โป๊ปฟรานซิสย้ำ “การให้อภัยคืออ็อกซิเจนฟอกอากาศแห่งความเกลียดชัง"

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงแบ่งปันพระวรสารวันอาทิตย์ ตอนที่พระเยซูสอนเรื่องการให้อภัย ผมนั่งฟังอยู่ จึงสรุปประเด็นสำคัญมาแบ่งปันดังนี้


Photo: Vatican Media

1) เปโตรถามพระเยซูว่าต้องให้อภัยพี่น้องที่ทำผิดกี่ครั้ง 7 ครั้งพอไหม จริงๆแล้วเปโตรใจกว้างมากที่ให้อภัยถึง 7 ครั้ง แต่พระเยซูไปไกลกว่านั้น เพราะพระองค์บอกว่าต้องให้อภัย 77 ครั้ง พระเยซูสอนว่า เวลาให้อภัย อย่าคิดคำนวณ แต่จงให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่พระเจ้าให้อภัยเรา เช่นเดียวกัน คนที่ดูแลจัดการความยุติธรรมของพระเจ้าก็ต้องทำเช่นนี้ด้วย พ่อพูดเรื่องนี้บ่อยๆกับสงฆ์ที่โปรดศีลอภัยบาป เราต้องให้อภัยแบบที่พระเจ้าให้อภัยเรา 


2) พระเยซูยังเล่าอุปมาเรื่องผู้รับใช้ที่ได้รับการยกหนี้ให้จากกษัตริย์ เพราะกษัตริย์ทรงสงสาร พระเจ้าทรงสงสารและให้อภัยเสมอ นี่คือวิถีของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม ผู้รับใช้คนนี้ที่ได้รับการยกหนี้จากกษัตริย์ กลับไม่เมตตาต่อเพื่อนที่ติดเงินของตน 

3) พระเยซูตรัสอย่างชัดเจนว่า พระเจ้าให้อภัยแบบนับไม่ถ้วน เมื่อเราให้อภัยเพื่อนพี่น้อง เราก็กำลังเลียนแบบพระองค์ ดังนั้น การให้อภัยไม่ใช่สิ่งดีที่เราสามารถเลือกว่าจะทำหรือไม่ทำ เพราะการให้อภัยคือข้อกำหนดพื้นฐานของคริสตชน เพราะในความเป็นจริงแล้ว เราทุกคนได้รับการให้อภัยจากพระเจ้า

4) ถ้าไม่ให้อภัยก็ไม่มีสันติภาพ การให้อภัยคืออ็อกซิเจนฟอกอากาศแห่งความเกลียดชัง การให้อภัยคือยาถอนพิษแห่งความขุ่นเคืองใจ การให้อภัยคือหนทางระงับความโกรธและเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บของหัวใจที่ปนเปื้อนสังคม

5) ดังนั้น ลองถามตัวเองดูว่า เราได้รับของขวัญแห่งการให้อภัยจากพระเจ้าหรือไม่ แม้เราจะไม่สามารถให้อภัยตัวเอง แต่พระเจ้าทรงให้อภัยเรา และเราสามารถให้อภัยคนที่ทำผิดต่อเราได้หรือไม่

6) พระสันตะปาปาอยากให้ทุกคนลองฝึกและจินตนาการถึงคนที่เคยทำร้ายเรา ให้เราขอพระประทานพลังแก่เราเพื่อให้อภัยพวกเขาด้วยความรักที่มีต่อพระเจ้า 

7) หลังจากการภาวนาจบลง พระสันตะปาปาทรงขอคำภาวนา โอกาสที่วันศุกร์ที่จะถึงนี้ (25 กันยายน) พระองค์จะเดินทางเยือนเมืองมาร์กเซย์ ประเทศฝรั่งเศส และขอคำภาวนาเพื่อชาวยูเครนที่ต้องทนทุกข์จากสงครามอีกด้วย Source - https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2023/documents/20230917-angelus.html


Comments