โป๊ปฟรานซิสล้างเท้าผู้ต้องขังวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงถวายมิสซาวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ระลึกถึงพระเยซูทรงเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย ภายในเรือนจำที่ชิวิต้าเว็คเคีย ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงโรม

ในพิธี พระสันตะปาปาทรงล้างเท้าผู้ต้องขัง 12 คน โดยมิสซานี้ ไม่มีการถ่ายทอดสดเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยและเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้ต้องขัง
Photo: Vatican Media

Comments