โป๊ปฟรานซิส "คริสตชนถูกเลือกให้มารับใช้ ไม่ใช่หาผลประโยชน์จากตำแหน่งในศาสนจักร"

  • สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงสอน คริสตชนถูกพระเจ้าเลือกให้มารับใช้ ไม่ใช่แสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งในศาสนจักร 
  • ทรงย้ำ คริสตชนทำผิดพลาดได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องสำนึกผิดต่อบาปที่ทำเหมือนนักบุญเปโตรที่สำนึกผิดหลังปฏิเสธพระเยซู อย่าทำตัวเหมือน จูดาส ที่ไม่สำนึก เพราะถ้าไม่สำนึกผิด เราก็เปิดใจให้ซาตานเรียบร้อยแล้ว 
  • ทรงเชิญภาวนาเพื่อทุกคนที่ถูกลงโทษอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการใส่ร้ายหรือเจอบทลงโทษทางสังคม


Copyright: Vatican Mediaช่วงเช้าวันอังคารที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซานตา มาร์ธา ช่วงเริ่มพิธี พระสันตะปาปาทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อทุกคนที่ถูกลงโทษอย่างไม่ธรรมจากการถูกเบียดเบียนข่มเหง ไม่ว่าจะเป็นด้วยการใส่ร้ายหรือด้วยบทลงโทษทางสังคม พระสันตะปาปาทรงเน้นว่า แม้แต่พระเยซูก็ทรงพบกับการถูกลงโทษอย่างไม่เป็นธรรมด้วยเช่นกัน

บทอ่านประจำมิสซาจากนี้หนังสือประกาศกอิสยาห์ ใจความสำคัญว่า "พระเจ้าทรงเรียกข้าพเจ้า ก่อนที่ข้าพเจ้าเกิด"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า "พระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ครรภ์มารดา แม้ว่าเราทุกคนได้ทำบาปและจะทำบาปซ้ำอีก แต่ทัศนคติของผู้รับใช้ของพระเจ้าคือการสำนึกผิดและวอนขอการอภัยโทษ ... มันมีความผิดพลั้งในชีวิต เราแต่ละคนคือคนบาป เราสามารถผิดพลั้งและได้ทำผิดพลั้งไป ... แต่สิ่งสำคัญคืออะไรล่ะ สิ่งนั้นคือทัศนคติต่อหน้าพระเจ้าผู้ทรงเลือกเราผู้ทรงเจิมเราเป็นผู้รับใช้ นี่คือทัศนคติของคนบาปที่สามารถวอนขอการอภัยโทษ เหมือนอย่างนักบุญเปโตรที่สำนึกผิดหลังจากปฏิเสธพระเยซู 3 ครั้ง แต่ในทางตรงกันข้าม คนที่ไม่เห็นบาปของตนและไม่สำนึกในบาปผิด เขาก็เปิดใจให้กับซาตาน และสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นกับจูดาส

"เราทุกคนได้รับการเลือกให้มาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าดังที่เขียนในหนังสือประกาศกอิสยาห์ว่า 'พระเจ้าทรงเรียกข้าพเจ้าก่อนที่ข้าพเจ้าเกิด ทรงขานชื่อข้าพเจ้าตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา' ไม่มีใครมาในโลกนี้โดยบังเอิญ แต่เราเกิดมาด้วยชะตาแห่งการเป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ พร้อมหน้าที่ของการรับใช้และสร้างสิ่งต่างๆ ... พระเยซูทรงรับใช้จนสิ้นพระชนม์ นี่คือแบบอย่างสำหรับเราแต่ละคน การรับใช้ไม่ใช่การเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อเราแต่ละคน มันคือชัยชนะ ชัยชนะของพระคริสตเจ้าคือการรับใช้จนกระทั่งตายบนไม้กางเขน

"การปลีกตัวออกจากกระแสเรียกแห่งการรับใช้คือการปลีกตัวออกจากความรักของพระเจ้า ดังนั้น ขอให้เราซื่อสัตย์ต่อการรับใช้เหมือนพระเยซู ขอให้เราระลึกเสมอถึงกระแสเรียกนี้และไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งในศาสนจักร ขอให้เราวอนขอพระหรรษทานที่จะบากบั่นรับใช้ แม้บางครั้งเราจะทำผิดพลาดไป แต่ด้วยพระหรรษทานนี้ อย่างน้อยเราจะสามารถสำนึกต่อบาปที่ทำเหมือนกับนักบุญเปโตรสำนึกนั่นเอง" พระสันตะปาปาตรัสในตอนท้าย

Comments