โป๊ปฟรังซิส - อย่าประกาศข่าวดีด้วยความทะเยอทะยานหรืออวดดี

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ เราต้องไม่ประกาศข่าวดีด้วยความทะเยอทะยานหรืออวดดี 

  • เช่นเดียวกัน การซื่อสัตย์ยึดมั่นต่อความจริงไม่ได้หมายความว่า เราต้องเข้มงวดและไม่ยืดหยุ่นในทุกสถานการณ์ 

  • ทรงแนะ ถ้าเป็นไปได้ พระสงฆ์ควรเทศน์ให้สั้นกระชับ เพื่อที่ความชื่นชมยินดีจะได้ไปสัมผัสจิตใจของสัตบุรุษ

ช่วงสายวันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในพิธีมิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน

มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า

- พระเยซูทรงได้รับการเจิมจากพระจิต พระองค์ทรงนำข่าวดีไปมอบให้กับผู้ยากไร้ ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงประกาศ พวกเราพระสงฆ์ก็ประกาศด้วยเช่นกัน เมื่อพระสงฆ์เทศน์ ถ้าเป็นไปได้ ควรเทศน์ให้สั้นกระชับ เขาจะทำการนี้ด้วยความชื่นชมยินดีซึ่งสัมผัสกับจิตใจของผู้คนด้วยคำพูดเดียวกับที่พระเจ้าทรงสัมผัสจิตใจของเขาในคำภาวนา

- ข่าวดีไม่ใช่สิ่งของ แต่มันคือพันธกิจ นี่คือสิ่งที่ปรากฎชัดแจ้งต่อทุกคนที่ได้พบกับความชื่นชมยินดีที่พึงพอใจและอบอุ่นของการประกาศพระวรสาร พวกเราไม่ควรแบ่งแยกพระหรรษทานทั้งสามนี้ในพระวรสาร ได้แก่ ความจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแปรเปลี่ยนได้ ความเมตตาซึ่งได้รับการมอบอย่างไม่มีเงื่อนไขให้กับคนบาปทุกคน และ ความชื่นชมยินดีซึ่งอยู่ในตัวเราและเปิดกว้างสำหรับทุกคน

- พ่ออยากนำเสนอภาพลักษณ์สามอย่างที่จะถ่ายทอดความชื่นชมยินดีให้กับเรา ภาพลักษณ์แรกของข่าวดีคือเหยือนน้ำที่งานแต่งงานที่เมืองคานา แม่พระคือถุงเหล้าองุ่นใหที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี แม่พระคือผู้รับใช้ของพระบิดา ความใจกว้างของแม่พระช่วยเราเอาชนะความกลัว การประจญล่อลวงที่ดึงเราออกจากการได้รับการเติมเต็มจากคนอื่น และดึงเราออกจากการประจญล่อลวงที่ทำให้หัวใจของเราเฉื่อยชา ซึ่งทำให้เราถอยหลังจากการก้าวไปข้างหน้าเพื่อเติมเต็มคนอื่นด้วยความชื่นชมยินดี

- ภาพลักษณ์ที่สองของข่าวดีคือเหยือกน้ำที่หญิงชาวสะมาเรียแบกมาช่วงเที่ยงวันนั้น พระเจ้าทรงมอบภาชนะใหม่หรือถุงเหล้าองุ่นใหม่ให้กับจิตวิญญาณของเธอ หญิงคนนี้กล้าสารภาพกับพระเยซูว่าเธอเป็นคนบาป แต่เธอก็มีความใจกว้างที่สัมผัสได้ เธอคือคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตต้า ผู้เริ่มต้นด้วยการเป็นคนที่สัมผัสได้ ขอบคุณรอยยิ้มและแนวทางการเข้าไปสัมผัสบาดแผลของท่าน เพราะนี่คือการนำข่าวดีไปมอบให้ทุกคน

- ภาพลักษณ์ที่สามของข่าวดีคือภาชนะที่จุได้ไม่มีที่สิ้นสุดของพระหฤทัยของพระเจ้า พระองค์ทรงสุภาพ นบนอบ ถ่อมตน และยากไร้ ด้วยสิ่งนี้้เอง เราต้องเรียนรู้ว่า การประกาศความชื่นชมยินดีไปให้กับผู้ยากไร้สามารถทำด้วยสิ่งเหล่านี้เท่านั้น นั่นคือ ความเคารพ ความสุภาพถ่อมตน และแม้กระทั่งการยอมถูกเหยียดหยาม

- การประกาศข่าวดีไม่สามารถเป็นแบบทะเยอทะยานเป็นอันขาด การซื่อสัตย์ต่อความจริงต้องไม่เป็นแบบเข้มงวดไม่ยืดหยุ่น ความสุภาพถ่อมตนและความซื่อสัตย์ของพระเยซูจะมอบความชื่นชมยินดีให้กับผู้ยากไร้ ช่วยฟื้นฟูคนบาป และมอบการบรรเทาใจให้กับคนที่ถูกกดขี่ด้วยความชั่ว