โป๊ปฟรังซิส - ถ้าประกาศพระวรสารแล้วไม่ถูกเบียดเบียน แสดงว่าเรากำลังประกาศเรื่องไร้ค่า

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ ถ้าเราประกาศพระวรสารแล้วไม่ถูกเบียดเบียนหรือถูกมารผจญ แสดงว่าเรากำลังประกาศเรื่องไร้สาระอยู่นั่นเอง เพราะถ้าเราประกาศพระวรสารเที่ยงแท้ ปีศาจจะหวาดวิตกและหาทางประจญเราเสมอ 

  • ทรงสอน พระวรสารต้องได้รับการประกาศด้วยความสุภาพถ่อมตน เพราะพระเยซูทรงความสุภาพอยู่แล้ว อย่าประกาศพระวรสารด้วยการไขว่คว้าหาความก้าวหน้า เช่นเดียวกัน อย่าประกาศพระวรสารแบบงานคาร์นิวัลหรือปาร์ตี้เด็ดขาด 

  • ทรงชี้ ผู้ประกาศพระวรสารที่เที่ยงแท้ ต้องก้าวออกจากตัวเองไปยังที่ซึ่งพระเยซูถูกเบียดเบียน ถ้าผู้ประกาศพระวรสารเรียกร้องหา "การทำประกันชีวิต" เวลาถูกส่งไปประกาศพระวรสารในที่อันตราย เขาก็ไม่ใช่ผู้ประกาศพระวรสารที่แท้จริง เพราะเขาเลือกอยู่แต่ในที่ปลอดภัย
ช่วงเช้าวันอังคารที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา วันนี้เป็นวันฉลองนักบุญมาร์โก ผู้นิพนธ์พระวรสาร และยังเป็นผู้ก่อตั้งพระศาสนจักรที่อเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ ท่านจึงเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรค็อปติก

พระสันตะปาปาจึงเริ่มต้นมิสซานี้ ด้วยการขออุทิศคำภาวนาให้กับ โป๊ปทาวาดรอส ที่ 2 ผู้นำพระศาสนจักรค็อปติก ซึ่งตัวพระสันตะปาป ฟรังซิส จะเสด็จเยือนอียิปต์และไปพบกับโป๊ปทาวาดรอส ที่ 2 ในวันพฤหัสบดีนี้ด้วย

สำหรับพระวรสารวันนี้ พระเยซูตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า "ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- คริสตชนจำเป็นต้องก้าวไปยังสถานที่ซึ่งพระเยซูไม่เป็นที่รู้จักหรือที่ซึ่งพระเยซูทรงถูกเบียดเบียน ทั้งนี้เพื่อประกาศพระวรสารที่เที่ยงแท้ การก้าวออกไปประกาศพระวรสาร ชีวิตของผู้เทศน์สอนได้ถูกกางออก เขาจะไม่ปลอดภัย แน่นอน มันไม่มีนโยบายทำประกันชีวิตให้กับผู้เทศน์สอนพระวรสาร ถ้าผู้เทศน์สอนพระวรสารแสวงหานโยบายการทำประกันชีวิต เขาก็ไม่ใช่ผู้เทศน์สอนพระวรสารที่แท้จริง เพราะเขาไม่ได้ก้าวออกไป เขาเลือกอยู่ในที่ปลอดภัย เหนือสิ่งอื่นใด จงก้าวออกไป พระวรสารและการประกาศพระเยซูคริสต์นั้น เราต้องก้าวออกไปเสมอ นี่คือการจาริกเดินทางไปข้างหน้า

- ว่าแต่สไตล์ของการประกาศพระวรสารเป็นอย่างไร นักบุญเปโตรผู้เป็นอาจารย์ของนักบุญมาร์โก ถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องสไตล์การประกาศพระวรสาร นั่นคือ พระวรสารต้องได้รับการประกาศด้วยความสุภาพถ่อมตน เพราะพระบุตรของพระเจ้าทรงความสุภาพ นี่คือแนวทางของพระเจ้า มันไม่มีแนวทางอื่นเลย การประกาศพระวรสารไม่ใช่งานคาร์นิวัล ไม่ใช่งานปาร์ตี้ สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่การประกาศพระวรสาร พระวรสารไม่สามารถได้รับการประกาศด้วยพลังของมนุษย์และจิตตารมณ์ที่ไขว่คว้าหาความก้าวหน้า การทำแบบนั้นไม่ใช่พระวรสาร

- ทำไมความสุภาพถ่อมตนจึงเป็นสิ่งสำคัญ คำตอบคือพวกเราก้าวไปข้างหน้าประกาศความอัปยศอดสูและชัยชนะ (ของพระเยซูคริสต์จากการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน) ผ่านทางความสุภาพถ่อมตน การประกาศพระวรสารต้องเผชิญกับการประจญล่อลวง อาทิ อำนาจ ความทะนงตน จิตตารมณ์ทางโลก และอีกหลายสิ่งมากมาย

- จำไว้ว่า ถ้าคริสตชนกำลังประกาศพระวรสารแล้วไม่ถูกประจญล่อลวง นั่นหมายความว่า ปีศาจไม่กังวลสิ่งที่เรากำลังประกาศ ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะเรากำลังประกาศสิ่งที่ไร้ค่าอยู่นั่นเอง ด้วยเหตุนี้ การประกาศพระวรสารที่แท้จริง มันต้องมีการประจญล่อลวงและการเบียดเบียนอยู่เสมอ เมื่อเรากำลังทนทุกข์ พระเจ้าจะฟื้นฟูเราขึ้นมาใหม่ พระองค์จะประทานพละกำลังให้เรา เพราะนี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงสัญญากับบรรดาอัครสาวกเมื่อตอนที่พระองค์ทรงส่งเขาออกไปประกาศพระวรสาร