โป๊ปฟรังซิส - ถ้าประเทศชาติต้องการฮีโร่ พระศาสนจักรคาทอลิกก็ต้องการมรณสักขีและประจักษ์พยาน

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ ถ้าประเทศชาติต้องการฮีโร่ พระศาสนจักรคาทอลิกก็ต้องการมรณสักขีและประจักษ์พยานถึงพระเจ้า 

  • ทรงชี้ พระศาสนจักรต้องการคนกล้าที่จะยอมรับพระหรรษทานแห่งการเป็นประจักษ์พยานจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต 


ช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการภาวนารำลึกถึงมรณสักขีในโลกยุคนี้ ภายในมหาวิหารนักบุญบาร์โธโลมิว ใกล้แม่น้ำเตเวเร (ไทเบอร์) กรุงโรม พิธีนี้ พระสันตะปาปาทรงใช้สตอลาของ "คุณพ่อรากีด อาซิส" สงฆ์คาทอลิกชาวอิรักที่ถูกฆ่ายตายในเมืองโมซุลปี 2007 นอกจากนี้ "โรเซลีน อาเมล" น้องสาวของ "คุณพ่อฌักส์ อาเมล" สงฆ์คาทอลิกชาวฝรั่งเศสที่ถูกผู้ก่อการร้ายจากกลุ่มไอเอส ฆ่าปาดคอระหว่างถวายมิสซาในสังฆมณฑลรวง ประเทศฝรั่งเศส ก็มาร่วมพิธีด้วย

พิธีนี้ เริ่มด้วยการแบ่งปันประสบการณ์จากญาติพี่น้องของบรรดามรณสักขีที่ถูกฆ่าตายในยุคนี้ จากนั้น พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอน ใจความว่า

- ทุกวันนี้ กลุ่มคริสตชนหลายแห่งถูกเบียดเบียน เพียงเพราะพวกเขาเป็นศิษย์ของพระเยซู สิ่งนี้เกิดจากความเกลียดชังจากจิตตารมณ์ทางโลกอย่างแท้จริง ในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากในประวัติศาสตร์ บ่อยครั้งแค่ไหนกันที่เราได้ยินคำกล่าวที่ว่า 'ประเทศของเราต้องการฮีโร่' เช่นเดียวกัน พวกเราสามารถกล่าวว่า 'พระศาสนจักรของเราต้องการสิ่งใดในทุกวันนี้' คำตอบคือ มรณสักขี ประจักษ์พยาน และนักบุญในทุกวันของการดำเนินชีวิตนั่นไง นอกจากนี้ เรายังต้องการคนที่มีความกล้าหาญที่จะยอมรับพระหรรษทานที่จะเป็นประจักษ์พยานจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต พูดง่ายๆ ก็คือการตายนั่นเอง

- บรรดามรณสักขีคือประจักษ์พยานต่อความจริงที่ว่าพระเยซูคริสต์ทรงกลับคืนชีพจากความตาย พระเยซูทรงกลับเป็นขึ้นมา คนที่ได้พบกับพระองค์และดำเนินชีวิตอย่างสอดคล้องด้วยพละกำลังของพระจิต พวกเขาเหล่านั้นก็จะได้รับพระพร

- สุดท้ายนี้ พ่ออยากเชิญชวนเราทุกคนเอาใจใส่ต่อผู้ลี้ภัยที่ถูกบีบบังคับให้ต้องละทิ้งบ้านเกิดของตน เพราะความเชื่อในพระเจ้า เพราะการถูกเบียดเบียนศาสนา ทุกวันนี้ เราพบเห็นผู้ลี้ภัยที่เป็นแบบนี้เยอะจริงๆ เราพบได้ในค่ายผู้ลี้ภัย หลายคนพูดว่า ความเป็นอยู่ของพวกเขาไม่ต่างกับค่ายกักกันเลย ดังนั้น พ่ออยากเชิญชวนนานาชาติช่วยกันเอาใจใส่และให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชนของพวกเขาด้วย