โป๊ปฟรานซิสขอร้องคริสตชน "อย่าลืมขอบคุณพระเจ้า"

วันพุธที่ 30 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงเทศน์สอนในการเข้าเฝ้าทั่วไปจากห้องสมุดส่วนพระองค์ ใจความสำคัญของการเทศน์สอน มี 3 ประเด็น ไปติดตามกันได้เลยPhoto: Vatican Media
Photo: Vatican Media


1) พระสันตะปาปาแบ่งปันเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อน 10 คน แต่มีเพียง 1 คนเท่านั้นที่กลับมาขอบคุณพระเยซูด้วยความสำนึก พระสันตะปาปาแบ่งปันว่า เหตุการณ์นี้แบ่งโลกออกเป็นสองส่วน หนึ่งคือคนที่ไม่ขอบคุณพระเจ้า คนที่ทำราวกับว่าทุกอย่างมาจากตัวเขาเอง สองคือคนที่ขอบคุณพระเจ้า คนที่น้อมรับทุกสิ่งที่เกิดเป็นเหมือนของขวัญและพระหรรษทานจากพระองค์

2) พระสันตะปาปาย้ำว่า การภาวนาขอบคุณพระเจ้ามักจะเริ่มด้วยการตระหนักถึงพระหรรษทานที่พระเจ้ามีต่อเรา ถ้าเรามีมุมมองต่อชีวิตเช่นนี้ คำขอบคุณจะเป็นแรงจับเคลื่อนในแต่ละวันให้เรา

3) จากเหตุการณ์ในพระวรสารที่มีคนโรคเรื้อน 1 คนเท่านั้นที่กลับมาขอบคุณพระเยซู พระสันตะปาปาจึงขอร้องคริสตชนทุกคนว่า ขอให้รักษาความชื่นชมยินดีที่ได้พบกับพระเยซูอยู่เสมอ ที่สำคัญ จงอย่าลืมขอบคุณพระเจ้า ถ้าเราเป็นคนรู้จักสำนึกบุญคุณ โลกจะดีกว่านี้ แม้มันจะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่มันก็เพียงพอที่จะส่งมอบความหวังเล็กๆ ได้ 

Comments