โป๊ปขอร้องนักธุรกิจ รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อย่าลืมคนยากจน อย่าตัดสินว่าคนจนไม่คู่ควรกับความสำเร็จ

โป๊ปฟรานซิส ทรงขอร้องนักธุรกิจจากเครือข่ายตลาดที่ยั่งยืน (Sustainable Markets Initiative)

  • รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและโลก เวลาคิดนวัตกรรมใหม่ๆ มันต้องดูแลโลกของเราด้วย 
  • อย่าลืมคนยากจน ตอนนี้ เรารณรงค์ให้ “รีไซเคิลของเสียของเหลือใช้” แต่เรากลับไม่รู้จัก “รีไซเคิลคนงานของเราให้กลับมาทำงานได้ใหม่” เฉพาะอย่างยิ่งผู้อ่อนแอที่หลายครั้งถูกตัดสินว่า ไม่คู่ควรกับความสำเร็จ
  • ทรงฝันเห็นโลกที่คนที่ถูกทอดทิ้ง จะมีโอกาสได้กลายเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสังคม เหมือนที่พระเยซูทรงทำสำเร็จมาแล้ว


ช่วงสายวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา พระสันตะปาปา ฟรานซิส ทรงต้อนรับกลุ่มนักธุรกิจจากเครือข่ายตลาดที่ยั่งยืน (Sustainable Markets Initiative) ที่มาเข้าเฝ้า โดยกลุ่มนี้ มีทั้งกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการ และพนักงานของบริษัทและธนาคารชั้นนำหลายแห่ง

Photo: Vatican Media


สำหรับพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขา พระองค์แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ การดูแลสิ่งแวดล้อม คนยากจน และเยาวชน


พระสันตะปาปาตรัสว่า “เรื่องแรก พ่อขอเรียกร้องพวกท่านให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและโลกใบนี้ เราอยู่ในช่วงเวลาที่มีวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง … การปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะรัฐดำเนินการช้าเกินไป เราจำเป็นต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยคาดการณ์อนาคต นวัตกรรมของผู้ประกอบการในปัจจุบันต้องเป็นนวัตกรรมในการดูแลบ้านร่วมกันของเราเป็นอันดับแรก”


“เรื่องที่สอง อย่าลืมคนยากจนและคนที่ถูกทอดทิ้ง ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’ ได้กลายเป็นคำสำคัญที่เรียกร้องให้นำของเสียกลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิล ขณะที่เราเรียนรู้การรีไซเคิลวัสดุและของเสีย พ่อขออนุญาตใช้คำนี้นะ ‘เรายังไม่ได้เรียนรู้ที่จะรีไซเคิลและไม่ทอดทิ้งผู้คนและคนทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อ่อนแอที่สุด จงระวังระบบการตัดสินคนด้วยผลงานความสำเร็จที่ถูกใช้เพื่อกีดกันคนจนและตัดสินว่าพวกเขาไม่คู่ควร จนถึงขั้นมองว่าความยากจนเป็นความผิดของพวกเขาเอง”


“จงอย่าพอใจกับการทำการกุศลเพียงเล็กน้อย ความท้าทายของท่านคือการรวมคนจนเข้าไปในธุรกิจ ทำให้พวกเขาเป็นทรัพยากรเพื่อประโยชน์ของทุกคน สิ่งนี้เป็นไปได้ พ่อฝันถึงโลกที่คนที่ถูกทอดทิ้งสามารถกลายเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้ แต่ดูเหมือนว่าพระเยซูได้ทำสำเร็จไปแล้ว ท่านไม่คิดเช่นนั้นหรือ?”


“เรื่องที่สาม เยาวชน เยาวชนมักจะอยู่ในหมู่คนยากจนในยุคของเรา พวกเขายากจนในทรัพยากร โอกาส และอนาคต … ดังนั้น พ่อจึงขอให้ท่านใจกว้าง ต้อนรับเยาวชนเข้าสู่ธุรกิจของท่าน ให้พวกเขาได้เห็นอนาคต เพื่อที่คนทั้งรุ่นจะไม่สูญเสียความหวัง”


“พ่อขอบคุณสำหรับสิ่งที่ท่านกำลังทำท่านเป็นผู้บุกเบิก อย่าท้อแท้ แต่จงเป็นผู้บุกเบิกต่อไป” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย


Source


1. https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2024/june/documents/20240615-imprese-banche.html


Comments