โป๊ปชวนไตร่ตรอง เราทำตัวเหมือนพระเยซูที่เป็น “ปัง” ที่หักแบ่งสิ่งดีๆให้คนอื่นหรือไม่

โป๊ปฟรานซิส ชวนคริสตชนไตร่ตรอง เราทำตัวเหมือนพระเยซูที่เป็นปังที่หักแบ่งให้คนอื่นหรือไม่ หรือเราเอาแต่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองอย่างเดียว ทรงสอน เมื่อเรารับศีลมหาสนิท เราต้องรู้จักแบ่งปันชีวิตของเราช่วยเหลือผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ


Photo: Vatican Media


ตอนเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา พระสันตะปาปา ฟรานซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน วันนี้ ศาสนจักรคาทอลิกในอิตาลีและประเทศอื่นๆทั่วโลก ทำการสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า


พระวรสารวันนี้จากนักบุญมาร์โก เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย พระสันตะปาปาทรงกล่าวแบ่งปันพระวรสารว่า “ศีลมหาสนิทเตือนเราถึงมิติของ ‘ของประทาน’ เป็นอันดับแรก พระเยซูหยิบขนมปังมิใช่เพื่อเสวยด้วยพระองค์เอง แต่เพื่อหักและประทานให้บรรดาศิษย์ ด้วยเหตุนี้จึงเผยให้เห็นอัตลักษณ์และพันธกิจของพระองค์ พระองค์มิได้ทรงเก็บชีวิตไว้สำหรับพระองค์เอง แต่ประทานให้เรา พระองค์มิได้ทรงถือว่าการเป็นพระเจ้าของพระองค์เป็นสมบัติที่หวงแหน แต่ทรงสละพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์เพื่อแบ่งปันความเป็นมนุษย์ของเรา และให้เราเข้าสู่ชีวิตนิรันดร พระเยซูทรงมอบชีวิตทั้งหมดของพระองค์”


พระสันตะปาปายังทรงเชิญชวนคริสตชนทำความเข้าใจว่า การฉลองศีลมหาสนิทไม่ใช่แค่พิธีกรรมที่แยกจากชีวิต แต่นี่คือการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสต์ที่ทำให้เรากลายเป็นขนมปังที่หักเพื่อผู้อื่น รู้จักแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับเพื่อนพี่น้อง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ


“นี่คือสิ่งที่เรา พี่น้องทั้งหลาย ได้รับเรียกให้ทำ คือการกลายเป็นสิ่งที่เรารับประทาน เพื่อกลายเป็น ‘ศีลมหาสนิท’ ผู้ที่ไม่ใช่อีกต่อไปที่มีชีวิตเพื่อตนเอง แต่รู้วิธีทำให้ชีวิตของตนเป็นของประทานสำหรับผู้อื่น” พระสันตะปาปา ตรัสย้ำ


พระสันตะปาปายังทรงเชิญชวนให้ทุกคนสำรวจตนเองว่า เรากำลังใช้ชีวิตเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่น เราปิดตัวอยู่กับตัวเองหรือเปิดใจแบ่งปัน และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือคำนึงถึงส่วนรวม


“พี่น้องทั้งหลาย ขอให้เราถามตัวเองว่า เราเก็บชีวิตของตนไว้สำหรับตัวตัวเองเท่านั้นหรือไม่ หรือว่าเราให้ชีวิตเราเป็นเหมือนพระเยซู เราใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นหรือเราปิดตัวอยู่ในตัวตนเล็ก ๆ ของเราเอง และในสถานการณ์ประจำวัน เรารู้วิธีแบ่งปันหรือไม่ หรือเรามักแสวงหาผลประโยชน์ของตัวเองเสมอ” พระสันตะปาปาตรัสในตอนท้าย


หลังการภาวนาจบลง พระสันตะปาปายังคงเชิญชวนทุกคนภาวนาเพื่อสันติภาพในซูดาน, ยูเครน,​ ปาเลสไตน์ และเมียนมาร์ อีกด้วย


Source


1. https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2024/documents/20240602-angelus.html

Comments