โป๊ปฟรานซิสประกาศปีเพื่อศึกษาเนื้อหาสาส์นเตือนใจ Amoris laetitia

ในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงประกาศปีเพื่อศึกษาเนื้อหาในสาส์นเตือนใจ Amoris laetitia (ความชื่นชมยินดีในความรัก) พระองค์ต้องการให้ศาสนจักรคาทอลิกทั่วโลกศึกษาเนื้อหาในสาส์นเตือนใจนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 


Photo: Vatican Media


ประเด็นสำคัญของการประกาศนี้เป็นอย่างไร เรามาติดตามกัน

1) วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม โอกาสวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ พระสันตะปาปาทรงกล่าวว่า "ทุกครอบครัวมีปัญหาของตัวเอง เพราะเราเป็นมนุษย์ เพราะเราอ่อนแอ เราจึงโต้เถียงกันในครอบครัว ถ้าเราเปิดศึกในครอบครัว จงอย่าให้วันนั้นผ่านไปโดยไม่คืนดีกัน"

2) พระสันตะปาปาแนะนำว่า มี 3 คำที่ควรเป็นคำสามัญประจำครอบครัว นั่นคือ "ได้โปรด, ขอบคุณ และขอโทษ" (Please, Thank you and I'm sorry) ถ้าสามคำนี้ปรากฏในครอบครัว ครอบครัวนั้นจะสุขภาพดี

3) ย้อนกลับเมื่อเกือบ 5 ปีที่แล้ว วันสมโภชนักบุญโจเซฟ (19 มีนาคม 2016) พระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงลงนามในสาส์นเตือนใจ Amoris laetitia มาวันนี้โอกาสฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ พระสันตะปาปาทรงประกาศว่า ปี 2021 จะเป็นปีแห่งการไตร่ตรองสาส์นเตือนใจ Amoris laetitia และจะเป็นโอาสเพื่อการศึกษาเนื้อหาเชิงลึกของสาส์นเตือนใจนี้ พระสันตะปาปาจึงเชิญชวนทุกคนให้มีส่วนร่วมกับงานดังกล่าว

4) สำหรับปีพิเศษ "ครอบครัว ความชื่นชมยินดีในความรัก" (Family Amoris laetitia) จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในวันสมโภชนักบุญโจเซฟ (19 มีนาคม 2021) และไปสิ้นสุดวันชุมนุมครอบครัว ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในเดือนมิถุนายน 2022

Comments