โป๊ปฟรังซิส - พระเจ้าพอใจเฉพาะความเชื่อที่ถูกประกาศผ่านการดำเนินชีวิตของเราเท่านั้น

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ พระเจ้าพอพระทัยเฉพาะความเชื่อที่ได้รับการประกาศผ่านการดำเนินชีวิตของเราเท่านั้น 

  • ความหลงใหลที่พระเจ้าพอพระทัยคือความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ ความหลงใหลอย่างอื่นไม่เป็นเป็นที่พอพระทัยพระองค์ 

  • ทรงสอน จงอย่ากลัวที่จะรักทุกคน รวมถึงศัตรู เพราะพละกำลังและทรัพย์สมบัติของผู้เชื่อในพระเจ้าตั้งอยู่บนชีวิตแห่งความรักนั่นเอง
ช่วงสายวันเสาร์ที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาให้กับชาวคาทอลิกในอียิปต์กว่า 15,000 คน ภายในสนามกีฬา 30 มิถุนายน กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ โดยนี่เป็นมิสซาเดียวในการเสด็จเยือนอียิปต์ด้วย

พระวรสารประจำมิสซานี้เป็นเหตุการณ์ที่ศิษย์สองคนเดินไปหมู่บ้านเอ็มมาอุส และพระเยซูทรงเดินร่วมทางไปกับเขาด้วย แต่พวกเขาจำพระองค์ไม่ได้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- การได้พบกับพระเยซูผู้ทรงกลับคืนชีพได้แปรเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของศิษย์สองคนนั้น เพราะการได้พบกับพระผู้ทรงกลับคืนชีพได้แปรเปลี่ยนทุกชีวิตและทำให้สิ่งที่ไม่เกิดผลได้บังเกิดผล ความเชื่อในการกลับคืนชีพไม่ใช่สินค้าของพระศาสนจักร แต่พระศาสนจักรเองเกิดจากความเชื่อในการกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้า

- พี่น้องที่รัก พระเจ้าทรงพอพระทัยแต่ความเชื่อที่ได้รับการประกาศด้วยการดำเนินชีวิตของเราเท่านั้น ความหลงใหลเดียวที่ผู้มีความเชื่อในพระเจ้ามีได้ก็คือความรักความเมตตา ส่วนความหลงใหลอย่างอื่นนั้น ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า

- ขอให้จิตใจของทุกคนได้รับการเติมเต็มด้วยความชื่นชมยินดี ความกล้า และความเชื่อ ขอให้ทุกคนกลับไปยังเยรูซาเล็มของตนซึ่งก็คือชีวิตประจำวัน ครอบครัว ที่ทำงาน และประเทศที่รักของท่าน จงอย่ากลัวที่จะเปิดหัวใจให้กับความสว่างของพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพ ขอให้พระองค์แปรเปลี่ยนความไม่แน่นอนของเราให้เป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีเพื่อตัวเราเองและเพื่อคนอื่น จงอย่ากลัวที่จะรักทุกคน รักเพื่อน และรักศัตรู เพราะพละกำลังและทรัพย์สมบัติของผู้เชื่อในพระเจ้าตั้งอยู่บนชีวิตแห่งความรัก