ตารางเวลาการเสด็จเยือนอินโดนีเซีย - ปาปัวนิวกีนี - ติมอร์เลสเต้ - สิงคโปร์ ของโป๊ปฟรานซิส


วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2024 (อิตาลี)


กรุงโรม

- 17:15 น. ออกจากสนามบินฟิวมิชิโน่ ไปยังกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย


วันอังคารที่ 3 กันยายน 2024 (อินโดนีเซีย)


กรุงจาการ์ตา

- 11:30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน-ฮัตตา กรุงจาการ์ตา

- 11:30 น. พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ


วันพุธที่ 4 กันยายน 2024 (อินโดนีเซีย)


กรุงจาการ์ตา

- 09:30 น. พิธีต้อนรับด้านนอกพระราชวังประธานาธิบดีอิสตานา เมอร์เดกา

- 10:00 น. เข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ ณ ทำเนียบประธานาธิบดีอิสตานา เมอร์เดกา

- 10:35 น. พบปะกับเจ้าหน้าที่ ภาคประชาสังคม และคณะทูตานุทูต ณ ทำเนียบประธานาธิบดีอิสตานา เนการา

- 11:30 น. พบปะส่วนตัวกับสมาชิกคณะเยสุอิต ณ สถานเอกอัครสมณทูตวาติกัน

- 16:30 น. พบปะกับบรรดาบิช็อป สงฆ์ นักบวช และครูคำสอน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงจาการ์ตา

- 17:35 น. พบปะกับเยาวชนของโครงการ Scholas Occurrentes ณ ศูนย์เยาวชน Grha Pemuda


วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2024 (อินโดนีเซีย)


กรุงจาการ์ตา

- 09:00 น. การประชุมระหว่างศาสนา ณ มัสยิดอิสติกลาล

- 10:15 น. พบปะกับผู้รับประโยชน์จากองค์กรการกุศล ณ สำนักงานใหญ่สภาบิช็อปคาทอลิกอินโดนีเซีย

- 17:00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ สนามกีฬาเกโลรา บุง การ์โน


วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2024 (ปาปัวนิวกีนี)


กรุงจาการ์ตา - พอร์ต มอร์สบี ปาปัวนิวกีนี


- 09:15 น. พิธีอำลา ณ ท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน-ฮัตตา กรุงจาการ์ตา

- 09:45 น. เดินทางโดยเครื่องบินจากท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน-ฮัตตา กรุงจาการ์ตา ไปยังพอร์ต มอร์สบี

- 18:50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแจ็คสัน พอร์ต มอร์สบี

- 18:50 น. พิธีต้อนรับ


วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2024 (ปาปัวนิวกีนี)


พอร์ต มอร์สบี

- 09:45 น. เข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการ ณ ทำเนียบรัฐบาล
- 10:25 น. พบปะกับเจ้าหน้าที่ ภาคประชาสังคม และคณะทูตานุทูต ณ อาคาร APEC Haus

- 17:00 น. เยี่ยมเด็กๆ ของ Street Ministry และ Callan Services ณ โรงเรียนมัธยมคาริตัสเทคนิคอล

- 17:40 น. พบปะกับบรรดาบิช็อปคาทอลิกของปาปัวนิวกินีและหมู่เกาะโซโลมอน สงฆ์ นักบวช และครูคำสอน ณ สักการสถานพระแม่มารีย์องค์อุปถัมภ์คริสตชน


วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2024 (ปาปัวนิวกีนี)


พอร์ต มอร์สบี - วานิโม ปาปัวนิวกีนี

- 07:30 น. นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยม ณ สถานเอกอัครสมณทูตวาติกัน

- 08:45 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ สนามกีฬาเซอร์จอห์น ไกส์ และบทภาวนาทูตสวรรค์แจ้งข่าว

- 13:00 น. เดินทางโดยเครื่องบินจากท่าอากาศยานนานาชาติแจ็คสัน พอร์ต มอร์สบี ไปยังวานิโม

- 15:15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานวานิโม

- 15:30 น. พบปะกับสัตบุรุษของเขตศาสนปกครองวานิโม ณ ลานด้านหน้าอาสนวิหารไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์

