะสำนักคนปัจจุบัน “มงซินญอร์ดีเอโก้ ราเวลลี่” จะเป็นผู้รับช่วงต่อ จัดพิธีงานศพแทน โดยจะเริ่มตั้งแต่การเชิญศพของพระสันตะปาปากิตติคุณแห่ออกมาไว้ในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน เพื่อให้ประชาชนเข้ามาเคารพศพ

3. รูปแบบมิสซาปลงศพพระสันตะปาปากิตติคุณ คนที่อนุมัติคือพระสันตะปาปาฟรานซิสและตัวพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ และนี่จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มี “มิสซาปลงศพพระสันตะปาปากิตติคุณ”


4. บทภาวนาในมิสซาปลงศพ จะไม่มีการภาวนาให้ “พระสันตะปาปาผู้ล่วงลับ” แต่จะเปลี่ยนเป็น “การภาวนาให้พระสันตะปาปากิตติคุณ” โดยจะเปลี่ยนชื่อผู้ถูกภาวนาเป็น “เพื่อดวงวิญญาณของบิช็อปกิตติคุณแห่งกรุงโรม” (Bishop Emeritus of Rome)


5. อีกหนึ่งสิ่งที่จะไม่มีคือ “Novendiali” หรือ “การไว้ทุกข์ 9 วัน หลังพระสันตะปาปาสิ้นพระชนม์” เพราะพระสันตะปาปากิตติคุณ ไม่ใช่ “พระสันตะปาปาที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน” ดังนั้น จะไม่มีการไว้ทุกข์


6. หลุมศพที่คาดกันว่าน่าจะเป็นที่ฝังศพของพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ จะอยู่ใต้มหาวิหารนักบุญเปโตร โดยคาดกันว่า จะเป็น “หลุมที่เคยฝังศพของสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2” เพราะยังว่างอยู่ (ศพของพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 ถูกย้ายมาฝังไว้ในมหาวิหารนักบุญเปโตรแล้ว)


Comments