โป๊ปฟรังซิส - อย่าตัดสินผู้บริสุทธิ์แบบไม่ยุติธรรม และอย่าประกาศว่าคนทำชั่วเป็นผู้บริสุทธิ์

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน อย่าเป็นคนตัดสินผู้บริสุทธิ์แบบไม่ยุติธรรม และอย่าประกาศว่าคนทำชั่วเป็นผู้บริสุทธิ์ ถ้าเราทำแบบนั้น มันจะเป็นการตัดสินพิพากษาแบบขี้โกง และความยุติธรรมแบบโกงๆ ก็ยังดำรงอยู่ในโลกต่อไป 

  • ทรงย้ำ การที่เราตัดสินคนอื่นภายในใจและความคิดของเรา มันคือบาปและขี้โกง เราต้องหยุดนิสัยแบบนี้เด็ดขาด

ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากหนังสือประกาศกแดเนี่ยล ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นางซูซานน่าถูกกล่าวหาว่ามีชู้กับชายอื่น แต่แล้วพระเจ้าทรงส่งประกาศกแดเนี่ยลช่วยเหลือ จนเธอได้รับความยุติธรรมและรอดพ้นจากการถูกนำไปประหารชีวิต ส่วนพระวรสาร เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงช่วยเหลือหญิงคนบาปที่ถูกนำมาพิพากษาให้เอาหินทุ่ม พระองค์ตรัสถามฝูงชนว่า "ใครไม่เคยทำบาป ให้เอาหินทุ่มนางเป็นคนแรก" ที่สุดแล้ว ไม่มีสักคนที่ทำ พระเยซูจึงสั่งให้หญิงคนนี้ไปเถิดและอย่าทำบาปอีก

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- มันมีการตัดสินพิพากษาที่ขี้โกงเสมอ และมันยังคงมีความยุติธรรมแบบโกงๆ อยู่ทุกแห่งทั่วโลกด้วยเช่นกัน ทำไมการโกงถึงอยู่ในตัวมนุษย์ บาปคือสิ่งนั้น การโกงเป็นบาป เมื่อบาปนี้ถลำลึกลงไปเรื่อยๆ ลึกลงในสติสัมปชัญญะของเรา มันจะไม่ปล่อยเรามีที่ว่างให้หายใจเลย

- ทุกสิ่งกลายเป็นบาป ทุกสิ่งคือการโกง คนโกงเชื่อในเรื่องการยกเว้นโทษเมื่อเขาทำความดี ในกรณีของซูซานน่า ผู้อาวุโสตัดสินแบบไม่ยุติธรรม ส่วนในพระวรสาร พระเยซูก็ประณามพวกที่เป็นประจักษ์พยานแบบผิดๆ พระองค์ตำหนิพวกนั้นว่าไม่ยืดหยุ่นและไม่มีที่ว่างให้พระจิต ... พระเยซูทรงสอนเราว่า อย่าทำตัวเป็นพวกมอบคำตัดสินที่ไม่ยุติธรรมให้ผู้บริสุทธิ์และประกาศว่าคนทำชั่วเป็นผู้บริสุทธิ์

- พระเยซูพูดถึงเหตุการณ์ที่พวกเขาจะเอาหินทุ่มสตรีคนบาปแบบสั้นๆ พระองค์พูดน้อยมากๆ นั่นคือ 'ผู้ใดไม่มีบาป จงนำหินทุ่มนางเป็นคนแรกเลย' แต่แล้วไม่มีใครทำ พระเยซูจึงตรัสกับหญิงคนบาปว่า 'เราไม่กล่าวโทษท่าน ไปเถิด อย่าทำบาปอีก' นี่แหละคือความสมบูรณ์แบบของบทบัญญัติ ไม่ใช่แบบพวกธรรมาจารย์หรือฟาริสีที่ขี้โกงความคิดของตนเองด้วยการทำให้กฏต่างๆ ไม่มีที่ว่างให้กับความเมตตา พระเยซูทรงเป็นความสมบูรณ์แบบของกฎ แลพพระเจ้าทรงตัดสินทุกสิ่งด้วยความเมตตา

- พวกเราก็เช่นกัน เราตัดสินคนอื่นในใจของเรา แบบนี้เรียกว่าเราโกงไหม ขอให้เราหยุดนิสัยแบบนี้ และให้เรามองไปที่พระเยซูผู้ทรงตัดสินทุกสิ่งด้วยความเมตตา พระองค์จะตรัสกับเราว่า 'เราไม่กล่าวโทษท่าน ไปเถิด อย่าทำบาปอีก'