โป๊ปถาม “เราถูกจองจำและเป็นทาสของเงินทอง อำนาจ และความสำเร็จหรือไม่”

โป๊ปฟรานซิส ตั้งคำถามชวนคิด เราถูกจองจำและเป็นทาสของเงินทอง อำนาจ และความสำเร็จหรือไม่ หรือเราเป็นแบบพระเยซูที่เป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้ พระเยซูรักษาคนป่วยและช่วยทุกคนโดยไม่หวังผลตอบแทน พระเยซูเรียกให้คนมาติดตามพระองค์ก็จริง แต่ก็ไม่เคยบังคับพวกเขาว่าต้องทำตามนั้น พระเยซูเป็นอิสระจากการต้องการชื่อเสียงและการถูกยอมรับ ดังนั้น พระองค์จึงไม่กลัวที่จะพูดความจริง แม้จะต้องแลกด้วยความไม่ชอบใจของคนอื่นก็ตาม

Photo: Vatican Media

ตอนเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา พระสันตะปาปา ฟรานซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันนี้จากนักบุญมาร์โก เป็นการบอกเล่าปฏิกิริยาที่แตกต่างออกไปของพระเยซู เมื่อครั้งเริ่มต้นงานเทศน์สอนของพระองค์


พระสันตะปาปาแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า “หลังจากพระเยซูเริ่มพันธกิจสาธารณะของพระองค์ พระองค์ทรงเผชิญกับปฏิกิริยาสองด้าน ด้านหนึ่งจากญาติของพระองค์ที่กังวลและกลัวว่าพระองค์ทรงเป็นบ้าไปแล้ว และอีกด้านหนึ่งจากผู้นำทางศาสนาซึ่งกล่าวหาว่าพระองค์ทรงทำสิ่งต่างๆภายใต้อิทธิพลของจิตชั่วร้าย แต่ในความเป็นจริงแล้ว พระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนและรักษาคนป่วยด้วยอานุภาพของพระจิต และก็เป็นพระจิตนี่เองที่ทำให้พระองค์ทรงเป็นอิสระตามแบบพระเจ้า นั่นคือ ทรงสามารถรักและรับใช้โดยไม่มีขอบเขตหรือเงื่อนไข”


จากนั้น พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันความเป็นอิสระจากสิ่งต่างๆ ที่พระเยซูแสดงให้เห็น


“พระเยซูทรงเป็นอิสระจากความมั่งคั่ง ดังนั้น พระองค์จึงทรงละทิ้งความมั่นคงปลอดภัยในหมู่บ้านนาซาเร็ธของพระองค์ เพื่อโอบกอดชีวิตที่ยากจนและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน โดยทรงดูแลรักษาผู้ป่วยและทุกคนที่มาขอความช่วยเหลือจากพระองค์อย่างเสรี โดยไม่เคยทรงขอสิ่งใดเป็นการตอบแทน


“พระองค์เป็นอิสระจากอำนาจ แม้ว่าพระองค์เรียกหลายคนให้ติดตาม แต่พระองค์ก็ไม่เคยบังคับใครให้ทำเช่นนั้น และพระองค์ก็ไม่เคยแสวงหาการสนับสนุนจากผู้มีอำนาจ แต่ทรงยืนอยู่ข้างคนสุดท้ายเสมอ โดยทรงสอนบรรดาศิษย์ของพระองค์ให้ทำเช่นเดียวกัน ดังที่พระองค์ได้กระทำ”


“ในที่สุด พระเยซูทรงเป็นอิสระจากการแสวงหาชื่อเสียงและการยอมรับ และด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงไม่เคยละทิ้งการพูดความจริง แม้จะต้องแลกด้วยการที่คนไม่เข้าใจพระองค์ ไม่เป็นนิยมพระองค์ จนถึงขั้นต้องสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน โดยไม่ยอมให้พระองค์เองถูกข่มขู่ ซื้อ หรือทำให้เสื่อมเสียโดยสิ่งใดหรือใครก็ตาม”


“พระเยซูทรงเป็นอิสระจากความมั่งคั่ง อำนาจ และการแสวงหาชื่อเสียง และสิ่งนี้ก็สำคัญสำหรับเราด้วย ถ้าเราปล่อยให้ตัวเองถูกกำหนดโดยการแสวงหาความสุข อำนาจ เงินทอง หรือฉันทามติ เราก็จะกลายเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้ แต่ถ้าเราปล่อยให้ความรักที่พระเจ้าประทานให้อย่างเสรีเติมเต็มและขยายหัวใจของเรา และถ้าเราปล่อยให้มันล้นออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ โดยมอบมันให้ผู้อื่น ด้วยตัวเราทั้งหมด โดยไม่มีความกลัว การคำนวณ หรือเงื่อนไข เราก็จะเติบโตในเสรีภาพ และแพร่กลิ่นหอมแห่งเสรีภาพนี้ไปรอบตัวเรา”


“ดังนั้น เราจึงสามารถถามตัวเองได้ว่า ‘เราเป็นคนที่มีเสรีภาพหรือไม่ หรือเราปล่อยให้ตัวเองถูกจองจำโดยเรื่องเงินทอง อำนาจ และความสำเร็จ โดยเสียสละความสงบและสันติของตนและของคนอื่นเพื่อสิ่งเหล่านี้หรือไม่ ถามตัวเองซิว่า ในสถานที่ที่เราอาศัยและทำงาน เราได้แพร่กระจายอากาศบริสุทธิ์แห่งเสรีภาพ ความจริงใจ และความเป็นธรรมชาติหรือไม่’” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

Source


1. https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2024/documents/20240609-angelus.html

Comments