โป๊ปฟรังซิส - เราต้องมองไม้กางเขนด้วยความเชื่อ นี่คือความทรงจำของพระเจ้าที่มารับบาปเพื่อเรา

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ ไม้กางเขนไม่ใช่เครื่องหมายของบ่งบอกว่าเราเป็นคริสตชนหรือเป็นเครื่องประดับ แต่เราต้องมองไม้กางเขนด้วยความเชื่อ เพราะนี่คือความทรงจำของพระเจ้าผู้ทรงมารับบาปเพื่อความรักที่มีต่อเรา

ช่วงเช้าวันอังคารที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากหนังสือกันดารวิถี เป็นเหตุการณ์ที่ชาวอิสราเอลเริ่มบ่นพระเจ้า พระองค์จึงส่งงูพิษมากัดพวกเขา แต่โมเสสทูลพระเจ้าให้กำจัดงูพิษเหล่านั้น พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสให้ทำงูโลหะติดบนเสา คนไหนถูกงูกัดและมองงูโลหะนี้ เขาจะไม่ตาย ส่วนพระวรสารวันนี้ พระเยซูตรัสกับฟาริสีว่า "ท่านจะตายเพราะบาปของท่าน"

พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันว่า

- งูคือสัญลักษณ์ของความชั่ว มันคือบิดาของการโกหก มันคือต้นกำเนิดนำพามนุษยชาติทำบาป ส่วนพระวรสารวันนี้ พระเยซูตรัสกับพวกฟาริสีว่า 'เมื่อใดที่ท่านยกบุตรแห่งมนุษย์ขึ้น เมื่อนั้น ท่านจะรู้ว่าเราเป็น และรู้ว่าเราไม่ทำอะไรตามใจตนเอง' คำพูดนี้แหละคือธรรมล้ำลึกแห่งไม้กางเขน

- งูโลหะเป็นเครื่องหมายของสองสิ่ง หนึ่ง มันคือเครื่องหมายของบาปและอำนาจที่ยั่วยวนของบาป สอง มันคือการทำนายถึงไม้กางเขน ไม้กางเขนไม่ใช่แค่เครื่องหมายของการบอกว่าเราเกี่ยวข้อง(กับพระเจ้า) แต่มันยังเป็นความทรงจำของพระเจ้าผู้ทรงมารับบาปเพื่อความรักที่มีต่อเรา

- ความรอดพ้นมาจากไม้กางเขนเท่านั้น และจากไม้กางเขนนี้ พระเจ้าทรงมารับสภาพมนุษย์ ความรอดพ้นจากบาปมีอยู่ในพระคริสตเจ้าผู้ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนเท่านั้น เพราะเหมือนกับงูโลหะนั่นแหละ พระองค์ทรงสามารถที่จะรับพิษของบาปและรักษาเราทุกคนได้

- สำหรับพวกท่านแล้ว ไม้กางเขนคืออะไร ใช่ มันคือเครื่องหมายศาสนาคริสต์ เราทำเครื่องหมายสำคัญมหากางเขน แต่บ่อยครั้ง เราไม่ได้ทำเครื่องหมายนี้อย่างดี สำหรับบางคน ไม้กางเขนเป็นเหมือนของการเป็นศาสนิก พวกเขาสวมใส่ไม้กางเขนเพื่อแสดงว่าตนเองเป็นคริสตชน หรือเพื่อให้มองเห็นได้ง่ายเท่านั้น พวกเขาสวมใส่ไม้กางเขนเหมือนกับเครื่องประดับที่เต็มไปด้วยอัญมณีล้ำค่า

- แต่พ่ออย่าเตือนใจว่า พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า 'ใครก็ตามที่มองงูโลหะนี้ เขาจะมีชีวิตรอด' พระเยซูตรัสกับศัตรูของพระองค์เช่นกันว่า 'เมื่อใดที่ท่านยกบุตรแห่งมนุษย์ขึ้น เมื่อนั้น ท่านจะรู้ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า' ส่วนใครที่ไม่มองไม้กางเขนด้วยความเชื่อ เขาจะตายเพราะบาป เขาจะไม่ได้รับความรอดพ้นจากบาป พระเยซูตรัสกับพวกฟาริสีถึงสามครั้งว่า 'ท่านจะตายเพราะบาปของท่าน' นั่นก็เพราะหัวใจของเขาปิดตายและพวกเขาไม่เข้าใจธรรมล้ำลึกของพระเจ้า

- วันนี้ พระศาสนจักรจึงเชิญชวนเราให้ไตร่ตรองเรื่องธรรมล้ำลึกแห่งไม้กางเขนกับพระเจ้าผู้ทรงลงมารับบาปเพื่อเราทุกคน เราทุกคนสามารถพูดได้เต็มปากว่า พระองค์ทรงมาเป็นคนบาปเพื่อความรักที่มีต่อเรา