โป๊ปชี้อิสรภาพแท้จริงคือการรับใช้ด้วยความรัก ไม่ใช่ทำตามใจตัวเอง

โป๊ปฟรานซิส ทรงชี้ อิสรภาพแท้จริงพบได้เมื่อเราก้มตัวลงรับใช้ผู้อื่น ส่วนคำพูดที่ว่า “อิสรภาพแท้จริงคือการทำอะไรได้ตามใจตัวเองโดยไม่ต้องคิดถึงคนอื่น” นั่นไม่ใช่อิสรภาพ แต่มันคือการเป็นทาสอย่างแอบแฝง ทรงย้ำ โลกต้องการศีลมหาสนิท เพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะแบ่งปันตัวเองเพื่อผู้อื่นด้วยความรักอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย


Photo: Vatican Mediaช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา พระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า ซึ่งจัดในมหาวิหารซานโจวานนี่ อิน ลาเตราโน่ (จอห์น ลาเตรัน) นี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่พระสันตะปาปา ฟรานซิส ทรงเข้าร่วมการแห่ศีลมหาสนิทในกรุงโรม เพราะปี 2020-2021 มีการแพร่ระบาดของโควิด ส่วนปี 2022 และ 2023 พระสันตะปาปามีปัญหาสุขภาพ (เจ็บสะโพกร้าวลงไปหัวเข่าและผ่าตัดลำไส้) ทำให้พระองค์ไม่ได้มาร่วมพิธี 


ในส่วนบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเน้นย้ำแก่นสำคัญ 3 ประการของศีลมหาสนิท ได้แก่ “การขอบพระคุณ การระลึกถึง และการประทับอยู่” พระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่า ขนมปังคืออาหารที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ซึ่งพระเจ้าทรงใช้เพื่อเข้ามาใกล้ชิดกับเราอย่างสนิทสนม ศีลมหาสนิทสอนเราให้รู้จักขอบพระคุณในพระพรมากมายที่พระเจ้าประทานให้ในชีวิตของเรา โดยการใช้พรสวรรค์และทักษะของเราอย่างเหมาะสม


พระสันตะปาปายังทรงเน้นถึงความสำคัญของการระลึกถึงการทนทุกข์ทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนชีพของพระเยซูคริสต์ ในการประทานพระกายและพระโลหิตของพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้ถวายตัวเป็นเครื่องบูชาแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและผู้ที่อยู่รอบข้างเรา


“บางคนกล่าวว่า อิสรภาพที่แท้จริงคือการคิดถึงแต่ตัวเอง เพลิดเพลินกับชีวิตโดยทำอะไรก็ได้ตามใจโดยไม่สนใจผู้อื่น แต่นี่ไม่ใช่อิสรภาพ มันคือการเป็นทาสอย่างแอบแฝง อิสรภาพที่แท้จริงพบได้เมื่อเราก้มตัวลงรับใช้ผู้อื่น ด้วยแรงจูงใจจากความรักเพียงอย่างเดียว” พระสันตะปาปา ทรงสอน


พระสันตะปาปาทรงไตร่ตรองถึงการประทับอยู่อย่างแท้จริงของพระคริสตเจ้าในศีลมหาสนิท พระองค์ชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเรา แต่ทรงรอคอยให้เรายอมรับพระองค์ในรูปของศีลมหาสนิท 


“โลกของเราต้องการศีลมหาสนิทอย่างยิ่ง เพื่อให้ถนนที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังและการทำลายล้างจากสงคราม กลับกลายเป็นสถานที่แห่งสันติที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมของปังที่สดใหม่ เรามีความต้องการอย่างเร่งด่วนที่จะนำกลิ่นหอมอันดีของปังแห่งความรักกลับคืนสู่โลกของเรา เพื่อสานต่อความหวังอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และสร้างใหม่ในสิ่งที่ความเกลียดชังทำลาย” พระสันตะปาปาทรงย้ำ 


ในตอนท้าย พระสันตะปาปาทรงถึงขบวนแห่ศีลมหาสนิทที่จะเกิดขึ้นหลังมิสซานี้ โดยจะมีขบวนแห่จากมหาวิหารซานโจวานนี่ อิน ลาเตราโน่ ไปยัง มหาวิหารซานตา มารีอา มาจจอเร่ พระองค์ย้ำว่า นี่ไม่ใช่การแสดงความเชื่อที่หรูหรา แต่เป็นการแสดงออกทางความเชื่อเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับความเชื่อนี้


“พวกเราไม่ได้ทำเช่นนี้เพื่ออวดอ้างหรือเพื่อโอ้อวดความเชื่อของเรา แต่เราทำเพื่อเชิญชวนทุกคนให้มีส่วนร่วมในศีลมหาสนิท ในชีวิตใหม่ที่พระเยซูประทานแก่เรา”

Source


1. https://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2024/documents/20240602-corpus-domini.html 


Comments