โป๊ปฟรังซิสทรงล้างเท้าผู้ต้องขังและขอร้องให้พวกเขาช่วยเหลือกันและกัน

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงล้างเท้าผู้ต้องขัง พร้อมขอร้องพวกเขาว่า จงช่วยเหลือและรับใช้ซึ่งกันและกัน นี่คือการทำตามแบบอย่างของพระเยซู พระเจ้าผู้ทรงมาเป็นผู้รับใช้เราทุกคน 

ช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาระลึกถึงพระเยซูทรงตั้งศีลมหาสนิท และล้างเท้าผู้ต้องขังในเรือนจำปาลีอาโน่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี มิสซานี้ มีผู้ต้องขังกว่า 70 คนมาร่วมมิสซากับพระสันตะปาปา ส่วนผู้ต้องขัง 12 คนที่ได้รับการล้างเท้านั้น 10 คนเป็นชาวอิตาเลี่ยน 1 คนเป็นชาวอาร์เจนตินา และอีก 1 คนเป็นชาวอัลบาเนีย ใน 12 คนนี้ 3 คนเป็นสตรี และมี 1 คนที่เป็นมุสลิมที่กำลังจะรีบศีลล้างบาปเป็นคาทอลิกในเดือนมิถุนายน

มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า

- การล้างเท้าเป็นธรรมเนียมที่ทำกันก่อนเที่ยงวันและก่อนอาหารเย็น เพราะเท้าของทุกคนสกปรกจากการเดินไปทำงาน แต่การล้างเท้าเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นทาส กระนั้น พระเยซูทรงทำลายกฎนี้ด้วยการล้างเท้าให้ศิษย์ด้วยตัวพระองค์เอง พระเยซูตรัสว่า พระองค์มาในโลกนี้เพื่อรับใช้เราทุกคน พระองค์มาเพื่อเป็นทาสรับใช้เรา มามอบชีวิตของพระองค์ให้เรา และรักเราจนวาระสุดท้าย

- วันนี้ ตอนที่พ่อมาที่นี่ ทุกคนทักทายพ่อ ทุกคนพูดว่า 'พระสันตะปาปากำลังมาแล้ว นี่คือผู้นำของพระศาสนจักร' แต่ช้าก่อน หัวหน้าของพระศาสนจักรคือพระเยซู ถูกต้องใช่ไหม พระสันตะปาปาคือผู้แทนของพระเยซูและพ่อก็อยากจะทำแบบเดียวกับที่พระองค์ทำ

- สิ่งหนึ่งที่พ่ออยากขอร้องทุกคนก็คือจงช่วยเหลือกันและกัน จงรับใช้ซึ่งกันและกัน เพราะนี่คือความรัก สิ่งนี้จะเป็นเหมือนการล้างเท้า มันคือการรับใช้ผู้อื่น ครั้งหนึ่งบรรดาศิษย์เถียงกันว่าใครยิ่งใหญ่ที่สุด พระเยซูตอบเขาว่า 'คนที่ต้องการเป็นคนสำคัญสุด เขาคนนั้นต้องทำตัวต่ำต้อยที่สุดและรับใช้ทุกคน' นี่คือพระเจ้าที่ทำงานในตัวเรา พระเจ้ารับใช้เรา พระองค์ทรงเป็นผู้รับใช้อย่างแท้จริง