Posts

ประมวลภาพ : นายกรัฐมนตรีอังกฤษเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา

Image
            Holy Father meets with UK Prime Minister เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงอนุญาตให้ เดวิด คาเมร่อน นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร, นิค เคล็กก์ รองนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร และ แฮเรียต ฮาร์แมน ผู้นำฝ่ายค้านแห่งสหราชอาณาจักร เข้าเฝ้าภายในบ้านพักพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลเวสต์มินสเตอร์ ในส่วนรายละเอียดของการเข้าเฝ้าครั้งนี้ สันตะสำนัก ไม่ได้แจ้งให้สาธารณชนทราบแต่อย่างใด เดวิด คาเมร่อน นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เข้าเฝ้าพระสันตะปาปา นิค เคล็กก์ รองนายกฯ เข้าเฝ้าพระสันตะปาปา แฮเรียต ฮาร์แมน ผู้นำฝ่ายค้าน เข้าเฝ้าพระสันตะปาปา                             ภาพ : GETTY IMAGES, Reuters, Daylife, Pope Report

ประมวลภาพ : วจนพิธีกรรมคริสตศาสนสัมพันธ์คาทอลิกกับแองกลิกัน

Image
                   Ecumenical Celebration พระสันตะปาปาทรงจุมพิตพระวรสาร พระสันตะปาปาและอาร์คบิช็อปวิลเลียมส์ ภาวนาหน้าหลุมศพนักบุญเอ็ดเวิร์ดส์ ภาพ : Demotix Images, GETTY IMAGES, Reuters, Daylife, Pope Report  

โป๊ปทรงห่วงศาสนาจะกลายเป็นส่วนเกินในสังคมตะวันตก

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงแสดงความวิตก คริสตศาสนาอาจกลายเป็นส่วนเกินในสังคมตะวันตก ทรงย้ำ ศาสนาไม่ใช่ปัญหาสังคม แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันรักษาให้อยู่คู่สังคมตลอดไป เมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้เสด็จไปยังพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ เพื่อพบปะและกล่าวสุนทรพจน์แก่บรรดาผู้แทนฝ่ายพลเรือน, นักการทูต, นักธุรกิจ, นักวิชาการ และผู้แทนฝ่ายวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร กว่า 2,000 คน ในส่วนใจความสำคัญของสิ่งที่ พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ ตรัสนั้น พระองค์ทรงกล่าวสอนเกี่ยวกับ จะทำอย่างไร เพื่อให้ความเชื่อทางศาสนา ชี้นำการตัดสินใจกระบวนการทางการเมือง เช่นเดียวกับการย้ำเตือนให้ระวังว่า ศาสนาคริสต์กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะกลายเป็นส่วนเกินในโลกตะวันตก ทันที่พระสันตะปาปาเสด็จมาถึง ทุกคนได้หอประชุมได้ลุกขึ้นปรบมือถวายแด่พระองค์ การกล่าวสุนทรพจรน์ในวันนี้ ได้รับการถ่ายทอดสดไปทั่วเกาะอังกฤษ รวมไปถึงช่อง "บีบีซี" (BBC) ด้วย จากนั้น พระสันตะปาปา ทรงเริ่มต้นสุนทรพจน์ ด้วยการตรัสถึง "นักบุญโทมัส มอร์"

ประมวลภาพ : พระสันตะปาปาพบผู้แทนฝ่ายพลเรือนของอังกฤษ

Image
         Holy Father Meets with the Representatives of British Society พระสันตะปาปาเสด็จผ่านผู้สนับสนุนและต่อต้านพระองค์ พระสันตะปาปาทรงทักทาย โทนี่ แบลร์ และ กอร์ดอน บราวน์ (ซ้าย) อดีต 2 นายกฯอังกฤษ  พระสันตะปาปาทรงทักทาย มาร์กาเร็ต แธชเชอร์ อดีตนายกฯอังกฤษ  เรารักพระสันตะปาปามากกว่าอาหารที่เรากินทุกวัน "บนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา" ป้ายให้กำลังใจพระสันตะปาปา                  ภาพ : Demotix Images, GETTY IMAGES, Reuters, Daylife, Pope Report