โป๊ปฟรังซิสเป็นประธานในพิธีเดินรูป 14 ภาค ณ โคลอสเซโอ

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในพิธีเดินรูป 14 ภาค ณ โคลอสเซโอ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันว่า "เป็นเรื่องน่าละอายที่เราเลือกจะเงียบเฉยต่อความอยุติธรรมทั้งหลายที่ปรากฎ เช่นเดียวกัน เป็นเรื่องน่าละอายสำหรับช่วงเวลาที่พวกเราบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวชชายหญิงได้สร้างความเสื่อมเสียและสร้างบาดแผลให้กับพระกายของพระคริสตเจ้าซึ่งก็คือพระศาสนจักร"/ Photo: Getty Images