- 16:50 น. พบปะส่วนตัวกับกลุ่มธรรมทูต ณ โรงเรียนมนุษยศาสตร์พระตรีเอกภาพในบาโร

- 17:40 น. เดินทางโดยเครื่องบินจากท่าอากาศยานวานิโมไปยังพอร์ต มอร์สบี

- 19:55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแจ็คสัน พอร์ต มอร์สบี


วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2024 (ติมอร์ เลสเต้)


พอร์ต มอร์สบี - ดิลี

- 09:45 น. พบปะกับเยาวชน ณ สนามกีฬาเซอร์จอห์น ไกส์

- 11:10 น. พิธีอำลา ณ ท่าอากาศยานนานาชาติแจ็คสัน พอร์ต มอร์สบี

- 11:40 น. เดินทางโดยเครื่องบินจากท่าอากาศยานนานาชาติแจ็คสัน พอร์ต มอร์สบี ไปยังดิลี ประเทศติมอร์ เลสเต้

- 14:10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติประธานาธิบดีนิโคเลา โลบาโต ดิลี

- 14:10 น. พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ

- 18:00 น. พิธีต้อนรับด้านนอกทำเนียบประธานาธิบดี

- 18:30 น. เข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ ณ ทำเนียบประธานาธิบดี

- 19:00 น. พบปะกับเจ้าหน้าที่ ภาคประชาสังคม และคณะทูตานุทูต ณ ทำเนียบประธานาธิบดี


วันอังคารที่ 10 กันยายน 2024 (ติมอร์ เลสเต้)


ดิลี

- 08:45 น. เยี่ยมเด็กพิการของโรงเรียนอิร์มาส อัลมา

- 09:30 น. พบปะกับบรรดาบิช็อป สงฆ์ นักบวช และครูคำสอน ณ อาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมล

- 10:45 น. พบปะส่วนตัวกับสมาชิกคณะเยสุอิต ณ สถานเอกอัครสมณทูตวาติกัน

- 16:30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ ลานทาซี โตลู


วันพุธที่ 11 กันยายน 2024 (สิงคโปร์)


ดิลี - สิงคโปร์

- 09:30 น. พบปะกับเยาวชน ณ ศูนย์การประชุม

- 10:45 น. พิธีอำลา ณ ท่าอากาศยานนานาชาติประธานาธิบดีนิโคเลา โลบาโต ดิลี

- 11:15 น. เดินทางโดยเครื่องบินจากท่าอากาศยานนานาชาติประธานาธิบดีนิโคเลา โลบาโต ดิลี ไปยังสิงคโปร์

- 14:15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติชางงี สิงคโปร์

- 14:15 น. พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ

- 18:15 น. พบปะส่วนตัวกับสมาชิกคณะเยสุอิต ณ ศูนย์ฟื้นฟูจิตใจนักบุญฟรังซิสเซเวียร์


วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน (2024 (สิงคโปร์)


สิงคโปร์

- 09:00 น. พิธีต้อนรับ ณ อาคารรัฐสภา

- 09:30 น. เข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ

- 09:55 น. พบปะกับนายกรัฐมนตรี

- 10:30 น. พบปะกับเจ้าหน้าที่ ภาคประชาสังคม และคณะทูตานุทูต ณ โรงละครของศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

- 17:15 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ สปอร์ตส์ ฮับ


วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2024 (สิงคโปร์)


สิงคโปร์ - กรุงโรม

- 09:15 น. เยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย ณ บ้านนักบุญเทเรซา

- 10:00 น. การประชุมระหว่างศาสนากับเยาวชน ณ วิทยาลัยคาทอลิกจูเนียร์

- 11:20 น. พิธีอำลา ณ ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี สิงคโปร์

- 11:50 น. เดินทางโดยเครื่องบินจากท่าอากาศยานนานาชาติชางงี สิงคโปร์ ไปยังกรุงโรม

- 18:25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฟิวมิชิโน่ กรุงโรม


Timezone


กรุงโรม: +2 ชั่วโมง UTC

จาการ์ตา: +7 ชั่วโมง UTC

พอร์ต มอร์สบี: +10 ชั่วโมง UTC

วานิโม: +10 ชั่วโมง UTC

ดิลี: +9 ชั่วโมง UTC

สิงคโปร์: +8 ชั่วโมง UTC

 

Comments