โป๊ปฟรังซิส - พ่ออยากให้มีการนำเสนอผลงานที่ดีที่สุดเพื่อฟื้นฟูดนตรีศักดิ์สิทธิ์

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงหวังเห็นการฟื้นฟูดนตรีศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพิธีกรรม เฉพาะอย่างยิ่ง คุณภาพของงานดนตรีที่เราต้องใส่ใจ 

  • ทรงชี้ บางครั้ง ดนตรีที่ฉาบฉวยและไม่สร้างสรรค์ ทำให้ความงดงามของพิธีกรรมหายไป
ช่วงสายวันเสาร์ที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาเรื่องดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ภายในหอประชุมเคลเมนติน่า วาติกัน งานสัมมนานี้จัดโดยสมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก และสมณสภาเพื่อวัฒนธรรม

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า

- แน่นอนว่า การพบกับความทันสมัยและการนำเสนอภาษาแม่(ภาษาท้องถิ่น) ในพิธีกรรม ได้ทำให้เกิดปัญหาหลายอย่าง อาทิ ภาษาทางดนตรี รูปแบบ และท่วงทำนองของดนตรี บางครั้ง สิ่งนี้ทำให้เกิดความธรรมดาๆ ความฉาบฉวย และความไม่สร้างสรรค์ได้ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อความสวยงามและความกระตือรือร้นของการฉลองทางพิธีกรรม ดังนั้น พ่อจึงอยากให้บรรดาผู้ประพันธ์เพลง คอนดักเตอร์ นักดนตรี และนักขับร้อง นำเสนอผลงานที่ดีที่สุดเพื่อฟื้นฟูดนตรีศักดิ์สิทธิ์ การขับร้องทางพิธีกรรม เฉพาะอย่างยิ่ง คุณภาพของดนตรีศักดิ์สิทธิ์ที่เราต้องใส่ใจ

- การจะทำสิ่งนี้ได้ เราต้องสนับสนุนการศึกษาวิชาดนตรีอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะคนที่เตรียมตัวจะเป็นพระสงฆ์ เพื่อที่เขาจะได้สนทนาแลกเปลี่ยนกับเทรนด์ของดนตรีตามยุคสมัย ด้วยความต้องการทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปของแต่ละพื้นที่ และด้วยทัศนคติของคริสตศาสนสัมพันธ์

อนึ่ง การเข้าเฝ้าครั้งนี้ มีสงฆ์คาทอลิกไทยเข้าร่วมด้วย ได้แก่ คุณพ่อเปโตร บุญชรัสมิ์ สุขสว่าง