อัครสังฆราชแห่งเปสคาร่าสั่งพักภารกิจสงฆ์ที่เทศน์โจมตีโป๊ปฟรังซิสพระอัครสังฆราช ตอมมาโซ่ วาเลนติเน็ตติ พระอัครสังฆราชแห่งเปสคาร่า-เป็นเน่ ประเทศอิตาลี สั่งระงับการปฏิบัติศาสนกิจของ "บาทหลวงเอ็ดเวิร์ด พัชพารัช" (Edward Pushparaj) สงฆ์คาทอลิกชาวอินเดียที่มาทำงานอภิบาลในเปสคาร่า

สาเหตุเกิดจากบาทหลวงพัชพารัช ใช้บทเทศน์ในมิสซาวันอาทิตย์ โจมตีพระสันตะปาปา ฟรังซิส แบบยกใหญ่ในหลายประเด็น อาทิ

- บอกว่านี่คือพระสันตะปาปายอดแย่ของพระศาสนจักรคาทอลิก

- เทศน์โจมตีเรื่องการตีความให้คาทอลิกหย่าร้างและไปแต่งงานใหม่รับศีลมหาสนิท ซึ่งระบุในสมณสาส์นเตือนใจ "ความชื่นชมยินดีแห่งความรัก" (Amoris Laetitia)

- ตำหนิทัศนคติของพระสันตะปาปาที่ "เปิดกว้างเกินไป" ในการสานเสวนากับมุสลิม

เมื่อมีคนไปรายงานพระอัครสังฆราช วาเลนติเน็ตติ ท่านจึงสั่งระงับการทำหน้าที่ของบาทหลวงชาวอินเดียคนนี้ทันที

พระอัครสังฆราช วาเลนติเน็ตติ บอกว่า "การเทศน์คือหนึ่งในหน้าที่การอภิบาลของสงฆ์ การเทศน์คือการรับใช้ที่เชื่อมโยงกับการรำพึงพระวาจาประจำวัน การเทศน์ไม่ใช่การใส่การตัดสินพิพากษาตามใจตนเอง เฉพาะอย่างยิ่งการเทศน์ที่ไม่ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระสันตะปาปา พ่อคิดว่า มันยุติธรรมพอที่จะขอให้บาทหลวงพัชพารัชได้พักภารกิจชั่วคราว มันชัดเจนอยู่แล้วว่า การทำงานอภิบาลของสงฆ์ต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระสันตะปาปา"

ทั้งนี้ มีรายงานแจ้งด้วยว่า สัตบุรุษหลายคนที่ได้ฟังบทเทศน์ที่บาทหลวงพัชพารัชสอนในวันนั้น ต่างเขียนจดหมายร้องเรียนไปยังพระอัครสังฆราชวาเลนติเน็ตติเป็นจำนวนหลายฉบับด้วย