วาติกันประกาศทางการ โป๊ปฟรังซิสจะล้างเท้าผู้ต้องขังในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์วาติกันประกาศอย่างเป็นทางการ วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส จะล้างเท้าให้กับ "ผู้ต้องขัง" ในเรือนจำที่ปาลิอาโน่ ทางตอนใต้ของกรุงโรม

เรือนจำแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์ เพราะเคยเป็น "คุก" ของรัฐสันตะปาปามาก่อน (Papal States)

ทั้งนี้ พระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงใช้โอกาสวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ล้างเท้าให้กับ "บุคคลชายขอบของสังคม" มาตลอด เริ่มตั้งแต่ ปี 2013 ซึ่งเป็นปีแรกในสมณสมัย พระองค์ทรงล้างเท้าวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ให้กับผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชน ในเรือนจำมาร์โม่ กรุงโรม และนั่นเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่พระสันตะปาปาทรงล้างเท้าให้กับ "สตรีและชาวมุสลิม"

วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ปี 2014 พระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงล้างเท้า "ผู้พิการและสตรี" ภายในศูนย์ดอน ย็อคคี่ กรุงโรม

วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ปี 2015 พระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงล้างเท้า "ผู้ต้องขัง ซึ่งมีทั้งสตรีและชาวมุสลิม" ภายในเรือนจำเรบิบเบีย กรุงโรม

วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ปี 2016 พระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงล้างเท้า "ผู้ลี้ภัย" ซึ่งมีทั้ง "ชาวมุสลิม ฮินดู และคริสต์ นิกายค็อปติก" ภายในศูนย์พักพิงผู้ลี้ภัยคาสเตลนูโอโว ดิ ปอร์โต้