โป๊ปต้อนรับ "ปธน.เกาหลีใต้" และรับจดหมายเชิญของ "คิม จ็อง อึน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับ มุน แจ-อิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ที่มาเข้าเฝ้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา 

"ผมมาเข้าเฝ้าพระองค์ ในฐานะประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ และยังมาในฐานะคาทอลิกคนหนึ่ง นามนักบุญตอนผมรับศีลล้างบาปคือแม็ทธิว" มุน กราบทูลพระสันตะปาปาตั้งแต่วินาทีแรก

การเข้าเฝ้าครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 35 นาที บทสนทนาของพระสันตะปาปากับ ประธานาธิบดี มุน เป็นเรื่องการสร้างสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลี พระสันตะปาปาทรงกล่าวกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ว่า "จงอย่าหยุดเพียงเท่านี้ จงก้าวต่อไปในการสร้างสันติภาพ จงอย่ากลัวอุปสรรคต่างๆ"

อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการเข้าเฝ้าอยู่ที่การมอบจดหมายของ "คิม จ็อง อึน" ประธานาธิบดีของเกาหลีเหนือ ที่ต้องการเชิญพระสันตะปาปาให้เสด็จเยือนเกาหลีเหนือ

เรื่องนี้ วาติกันไม่ได้ระบุในแถลงการณ์ แต่ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ แถลงว่า "พระสันตะปาปาตรัสว่า การที่ท่าน (หมายถึง ประธานาธิบดีเกาหลีใต้) มาเชิญนี้ ก็เพียงพอแล้ว แต่จะเป็นการดีมาก ถ้าเขา (คิม จ็อง อึน) ส่งจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการมาให้ เพราะพ่อยินดีจะตอบรับคำเชิญอย่างแน่นอน ถ้าพ่อได้รับการเชิญอย่างเป็นทางการ"

อนึ่ง ปี 2019 เป็นที่คาดกันว่า พระสันตะปาปาจะเสด็จเยือนเอเชีย โดยประเทศที่พระองค์เคยพูดไว้ว่าจะมาเยือนคือ "ญี่ปุ่น"