โป๊ปขอให้กรุงโรมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้แสวงบุญช่วงปีศักดิ์สิทธิ์

โป๊ปฟรานซิส ทรงขอให้กรุงโรมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้แสวงบุญช่วงปีศักดิ์สิทธิ์ พร้อมกันนี้ ทรงเผยความตั้งใจว่า พระองค์จะเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ในเรือนจำแห่งหนึ่งของกรุงโรมด้วย

Photo: Vatican Media

พระสันตะปาปา ฟรานซิส เสด็จเยือนสภากรุงโรมเมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อกล่าวปราศรัยต่อนายกเทศมนตรีและฝ่ายบริหารเมือง ขณะที่กรุงโรมกำลังเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานปีศักดิ์สิทธิ์ในปี 2025 พระองค์ทรงเน้นย้ำว่าจิตวิญญาณของปีศักดิ์สิทธิ์คือการเปิดกว้างและรวมถึงผู้ที่ตกอยู่ในสังคมชั้นล่างสุด และทรงประกาศว่าจะทรงเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ในเรือนจำแห่งหนึ่งด้วย


ระหว่างการกล่าวปราศรัย พระสันตะปาปาทรงแสดงความขอบคุณต่อความร่วมมืออันดีเยี่ยมระหว่างนครรัฐวาติกันและสภากรุงโรม รวมถึงความมุ่งมั่นของสภากรุงโรมในการเตรียมความพร้อมของเมืองเพื่อต้อนรับผู้แสวงบุญอย่างดีที่สุด พระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตว่า กรุงโรมเป็นเมืองที่มีจิตวิญญาณสากลในการรับใช้ความรัก การต้อนรับ และการเอื้ออาทรที่ขยายไปถึงผู้แสวงบุญ นักท่องเที่ยว ผู้อพยพ ไปจนถึงผู้ที่ประสบความยากลำบากอย่างหนัก


พระสันตะปาปาทรงเน้นย้ำถึงประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งของกรุงโรม ที่มีกระแสเรียกที่ชัดเจนและคงที่ในความเป็นสากลมาตั้งแต่ยุคโรมโบราณ ทรงกล่าวถึงการแพร่หลายของคริสต์ศาสนาในสังคมโรมัน ที่มอบความหวังอย่างถึงรากถึงโคนให้แก่ปัจเจกบุคคล และท้าทายสถาบันต่างๆ เช่น ระบบทาส ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติและไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้


พระองค์ทรงกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงจากกรุงโรมของจักรพรรดิไปสู่กรุงโรมของพระสันตะปาปา และตรัสว่าแม้จะมีการเปลี่ยนแปลง แต่กระแสเรียกสู่ความเป็นสากลของกรุงโรมไม่เพียงแต่ได้รับการยืนยัน แต่ยังได้รับการยกระดับ โดยพันธกิจของศาสนจักรขยายไปไกลกว่าขอบเขตทางภูมิศาสตร์เพื่อประกาศข่าวสารของพระคริสต์ไปทั่วโลก


ในขณะที่กรุงโรมเตรียมพร้อมสำหรับปีศักดิ์สิทธิ์ 2025 พระสันตะปาปาทรงเรียกร้องให้เมืองพร้อมที่จะต้อนรับผู้แสวงบุญและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และตรัสว่าความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและระดับชาติจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย พระองค์ทรงประกาศความตั้งใจที่จะเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ในเรือนจำแห่งหนึ่งของกรุงโรมในช่วงปีศักดิ์สิทธิ์ด้วย


พระสันตะปาปาทรงให้กำลังใจกรุงโรมให้แสดงให้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริง อันเป็นมิตร และมีอุปนิสัยอันสูงส่ง ทรงยอมรับถึงความท้าทายที่เกิดจากการหลั่งไหลเข้ามาของผู้มาเยือน และทรงนำเสนอมุมมองใหม่ว่าความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันมหาศาลของกรุงโรมนั้นเป็นทั้งสิทธิพิเศษและความรับผิดชอบของพลเมืองและผู้นำ


ในตอนท้าย พระสันตะปาปาทรงเรียกร้องให้เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานปกครองทั้งหมด เพื่อเป็นเกียรติแก่บทบาทอันเป็นโชคชะตาของเมือง และทรงระลึกถึงความศรัทธาของพระองค์เองที่มีต่อ “แม่พระผู้ปกป้องชาวโรม” (Salus Populi Romani) โดยทรงวิงวอนขอพรจากแม่พระ และทรงอธิษฐานขอให้แม่พระทรงปกป้องเมืองและประชาชนชาวโรมด้วย


Source


1. https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2024/june/documents/20240610-campidoglio.html


Comments