สรุปสาระสำคัญจากการประทานพรแด่โรมและโลก (Urbi et Orbi)

 ช่วงเที่ยงวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงเป็นประธานในการประทานพรแด่โรมและโลก (Urbi et Orbi) จากโถงในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ปีนี้ พระสันตะปาปาไม่ได้ประทานพรจากบนระเบียงมหาวิหาร เนื่องจากอิตาลีประกาศล็อกดาวน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยเหตุนี้ ลานหน้ามหาวิหานักบุญเปโตรจึงปิดไม่ให้คนมาร่วมพิธี

Photo: Vatican Mediaสำหรับสาระสำคัญที่พระสันตะปาปาตรัสก่อนประทานพรนั้น ผมสรุปมาให้ 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้


1) พระสันตะปาปาตรัสว่า การเกิดคือบ่อเกิดของความหวังอยู่เสมอ นี่คือชีวิตที่เจริญเติบโต นี่คือคำมั่นสัญญาของอนาคต ยิ่งไปกว่านั้น พระกุมารเยซูได้บังเกิดมา "เพื่อเรา": "เพื่อเรา" แบบไม่มีขอบเขต ไม่มีสิทธิพิเศษ หรือการกีดกันใครทั้งนั้น หรือพูดง่ายๆ ว่า เราทุกคนคือ "พี่น้องกัน"


2) พระสันตะปาปาทรงย้ำว่า เราต้องอย่ายอมให้ความรู้สึกชาตินิยมในรูปแบบต่างๆ เข้ามาใกล้และมาสกัดกั้นเราจากการดำเนินชีวิตเฉกเช่นครอบครัวที่แท้จริง เราต้องอย่ายอมให้ไวรัสการเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองแต่เพียงผู้เดียว มาพรากสิ่งดีไปจากเราและทำให้เราเฉยชาต่อความทุกข์ร้อนของพี่น้องคนอื่นๆ อย่าคิดถึงตัวเองก่อนคนอื่น พระสันตะปาปาทรงขอร้องผู้นำรัฐบาล ภาคเอกชน และหน่วยงานนานาชาติทั้งหลาย ให้ความร่วมมือกัน ไม่ใช่แข่งขันกัน ทั้งนี้เพื่อหาทางออกให้ทุกคนได้รับวัคซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อ่อนแอที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง


3) พระสันตะปาปายังวอนขอพระกุมารเยซู โปรดช่วยผู้ป่วย ผู้ที่ไม่มีงานทำ และผู้ที่ประสบความยากลำบากอันเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจที่เป็นผลมาจากโรคโควิด-19 เช่นเดียวกัน ขอพระกุมารเยซูโปรดเมตตาและช่วยเหลือบรรดาสตรีที่ต้องประสบทุกข์ภัยจากความรุนแรงภายในครอบครัว ระหว่างการล็อคดาวน์ด้วย 


4) ช่วงท้าย พระสันตะปาปาทรงกล่าวถึงทวีปเอเชีย เฉพาะอย่างยิ่ง "เอเชียตะวันออกเฉียงใต้" พระองค์ทรงนึกถึงฟิลิปปินส์และเวียดนามที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่สำคัญ พระสันตะปาปาตรัสว่า "พ่อไม่สามารถลืมชาวโรฮิงญา ขอพระเยซูผู้บังเกิดมาอย่างขัดสนท่ามกลางผู้ยากไร้ ได้โปรดนำความหวังมามอบให้พวกเขาท่ามกลางความทุกข์ยากนี้"


Comments