โป๊ปฟรานซิสนำนมัสการกางเขนและเดินรูป 14 ภาควันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงเป็นประธานพิธีนมัสการกางเขน วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน


อีรีน่า สตรีชาวรัสเซีย และ อัลบิน่า สตรีชาวยูเครน ถือไม้กางเขนระหว่างเดินรูป 14 ภาคกับโป๊ปฟรานซิส/ 📸: Vatican Media

พิธีนี้ พระสันตะปาปาไม่ได้เป็นผู้เทศน์ เพราะตามธรรมเนียมจะเป็นหน้าที่ของ คาร์ดินัลรานิเอโร่ คันตาลาเมสซ่า นักเทศน์ประจำสันตะสำนัก เป็นผู้รับผิดชอบ ในช่วงเริ่มต้นพิธี พระสันตะปาปาไม่ได้หมอบราบลงไปกับพื้น แต่พระองค์ทรงใช้วิธียืนสงบนิ่งและภาวนาแทน เนื่องจากทรงมีอาการเจ็บสะโพกร้าวลงขาอยู่ (Sciatica) ส่วนช่วงค่ำ พระสันตะปาปาทรงเป็นประธานในพิธีเดินรูป 14 ภาค ซึ่งจัดที่โคลอสเซโอ ท่ามกลางผู้มาร่วมกว่า 10,000 คน นี่เป็นการกลับมาจัดพิธีเดินรูปที่โคลอสเซโอ ภายในรอบ 2 ปี หลังจากงดไปเนื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 หนึ่งในไฮไลต์ของพิธีนี้คือการเดินรูปสถานที่ 13 ซึ่งผู้ถือไม้กางเขนร่วมกันคือ “อัลบิน่า” สตรีชาวรัสเซีย (นักศึกษาพยาบาล) และ “อีรีน่า” สตรีชาวยูเครน (พยาบาล) พิธีนี้ พระสันตะปาปาไม่ได้เทศน์ แต่ทรงภาวนาปิดท้าย ใจความว่า “ขอพระเจ้าโปรดดลใจให้คนที่ขัดแย้งได้จับมือกัน ได้ลิ้มรสของการให้อภัยกัน วางอาวุธที่พี่น้องยกขึ้นมาสู้กัน”Photo: Vatican Media

Comments