"คิม จ็อง อึน" เตรียมเชิญโป๊ปฟรังซิสเยือนเกาหลีเหนือ

คิม จ็อง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ เตรียมส่งจดหมายเชิญ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ผู้นำสูงสุดของพระศาสนจักรคาทอลิก ให้เสด็จเยือนเกาหลีเหนือ โดยจดหมายเชิญดังกล่าว จะถูกนำไปมอบให้พระสันตะปาปา ผ่านทาง "มุน แจ-อิน" ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ ที่จะเดินทางไปเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาในวันที่ 18 ตุลาคม 2018 

ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ แถลงว่า "ประธานาธิบดี คิม จ็อง อึน ได้ขอร้องให้ ประธานาธิบดี มุน แจ-อิน กราบทูลสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ว่า ถ้าพระสันตะปาปาเสด็จมาเยือนกรุงเปียงยาง ประธานาธิบดีคิม จะต้อนรับพระองค์อย่างอบอุ่น โดยประธานาธิบดีมุน จะมอบจดหมายเชิญให้พระสันตะปาปาด้วย"

ทางด้านวาติกัน ไม่ได้ให้ความเห็นใดๆ กับข่าวนี้ แต่ยืนยันว่า พระสันตะปาปาจะต้อนรับ มุน แจ-อิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ในวันที่ 18 ตุลาคม