โป๊ปฟรังซิส - เราควรพกไบเบิ้ลติดตัวเหมือนพกมือถือ หยิบมาอ่านบ่อยๆ เหมือนอ่านข้อความในมือถือ

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงหวังเห็นคริสตชนปฏิบัติต่อไบเบิ้ลเหมือนตอนใช้โทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะเป็นการพกติดตัว หยิบขึ้นมาอ่านบ่อยๆ เหมือนที่หยิบมือถือขึ้นมาอ่านข้อความตลอดเวลา 

  • ทรงสอน ถ้าเรามีพระวาจาของพระเจ้าอยู่ในใจตลอดเวลา ไม่มีการประจญใดนำเราถอยห่างจากพระเจ้าแน่นอน 

  • นอกจากนี้ ถ้าเรามีพระวาจาของพระเจ้าอยู่ในใจเสมอ เราจะยอมรับและรักศัตรูของเราด้วยช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันนี้ ปีศาจมาประจญล่อลวงพระเยซูหลังจากทรงอดอาหาร 40 วันในถิ่นทุรกันดาร แต่พระเยซูตรัสตอบมันว่า "มีเขียนในพระคัมภีร์ว่า จงนมัสการพระเจ้าของท่านและรับใช้พระองค์แต่เพียงผู้เดียว"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- มหาพรตคือการเดินทางของการกลับใจและต่อสู้กับปีศาจ เราต้องทำความคุ้นเคยกับพระคัมภีร์ไบเบิ้ล กล่าวคือ อ่านพระคัมภีร์บ่อยๆ รำพึงไตร่ตรอง และซึมซับเข้าไปในจิตใจ พระคัมภีร์บรรจุพระวาจาของพระเจ้าไว้ในนั้นซึ่งเป็นเรื่องทันสมัยและทรงประสิทธิภาพอยู่เสมอ มีคนเคยบอกพ่อว่า 'จะเป็นอย่างไรนะ ถ้าหากเราปฏิบัติกับพระคัมภีร์เหมือนกับที่เราทำกับโทรศัพท์มือถือของเรา ถ้าเราพกพระคัมภีร์ติดตัวอยู่เสมอ ถ้าเราลืมพระคัมภีร์แล้วเรารีบกลับไปเอา ถ้าเราเปิดพระคัมภีร์วันละหลายๆ รอบเหมือนที่เราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู ถ้าเราอ่านสิ่งที่พระเจ้าสอนในพระคัมภีร์เหมือนกับที่เราอ่านข้อความในโทรศัพท์มือถือ มันจะเป็นอย่างไรกันนะ'

- นี่อาจเป็นการเปรียบเทียบที่ดูขัดแย้ง แต่มันทำให้เราคิดเหมือนกันนะ เพราะในความเป็นจริง ถ้าเรามีพระวาจาของพระเจ้าอยู่ในใจเสมอ ไม่มีการประจญล่อลวงใดที่จะนำเราถอยห่างจากพระเจ้าได้เลย มันจะไม่มีอุปสรรคที่จะนำเราถอยออกจากหนทางสู่ความดี เราจะรู้ถึงวิธีการเอาชนะการประจญล่อลวงในชีวิตประจำวันที่อยู่ในตัวเราและรอบตัวเรา เราจะยอมรับและรักพี่น้องชายหญิง เฉพาะอย่างยิ่งคนที่ด้อยโอกาสที่สุดและต้องการความช่วยเหลือที่สุด รวมทั้งศัตรูของเราด้วย

- ดังนั้น ตลอด 40 วันในเทศกาลมหาพรต พวกเราคริสตชนถูกเรียกให้ติดตามแนวทางของพระเยซูและเผชิญหน้ากับการต่อสู้กับความชั่วร้ายฝ่ายจิตด้วยฤทธานุภาพแห่งพระวาจาของพระเจ้า

อนึ่ง ช่วงเย็นวันนี้ พระสันตะปาปาและสมาชิกในโรมันคูเรีย จะเดินทางไปเข้าเงียบประจำปีช่วงเทศกาลมหาพรตที่อาริคชา ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงโรม โดยผู้เทศน์เตรียมจิตใจครั้งนี้ ได้แก่ คุณพ่อจูลิโอ มิเคลินี่ นักบวชคณะฟรานซิสกัน วัย 53 ปี