หลุมศพ "นักบุญเปาโล ที่ 6"นี่คือภาพล่าสุดของ "สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6" ซึ่งวันอาทิตย์นี้ จะได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ

จะสังเกตเห็นได้ว่า ป้ายหินอ่อนบนหลุมศพ เปลี่ยนสถานะจาก BEATVS (บุญราศี) เป็น SANCTVS (นักบุญ) เรียบร้อยแล้ว

อย่างที่ผมแจ้งไปช่วงเย็นที่ผ่านมาว่า วาติกันจะไม่ย้ายหลุมศพของ พระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 จากใต้ถุนมหาวิหารนักบุญเปโตร ขึ้นมาบนชั้นพื้นดินของมหาวิหาร เหมือนกับตอนย้ายหลุมของ นักบุญจอห์น ปอล ที่ 2 และ นักบุญ จอห์น ที่ 23 ถ้าใครไปวาติกัน และอยากไปภาวนาหน้าหลุมศพ พระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 ก็ต้องลงไปใต้ถุนมหาวิหารนะครับ