โป๊ปฟรังซิสลงนามร่วมกับโป๊ปทาวาดรอส คาทอลิกและค็อปติกตระหนักถึงศีลล้างบาปที่ได้รับว่าเป็นหนึ่งเดียวกัน

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ผู้นำสูงสุดแห่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ทรงลงนามในข้อตกลงร่วมกับ โป๊ป ทาวาดรอส ที่ 2 ผู้นำสูงสุดแห่งพระศาสนจักรค็อปติก ว่าด้วยจะไม่มีการโปรดศีลล้างบาปซ้ำให้กับชาวคาทอลิกหรือชาวค็อปติกที่เคยได้รับศีลล้างบาปในพระศาสนจักรของตน และต้องการจะเปลี่ยนไปเป็นสมาชิกของอีกพระศาสนจักรหนึ่ง เพราะอาศัยศีลล้างบาปแรกที่เคยได้รับในพระศาสนจักรคาทอลิกหรือค็อปติก พระจิตได้ทำให้เราร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในพระกายของพระเยซูอย่างสมบูรณ์แล้ว 

  • ทรงย้ำ ผู้นำศาสนาต้องร่วมกันฉีกหน้ากากความรุนแรงที่ปลอมตัวเข้ามาในศาสนา แล้วอ้างผิดๆ ว่าทำเพื่อนามของพระเจ้า 
ช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเริ่มพันธกิจแรกในการเยือนอียิปต์ด้วยการพบกับ อับเดล ฟาตาห์ เอล-ซิซี่ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ จากนั้น พระองค์ทรงกล่าวคำปราศรัยต่อประธานาธิบดี รวมทั้งฝ่ายบริหารประเทศ ด้วยการรำลึกถึงเหตุก่อการร้ายที่กลุ่มไอเอสวางระเบิดสังหารระหว่างพิธีมิสซาอาทิตย์ใบลานของพระศาสนจักรค็อปติก

ใจความสำคัญที่พระสันตะปาปาตรัส มีว่า "ข้าพเจ้าคัดค้านการใช้ความรุนแรงทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ความรุนแรงโดยอ้างนามของพระเจ้า เพราะพระเจ้าที่แท้จริงจะเรียกร้องความรักโดยไม่มีเงื่อนไข ให้อภัย มีเมตตา เคารพต่อทุกชีวิต และสร้างความเป็นพี่น้องกันในกลุ่มลูกของพระองค์ ไม่ว่าเราจะเป็นผู้ที่เชื่อหรือไม่เชื่อในพระองค์ก็ตาม"

จากนั้น พระสันตะปาปาเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของศาสนาอิสลาม นิกายซุนนี เพื่อร่วมการสัมมนาเรื่องสันติภาพ พระองค์ทรงทักทายกับ อาเหม็ด อัล ตายยิบ หัวหน้าอิหม่ามแห่งอัลอัซฮัร

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาขึ้นกล่าวในการสัมมนาว่า "ในฐานะผู้นำทางศาสนา พวกเราทุกคนถูกเรียกมาเพื่อฉีกหน้ากากความรุนแรงซึ่งปลอมตัวมาอ้างว่ามันเป็นความศักดิ์สิทธิ์ พวกเรามีหน้าที่ต้องประณามความรุนแรงที่ทำร้ายศักดิ์ศรีและสิทธิความเป็นมนุษย์ พวกเรามีหน้าที่ต้องเปิดโปงความพยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงทุกรูปแบบที่เกิดในนามของศาสนา พระเจ้าคือพระเจ้าแห่งสันติ ความศักดิ์สิทธิ์คือชื่อของพระองค์ สันติภาพเท่านั้นที่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ มันต้องไม่มีการใช้ความรุนแรงและมาตีความว่านี่เป็นพระนามของพระเจ้าเป็นอันขาด

พิธีการสุดท้ายของวันแรกในการเยือนอียิปต์ พระสันตะปาปาเสด็จไปพบกับ "โป๊ปทาวาดรอส ที่ 2" ผู้นำสูงสุดแห่งพระศาสนจักรค็อปติก โอกาสนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ทีกลุ่มก่อการร้ายไอเอสได้วางระเบิดระหว่างพิธีมิสซาอาทิตย์ใบลานของโบสถ์ค็อปติก ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก

พระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงกล่าวว่า "การเดินทางของคริสตศาสนสัมพันธ์ระหว่างคาทอลิกกับค็อปติกคือธรรมล้ำลึกที่ดำรงอยู่ด้วยโลหิตของบรรดามรณสักขีทั้งหลาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าขอร่วมรำลึกถึงโลหิตอันไร้มลทินของคริสตชนที่ไม่สามารถปกป้องตนเองได้ซึ่งถูกฆ่าตายจากการก่อการร้ายช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ขอให้พวกเราคริสตชนเดินหน้าเป็นประจักษ์พยานต่อไปด้วยการต่อต้านความรุนแรง ผ่านทางการเทศน์สอนและหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความดี รวมทั้งดำรงรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันในกลุ่มคริสตชน"

ตอนท้าย พระสันตะปาปา ฟรังซิส และ โป๊ปทาวาดรอส ที่ 2 ได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วม 12 ข้อ แต่ข้อที่สำคัญสุดคือข้อ 11 ที่มีการตกลงว่า ทั้งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกและพระศาสนจักรค็อปติก จะไม่โปรดศีลล้างบาปซ้ำให้กับชาวคาทอลิกหรือชาวค็อปติกที่เคยได้รับศีลล้างบาปในพระศาสนจักรของตน และต้องการจะเปลี่ยนไปเป็นสมาชิกของอีกพระศาสนจักรหนึ่ง (โรมันคาทอลิกหรือค็อปติก) ทั้งนี้ เพราะอาศัยศีลล้างบาปที่เคยได้รับ พระจิตได้ทำให้เราร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในพระกายของพระเยซูอย่างสมบูรณ์แล้ว  (In obedience to the work of the Holy Spirit, who sanctifies the Church, keeps her throughout the ages, and leads her to full unity – that unity for which Jesus Christ prayed: Today we, Pope Francis and Pope Tawadros II, in order to please the heart of the Lord Jesus, as well as that of our sons and daughters in the faith, mutually declare that we will not repeat the baptism that had been administered in either of our Churches for any person who wishes to join the other.  This we confess in obedience to the Holy Scriptures and the faith of the three Ecumenical Councils assembled in Nicaea, Constantinople and Ephesus.)