เป็นทางการ! สถาปนา บุญราศีฟรานซิสโก้และยาชินทา เป็นนักบุญวันที่ 13 พฤษภาคม 2017

วาติกันประกาศอย่างเป็นทางการ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส จะถวายมิสซาสถาปนา "บุญราศีฟรานซิสโก้ และ บุญราศียาชินทา" เป็น "นักบุญ" ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2017 ระหว่างที่พระองค์เสด็จเยือนฟาติมา ประเทศโปรตุเกส เพื่อร่วมฉลองแม่พระประจักษ์ที่ฟาติมา ครบ 100 ปี

การประกาศนี้ มีขึ้นเช้าวันนี้ (20 เมษายน) ภายหลังคณะพระคาร์ดินัลได้ลงมติเห็นชอบและกำหนดวันร่วมกับพระสันตะปาปา

ทั้งนี้ "ฟรานซิสโก้ และ ยาชินทา" ได้รับการสถาปนาเป็นบุญราศี โดยสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ.2000 ครั้งนั้น สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ก็เสด็จเยือนฟาติมาเช่นกัน