โป๊ปฟรานซิสแบ่งปัน “อย่าลืมคนจน เพราะเขาจะเป็นคนเปิดประตูสวรรค์ให้เรา”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงแบ่งปันชีวิตของ “นักบุญดานีเอเล่ กอมโบนี่” บิช็อปชาวอิตาเลี่ยนที่ทำงานธรรมทูตในทวีปแอฟริกา พร้อมให้ข้อคิด อย่าลืมคนจน เพราะพวกเขาจะเป็นคนที่เปิดประตูสวรรค์ให้เรา


Photo: Vatican Media

ช่วงสายวันพุธที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงออกเทศน์สอนคำสอนในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน  


คำสอนวันนี้อยู่ในหัวข้อความกระตือรือร้นในการประกาศข่าวดี โดยบุคคลตัวอย่างที่พระสันตะปาปานำมาแบ่งปันคือ “นักบุญดานีเอเล่ กอมโบนี่” บิช็อปชาวอิตาเลี่ยนที่ทำงานธรรมทูตในทวีปแอฟริกา


นักบุญกอมโบนี่เคยกล่าวถึงน่าสะพรึงกลัวของการเป็นทาส นี่คือการทำให้มนุษย์กลายเป็นวัตถุสิ่งของและลดคุณค่าในตัวเรา แต่การเป็นทาสที่น่ากลัวกว่านั้นคือการเป็นทาสของบาป อย่างไรก็ดี ในฐานะที่เราเป็นคริสตชน เราถูกเรียกมาให้ต่อสู้กับการเป็นทาสทุกรูปแบบ ยุคนี้มันไม่ได้เป็นทาสจากการล่าอาณานิคม แต่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองได้นำไปสู่การล่าอาณานิคมทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการกดขี่ในระดับเดียวกัน นี่เป็นโศกนาฏกรรมจากประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาแล้วมักจะทำเมินเฉยไม่สนใจ


ช่วงแรกที่ไปทำงานแพร่ธรรมในแอฟริกา คอมโบนี่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยปัญหาทางสุขภาพ เพื่อนธรรมทูตมากมายติดมาลาเรียรวมทั้งตัวท่านด้วย  หลายคนเลือกจะเดินทางกลับอิตาลีแล้วไม่กลับไปทำงานในแอฟริกาอีกเลย แต่หลังจากไตร่ตรองแล้ว คอมโบนี่ตัดสินใจกลับไปทำงานที่แอฟริกาด้วยความรักที่มีต่อทวีปนี้อย่างเต็มเปี่ยม


ท่านสรุปความตั้งใจนี้ด้วยคำว่า “ช่วยแอฟริกาด้วยแอฟริกา” นักบุญดานีเอเล่ คอมโบนี่ ต้องการให้คริสตชนทุกคนมีส่วนร่วมในงานประกาศข่าวดี ด้วยจิตวิญญาณนี้ ท่านได้สร้างการมีส่วนร่วมของสงฆ์ท้องถิ่นและส่งเสริมการรับใช้ของฆราวาสในฐานะครูคำสอน ครูคำสอนเป็นสมบัติล้ำค่าในศาสนจักร ครูคำสอนเป็นผู้ที่นำการประกาศข่าวดีไปข้างหน้า


ความกระตือรือร้นของนักบุญคอมโบนี่ไม่ได้มาจากตัวท่านเอง แต่มาจากความชื่นชมยินดีในพระวรสาร คอมโบนี่มีความปรารถนาที่จะเห็นธรรมทูตกระตือรือร้น มีความสุข และทุ่มเทกับการทำงาน 


นักบุญกอมโบนี่เรียกร้องต่อศาสนจักรคาทอลิกที่ได้ลืมทวีปแอฟริกานานเกินไปแล้ว พระสันตะปาปาจึงเสนอให้ทุกคนลองนึกถึงคนที่ถูกตรึงกางเขนในประวัติศาสตร์ยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ชายหญิง เด็ก ผู้สูงอายุที่ถูกตรึงกางเขนเพราะความอยุติธรรมและการกดขี่ข่มเหง 


พร้อมกันนี้ พระสันตะปาปายังขอร้องทุกคนว่า “อย่าลืมคนยากจน เพราะพวกเขาจะเป็นคนเปิดประตูสวรรค์ให้กับเรา” 


Source

- https://www.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2023/documents/20230920-udienza-generale.html

Comments