โป๊ปฟรานซิส "พระเจ้าเปิดเผยตัวด้วยความรัก ไม่ใช่การชี้นิ้วสั่งหรือบังคับเรา"

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงสอน ไม้กางเขนคือสถานที่ที่พระเยซูทรงเผยแสดงพระองค์เอง พระเจ้าเปิดเผยตัวตนด้วยความรักที่มอบชีวิตเพื่อเรา พระเจ้าไม่ได้เผยตัวตนผ่านการชี้นิ้วสั่งหรือบีบบังคับเรา 

Photo: Vatican Media


ช่วงสายวันพุธที่ 8 เมษายนที่่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงนำสอนคำสอนในการเข้าเฝ้าทั่วไป ซึ่งจัดภายที่ห้องสมุดพระสันตะปาปา วันนี้ พระสันตะปาปาเชิญเราทุกคนรำพึงไตร่ตรองแบบเงียบๆ ต่อหน้าไม้กางเขน เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เราเผชิญหน้ากับโรคโควิด-19

พระสันตะปาปาตรัสว่า "บางคนมีคำถามว่า 'พระเจ้าทรงทำอะไรอยู่ในเวลาที่เราเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดนี้ พระเจ้าอยู่ไหนเมื่อทุกอย่างดูผิดเพี้ยนไปหมด ทำไมพระเจ้าไม่แก้ปัญหาให้เร็วๆ' คำถามเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เช่นกัน เมื่อเรารำพึงถึงพระทรมานและการสิ้นพระชนม์ รำพึงตั้งแต่การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างยิ่งใหญ่ไป เมื่อคนๆ เดียวกันนั้นตะโกนสรรเสริญ และจากนั้นกลายเป็นตะโกนให้นำพระองค์ไปตรึงกางเขน

"คนที่ติดตามพระเยซูเริ่มสับสนและหวาดผวา จากนั้นก็ทอดทิ้งพระองค์ พวกเขาคิดว่า ถ้านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพระเยซู พระองค์ก็ไม่ใช่พระเมสซิยาห์ เพราะพระเจ้าทรงแข็งแกร่งและไม่มีใครเอาชนะพระองค์ได้

"จำคำพูดของทหารชาวโรมันที่พูดหลังจากพระเยซูสิ้นพระชนม์ไปแล้วได้ไหม เขาบอกว่า 'ชายคนนี้เป็นบุตรของพระเจ้าแน่นอน' ... ตลอดชีวิตการทำงานของพระเยซู พระองค์เดินหนีทันทีที่ประชาชนต้องการประกาศให้พระองค์เป็นกษัตริย์ หรือจะเป็นตอนที่พระเยซูสั่งให้ปีศาจเงียบ เมื่อมันต้องการจะเปิดเผยว่าธรรมชาติแท้จริงของพระองค์คือใคร พระเยซูทำแบบนี้เพราะพระองค์ไม่อยากให้ประชาชนสับสนระหว่างพระเจ้าที่แท้จริงกับพระเจ้าจอมปลอม พระเจ้าแท้จริงคือความรักที่สุภาพถ่อมตน ส่วนพระเจ้าจอมปลอมคือการประกาศตนด้วยการบีบบังคับและอวดตัวต่างๆ นาๆ

"ในเทศกาลปาสกาที่จะมาถึงนี้ พระเจ้าเผยแสดงพระองค์ที่ไหนล่ะ นั่นไงบนไม้กางเขน ไม้กางเขนคือบัลลังก์ของพระองค์ พระเจ้าเผยแสดงความรักของพระองค์เพื่อทุกคน ไม่ใช่ด้วยการชี้นิ้วสั่งทุกคน แต่พระองค์ทรงกางแขนออกกว้างๆ เพื่อต้อนรับเราทุกคน พระเยซูคือคนที่รักเราไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่เป็นการมอบชีวิตของพระองค์เพื่อเรา พระองค์ไม่เคยบีบบังคับเรา แต่พระองค์ทำให้เราเป็นอิสระ ... ดังนั้น เทศกาลปาสกาบอกเราทุกคนว่า พระเจ้าสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งให้กลายเป็นสิ่งดี อาศัยพระองค์ เราสามารถวางใจได้เต็มเปี่ยมว่าทุกสิ่งจะดียิ่งขึ้นไป" พระสันตะปาปาตรัสปิดท้าย

Comments