โป๊ปฟรานซิสสอน เราอับอายเมื่อพบเรื่องหลอกลวงของคนในสังคม แต่จงดูตัวเองด้วยว่า เราเป็นแบบนั้นไหม

  • สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงนำสวดราชินีแห่งสวรรค์ในช่วงอัฐมวารปัสกา
  • ทรงแบ่งปัน “จงอย่ากลัว” เพราะความกลัวเป็นเหมือนคูหาฝังศพที่ฝังเราไว้ในนั้น
  • ทรงย้ำ การประกาศข่าวดีไม่จำเป็นต้องมีทักษะหรือความสามารถพิเศษ สิ่งที่ต้องมีคือทำด้วยความกล้าและความชื่นชมยินดี 
  • ทรงสอน เราขายหน้าเมื่อเราพบการหลอกลวงของคนและสังคม แต่เราต้องย้อนมองดูตัวเราเองด้วยว่า เรามีเรื่องโกหกแบบนั้นในตัวเราไหม 

Photo: Vatican Mediaสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงนำสวดราชินีแห่งสวรรค์ ช่วงเที่ยงวันจันทร์ที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา โดยพระสันตะปาปาทรงแบ่งปันข้อคิด 3 เรื่อง


หนึ่ง จงอย่ากลัว


พระเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพทำให้บรรดาสตรีเหล่านั้นรู้สึกอุ่นใจ ด้วยการตรัสว่า “จงอย่ากลัว”


พระสันตะปาปาแบ่งปันว่า “พระเจ้าทรงเชิญเราให้ก้าวออกจากคูหาแห่งความกลัว ตั้งใจฟังนะ จงก้าวออกจากคูหาแห่งความกลัว เพราะความกลัวเป็นเหมือนคูหาฝังศพที่ฝังเราไว้”


สอง จงไปและบอกทุกคน


พระสันตะปาปาบอกว่า พระเจ้าเชิญเราให้ “ไปและบอกทุกคน” ถึงข่าวดีนี้ เพื่อทำลายความกลัวที่อยู่รอบตัวเรา


พระสันตะปาปาตั้งข้อสังเกตว่า เราอาจคิดว่าการไปประกาศข่าวดีนั้น เราต้องมีทักษะหรือความสามารถพิเศษ แต่จงดูสตรีในพระวรสาร จงก้าวออกไปโดยปราศจากข้อสงสัย จงก้าวออกไปและประกาศความชื่นชมยินดีที่เราไม่สามารถเก็บไว้กับตัวเองได้ ความชื่นชมยินดีนี้มันจะทวีความสุขขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราแบ่งปันมันออกไป 


สาม ความท้าทายจากการต่อต้านการประกาศข่าวดี


การประกาศพระวรสารต้องเผชิญกับอุปสรรค นั่นคือ การพูดเท็จเหมือนในพระวรสารที่ทหารรับเงินจากสมณะ เพื่อพูดความเท็จว่า ศิษย์พระเยซูมาขโมยศพไปในเวลากลางคืน

นี่คือการต่อต้านการประกาศข่าวดี พระเยซูสอนว่าเราต้องอย่ารับใช้พระเจ้าอื่นซึ่งก็คือเงิน อำนาจของเงินทำให้การประกาศข่าวดีเสื่อมเสีย มันดึงเรากลับไปยังคูหาฝังศพ


บางครั้งในทุกวันนี้ เราอับอายขายหน้าเมื่อเราพบการหลอกลวงและเรื่องโกหกในชีวิตของบุคคลและสังคม แต่เราต้องย้อนมองดูตัวเราเองด้วยว่า เรามีเรื่องโกหกแบบนั้นในตัวเราไหม พระเจ้าต้องการให้เราตรงไปตรงมาและเป็นพยานที่แจ่มแจ้งถึงความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร และความจริงซึ่งจะทำให้เราเป็นอิสระ


หลังการภาวนาจบลง พระสันตะปาปาทรงย้ำเรื่องการคืนดี เพราะการที่พระเยซูสิ้นพระชนม์และเสด็จกลับคืนชีพคือการคืนดีของพระเจ้าพระบิดากับมนุษย์ 


Source

- https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2022/documents/20220418-regina-caeli.html


Comments