โป๊ปสอนความไม่สะอาดของคนเกิดจากจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์

โป๊ปฟรานซิส ทรงสอน พระเจ้าไม่เคยติดป้ายแบ่งแยกและเลือกปฏิบัติว่า “คนนี้สะอาด คนนี้ไม่สะอาด” เพราะความไม่สะอาดมันเกิดจากจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์ ทรงหวังเห็นศาสนจักรคาทอลิกหรือสังคมเลิกมี “อคติ” กีดกันหรือเลือกปฏิบัติว่า “คนนี้เป็นคนไม่บริสุทธิ์ คนนี้เป็นคนมีตำหนิ” เพราะพระเยซูยังไม่เคยทำแบบนั้นกับเราเลย

Photo: Vatican Media

ตอนเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา พระสันตะปาปา ฟรานซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่หญิงคนหนึ่งทนทุกข์จากโรคตกเลือดได้แตะชายเสื้อของพระเยซู เพื่อให้พระองค์หยุดรักษา และพระเยซูก็รักษาเธอให้หาย จากนั้น พระองค์ทรงไปบ้านของไยรัส แต่เมื่อไปถึงก็ทราบว่าลูกสาวของไยรัสเสียชีวิตแล้ว แต่พระเยซูก็ยังเข้าไปสัมผัสมือของลูกสาวไยรัสและทำให้เธอฟื้นจากความตาย


พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า “การรักษาสองครั้งนี้ถูกเล่าในเหตุการณ์เดียวกัน ทั้งสองเกิดขึ้นผ่านการสัมผัสทางกายภาพ แท้จริงแล้ว หญิงคนนั้นแตะชายเสื้อของพระเยซู และพระเยซูสัมผัสมือลูกของไยรัส ทำไมการสัมผัสทางกายภาพนี้จึงสำคัญ เพราะผู้หญิงทั้งสองคนนี้ถูกถือว่าไม่สะอาดและไม่สามารถถูกสัมผัสทางกายภาพได้ คนหนึ่งทนทุกข์จากการตกเลือด อีกคนเสียชีวิตแล้ว แต่พระเยซูเจ้ายอมให้พระองค์ถูกสัมผัสและไม่กลัวที่จะสัมผัส”


“ก่อนที่พระเยซูจะทำการรักษาทางกายภาพ พระองค์ท้าทายความเชื่อทางศาสนาแบบผิดๆที่ว่าพระเจ้าแยกคนสะอาดออกจากคนไม่สะอาด พระเจ้าไม่ได้แบ่งแยกแบบนี้ เพราะเราทุกคนเป็นบุตรของพระองค์ ความไม่สะอาดไม่ได้มาจากอาหาร ความเจ็บป่วย หรือแม้แต่ความตาย ความไม่สะอาดมาจากจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์”


“ขอให้เราเรียนรู้บทเรียนนี้ กล่าวคือ เมื่อเผชิญกับความทุกข์ทรมานทางร่างกายและจิตวิญญาณ บาดแผลที่จิตวิญญาณของเราแบกรับ สถานการณ์ที่บีบคั้นเรา และแม้แต่เมื่อเผชิญกับบาป พระเจ้าไม่ได้รักษาระยะห่างจากเรา พระเจ้าไม่ละอายเรา พระเจ้าไม่ตัดสินเรา ตรงกันข้าม พระองค์เข้ามาใกล้เพื่อให้พระองค์ถูกสัมผัสและเพื่อสัมผัสเรา พระองค์ยกเราขึ้นจากความตายเสมอ พระองค์ทรงจับมือเราเสมอเพื่อตรัสว่า ‘ลูกเอ๋ย จงลุกขึ้นเถิด’ (มาระโก 5:41)”


“พระเจ้าไม่เลือกปฏิบัติ เพราะพระองค์ทรงรักทุกคน ดังนั้น ขอให้เราถามตัวเองว่า ‘เราเชื่อหรือไม่ว่าพระเจ้าเป็นเช่นนี้ เรายอมให้พระเจ้า พระวาจาของพระองค์ ความรักของพระองค์สัมผัสเราหรือไม่ เราสนิทสัมพันธ์กับพี่น้องของเราโดยการยื่นมือช่วยพวกเขาหรือไม่ หรือเรารักษาระยะห่างและติดป้ายผู้คนตามความชอบของเรา พ่อขอถามคำถามหนึ่งนะว่า ‘พระเยซูติดป้ายแบบนี้กับผู้คนหรือไม่ ขอให้ทุกคนตอบคำถามนี้ และเราดำเนินชีวิตโดยการติดป้ายผู้คนอย่างต่อเนื่องหรือไม่’”


“ขอให้เรามองไปที่พระหฤทัยของพระเจ้า เพื่อที่ศาสนจักรและสังคมจะไม่กีดกันหรือเลือกปฏิบัติต่อใครว่าเป็นคนไม่บริสุทธิ์หรือมีตำหนิ เพื่อที่แต่ละคน พร้อมกับอดีตเฉพาะของตน จะได้รับการต้อนรับและความรักโดยปราศจากป้าย อคติ หรือคำเติมแต่งต่างๆ” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย 


Source:


1. https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2024/documents/20240630-angelus.html


Comments