โป๊ปฟรังซิส 'พระศาสนจักรจะเดินไปข้างหน้าไม่ได้ ถ้าปราศจากความรัก'

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ พระศาสนจักรจะเดินไปข้างหน้าไม่ได้ ถ้าปราศจากความรัก แต่ทั้งนี้ต้องเป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้เหมือนที่พระเยซูทรงสอน 
  • ทรงเตือน พระศาสนจักรเป็นผู้รับใช้ แต่ไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่และอย่าทำตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่ เพราะผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงคือพระเยซูผู้ทรงเป็นนายของเรา

ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงล้างเท้าบรรดาศิษย์ในการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า "พระวรสารวันนี้ประกอบไปด้วยความจริงสามประการที่เป็นรากฐานให้พระศาสนจักร ได้แก่ พระเยซูทรงสอนเราเรื่องความรักผ่านทางศีลมหาสนิท พระองค์ทรงสอนเราให้รับใช้ผ่านทางการล้างเท้าบรรดาศิษย์ และ ไม่มีผู้รับใช้คนไหนที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่านายของตัวเอง

"บัญญัติประการแรกคือความรัก มันไม่ใช่แค่จงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเอง เพราะพระเยซูทรงทำยิ่งไปกว่านั้น นั่นคือ จงรักกันและกันเหมือนที่เรารักท่าน รักแบบไม่มีข้อแม้ ถ้าปราศจากสิ่งนี้ พระศาสนจักรจะไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้เลย พระศาสนจักรจะไม่สามารถหายใจได้ ถ้าปราศจากความรัก พระศาสนจักรจะเจริญเติบโตไม่ได้ และจะถูกแปรเปลี่ยนเป็นสถาบันอันว่างเปล่าซึ่งไม่ได้ผลิดอกออกผลใดๆ ทั้งสิ้น

"บัญญัติประการที่สองเกิดในการล้างเท้า นั่นคือ จงรับใช้ซึ่งกันและกัน

"ส่วนบทสอนที่สามคือการเตือนเราทุกคน 'ท่านสามารถรับใช้ แต่เป็นเราที่ส่งท่านไปและมอบหน้าที่ให้กับท่าน ท่านจะไม่มีวันยิ่งใหญ่ไปกว่าเรา' นี่คือเรื่องจริง พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าเราทุกคน พวกเราเป็นแค่ผู้รับใช้ที่ไม่สามารถยิ่งใหญ่ไปกว่าพระเยซู ... ในการล้างเท้า พระเยซูบอกเราให้รับใช้กันเหมือนที่พระองค์ทรงทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง แต่จงรับรู้ไว้ว่า ไม่มีผู้รับใช้คนไหนจะยิ่งใหญ่ไปกว่านายของตน คำพูดที่เด็ดขาดและการกระทำเหล่านี้คือรากฐานของพระศาสนจักร ถ้าเรานำสามสิ่งนี้ไปใช้ เราจะไม่มีวันล้มเลย" พระสันตะปาปา ตรัสตอนท้าย