โป๊ปฟรานซิสเตือนสงฆ์ให้ระวัง “แนวคิดสงฆ์เหนือกว่าฆราวาส”

โป๊ปฟรานซิส ทรงเตือนสติบรรดาสงฆ์คาทอลิกให้ระวัง “แนวคิดสงฆ์เหนือกว่าฆราวาส (Clericalism) ซึ่งทำให้สงฆ์บางคนแสดงออกถึงอำนาจมากกว่าการรับใช้เพื่อนมนุษย์ ทรงย้ำถึงความสำคัญของการอบรมสงฆ์อย่างต่อเนื่อง เพราะโลกเปลี่ยนเร็วมาก ดังนั้นอย่าหลอกตัวเองว่าความรู้ที่ได้จากบ้านเณรจะวางรากฐานให้ชีวิตได้ 

Photo: Vatican Media

ช่วงสายวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา พระสันตะปาปา ฟรานซิส ทรงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมของสมณกระทรวงเพื่อสงฆ์ ที่มาเข้าเฝ้าในห้องเคลเมนตีน่า นครรัฐวาติกัน 


สำหรับพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขา พระองค์ทรงขอบคุณบรรดาสงฆ์และสังฆานุกรสำหรับงานที่พวกเขาทำ จากนั้น พระสันตะปาปายังเตือนพวกเขาเกี่ยวกับ “แนวคิดสงฆ์เหนือกว่าฆราวาส” (Clericalism) ซึ่งการแสดงออกเกี่ยวกับการใช้อำนาจมากกว่าจะทำงานรับใช้เพื่อนมนุษย์


พระสันตะปาปา ตรัสว่า “หลายครั้ง พ่อได้เตือนถึงอันตรายของความคิดที่ว่าสงฆ์เหนือกว่าฆราวาส แต่พ่อก็ตระหนักดีว่า สงฆ์ส่วนใหญ่ทำงานด้วยความเสียสละและจิตวิญญาณแห่งความเชื่ออย่างยิ่งใหญ่เพื่อความดีของประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า โดยแบกรับน้ำหนักของความยากลำบากมากมาย และเผชิญกับความท้าทายทางอภิบาลและจิตวิญญาณที่บางครั้งก็ไม่ง่ายเลย”


สำหรับการประชุมของสมณกระทรวงเพื่อสงฆ์ เนื้อหาหลักๆ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการอบรมสงฆ์อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมกระแสเรียก และการเป็นสังฆานุกร 


พระสันตะปาปาทรงกล่าวถึงเรื่องการอบรมสงฆ์อย่างต่อเนื่องว่า “การอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะเราอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งคำถามใหม่ๆ และความท้าทายที่ซับซ้อนซึ่งต้องการคำตอบกำลังผุดขึ้นมาอยู่เสมอ ดังนั้น เราไม่สามารถหลอกตัวเองได้ว่าการอบรมในบ้านเณรเพียงพอที่จะวางรากฐานที่มั่นคงได้ครั้งเดียวและตลอดไป แต่เรากลับต้องเสริมสร้าง เพิ่มพูน และพัฒนาสิ่งที่เรามีในบ้านเณรในกระบวนการที่อาจช่วยให้เราเติบโตในมิติมนุษย์ เติบโตฝ่ายจิต ค้นหาภาษาที่เหมาะสมสำหรับการประกาศข่าวดี สำรวจสิ่งที่เราต้องการเพื่อจัดการกับคำถามใหม่ๆ ในยุคสมัยของเราอย่างเพียงพอ”


จากนั้น พระสันตะปาปาทรงเน้นถึงความสำคัญของการสานเครือข่ายความสัมพันธ์ฉันพี่น้องที่เข้มแข็ง ระหว่างบิช็อป สงฆ์ ชุมชน และนักบวช เพื่อให้สงฆ์รู้สึก “เหมือนอยู่บ้าน” และไม่โดดเดี่ยวในการทำพันธกิจ พระสันตะปาปาทรงตั้งข้อสังเกตว่า “น่าเสียดายที่สงฆ์หลายคนโดดเดี่ยวเกินไป โดยปราศจากพระคุณแห่งการเดินเคียงข้าง โดยปราศจากความรู้สึกเป็นเจ้าของที่เหมือนกับทุ่นชูชีพในทะเลชีวิตส่วนตัวและอภิบาลที่มักจะเต็มไปด้วยพายุ”


ส่วนเรื่องการดูแลกระแสเรียก พระสันตะปาปาตรัสว่า “เป็นความจริงที่ว่ากระแสเรียกการเป็นสงฆ์และชีวิตผู้ถวายตัวกำลังลดลงอย่างมาก และในบางประเทศ กระแสเรียกเหล่านี้แทบจะสูญพันธุ์ไปแล้ว … ดังนั้น พ่อขอเชิญพวกท่านกระตุ้นความเป็นจริงนี้ขึ้นมาใหม่ในลักษณะที่เหมาะสมกับยุคสมัยของเรา บางทีอาจเป็นการสร้างเครือข่ายกับศาสนจักรท้องถิ่นและระบุแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเผยแพร่ก็ได้”


สุดท้าย เรื่องสังฆานุกรถาวร ซึ่งได้รับการฟื้นฟูโดยสังคายนาวาติกัน ที่ 2 แต่ยังคงมีคำถามเกี่ยวกับอัตลักษณ์เฉพาะของสังฆานุกรอยู่บ่อยครั้ง พระสันตะปาปาทรงอ้างถึงข้อเสนอแนะจากการประชุมซินน็อตที่ให้มีการประเมินการดำเนินการของพันธกิจสังฆานุกร และเน้นย้ำถึงการรับใช้ด้วยความรักและการรับใช้คนยากจนอย่างจริงจัง


Source


1. https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2024/june/documents/20240606-plenaria-dicastero-clero.html 


Comments