โป๊ปย้ำ อำนาจที่พระเยซูให้คือการรับใช้ ถ้าไม่รับใช้ก็เป็นอำนาจเผด็จการ

ป๊ปฟรานซิส ทรงย้ำ อำนาจที่พระเยซูมอบให้คือการรับใช้ ถ้าได้อำนาจนี้แต่ไม่รับใช้ มันคือการเป็นเผด็จการ ทรงชี้ เปโตรได้รับมอบกุญแจสวรรค์ ไม่ใช่เพราะเป็นคนสมบูรณ์แบบ แต่เปโตรคือคนบาปที่ถ่อมตนและซื่อสัตย์ พระบิดาจึงมอบความเชื่อที่จริงใจให้เปโตร

Photo: Vatican Media

ตอนเที่ยงวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา พระสันตะปาปา ฟรานซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน เนื่องในโอกาสวันสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล สองเสาหลักแห่งศาสนจักร 


พระวรสารวันนี้ เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูบอกกับเรื่องกุญแจสวรรค์ พระสันตะปาปา ตรัสแบ่งปันว่า “พระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าตรัสกับซีโมน ผู้ที่พระองค์ตั้งชื่อให้ใหม่ว่าเปโตร ‘เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ท่าน’ (มธ 16:19) นี่คือเหตุผลที่เรามักเห็นภาพวาดนักบุญเปโตรถือกุญแจขนาดใหญ่สองดอก กุญแจเหล่านี้เป็นตัวแทนของศาสนบริกรแห่งอำนาจที่พระเยซูทรงมอบหมายให้เปโตรในการรับใช้ศาสนจักร เพราะอำนาจคือการรับใช้ และอำนาจที่ไม่ใช่การรับใช้ก็คือการเป็นเผด็จการ”


“ดังนั้น พันธกิจที่พระเยซูมอบหมายกับเปโตร ไม่ใช่การปิดประตูบ้าน ไม่ใช่การอนุญาตให้คนเข้าได้เฉพาะแขกที่คัดเลือกมาไม่เพียงกี่คน แต่มันคือพันธกิจการช่วยให้ทุกคนพบทางเข้าไป ด้วยความซื่อสัตย์ต่อพระวรสารของพระเยซู นี่คือประตูสำหรับทุกคน ย้ำ ทุกคน ทุกคน ทุกคนสามารถเข้าไปได้”


หลายคนคิดว่า การได้รับเลือกจากพระเจ้าให้ทำงานสำคัญ หมายความว่า เราคือคนดีและมีจุดตำหนิน้อยที่สุด แต่นั่นคือความคิดที่ผิดและหลงตัวเอง พระสันตะปาปาทรงอธิบายว่า คนบาปก็ได้รับเลือกจากพระเจ้าได้เช่นกัน


“เปโตรได้รับกุญแจแห่งอาณาจักรสวรรค์ ไม่ใช่เพราะท่านเป็นคนสมบูรณ์แบบ ไม่ใช่เลย เปโตรเป็นคนบาป แต่เพราะท่านถ่อมตน ซื่อสัตย์ และพระบิดาได้ประทานความเชื่อที่จริงใจให้แก่ท่าน (มธ 16:17)”


“วันนี้เราถามตัวเองซิว่า ‘เราบ่มเพาะความปรารถนาที่จะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ด้วยพระหรรษทานของพระเจ้าหรือไม่ และเพื่อทำเช่นนั้น เรายอมให้ตัวเองถูกขัดเกลา ยอมอ่อนโยน ถูกหล่อหลอมโดยพระเยซูและพระจิตของพระองค์ พระจิตที่สถิตอยู่ในเราแต่ละคนของเราหรือไม่” พระสันตะปาปาตรัสถามตอนท้าย


Source


1. https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2024/documents/20240629-angelus.html 


Comments