โป๊ปฟรังซิส - หัวใจของมนุษย์มีความไม่ซื่อสัตย์อยู่เสมอ สิ่งนี้ทำให้พระเจ้าผิดหวัง

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน หัวใจของมนุษย์มีความไม่ซื่อสัตย์อยู่เสมอ นี่จึงทำให้พระเจ้าทรงผิดหวังและร้องไห้

  • อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงมีหัวใจที่อ่อนโยน พร้อมให้อภัยและเฝ้ารอการกลับมาของเรา เหมือนอย่างอุปมาเรื่องบิดาที่ยังเฝ้ารอการกลับมาของลูกล้างผลาญอยู่เสมอ 
ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากหนังสืออพยพ เป็นเหตุการณ์ที่ โมเสส ทรงขอร้องพระเจ้าว่าอย่าลงโกรธและอย่าลงโทษประชากรที่กำลังทำผิดเลย แม้พวกเขาจะดื้อและทำผิดซ้ำไปซ้ำมาก็ตาม อาทิ หล่อรูปลูกโคขึ้นมาแล้วกราบนมัสการแทนพระเจ้า ผลที่สุด พระเจ้าทรงใจอ่อน พระองค์ทรงเปลี่ยนพระทัยและไม่ลงโทษประชากรของพระองค์

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- บทอ่านวันนี้เป็นเรื่องความฝันและความผิดหวังของพระเจ้า ประชากรทั้งหลายนี่แหละคือความฝันของพระเจ้า พระองค์ฝันถึงพวกเขาเพราะทรงรักพวกเขา แต่ประชากรเหล่านี้ทรยศความฝันของพระบิดา พระเจ้าจึงทรงเริ่มผิดหวังกับพวกเขา ประชากรเหล่านี้หล่อรูปลูกโคขึ้นมากราบไหว้ พวกเขาลืมพระเจ้าผู้ทรงช่วยเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์ไปแล้ว

- การลืมพระเจ้าผู้ทรงสร้างเรา ผู้ทรงยกเราขึ้น และผู้ทรงเดินร่วมทางในชีวิตไปกับเรา ทั้งหมดนี้คือความผิดหวังของพระเจ้า หลายครั้งในพระวรสาร พระเยซูตรัสอุปมาเกี่ยวกับชายที่มีสวนองุ่น แต่สุดท้ายคนสวนต้องการสวนของนายของตนไปครอบครอง ในหัวใจของมนุษย์มันมีความไม่สงบเช่นนี้อยู่ตลอด มันเป็นความไม่พอใจกับพระเจ้าและกับความรักที่ซื่อสัตย์ หัวใจของมนุษย์มีแนวโน้มไม่ซื่อสัตย์อยู่เสมอ นี่คือการประจญล่อลวง ดังนั้น พระเจ้าโดยผ่านทางประกาศกจึงได้ตำหนิประชากรของพระองค์ที่ไม่สม่ำเสมอและไม่รู้จักวิธีการเฝ้ารอ พวกเขาผลัดหลงจากพระเจ้าและไปแสวงหาเทพเจ้าแทน

- ความผิดหวังของพระเจ้าคือความไม่ซื่อสัตย์ของมนุษย์ เราเป็นประชากรของพระเจ้า พวกเรารู้ดีถึงนิสัยของจิตใจตนเอง ดังนั้น มันเป็นสิ่งดีที่วันนี้เราจะไตร่ตรองดูว่าเราทำอะไรให้พระเจ้าผิดหวังบ้าง ลองถามพระองค์ดูบ้างซิว่า 'พระเจ้า พระองค์ทรงผิดหวังในตัวลูกบ้างไหม'

- พระเจ้าทรงมีพระทัยที่อ่อนโยน พระทัยของความเป็นพ่อ ลองคิดถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงร้องไห้ให้กับเยรูซาเล็ม ถามตัวเองซิว่า 'พระองค์ทรงร้องไห้ให้กับเราหรือเปล่า พระองค์ทรงผิดหวังในตัวเราไหม เราทำตัวถอยห่างจากพระเจ้าหรือเปล่า เรามีพระเจ้าอื่นนอกจากพระองค์ไหม เราตกเป็นทาสของพระเจ้าอื่นหรือไม่'

- มหาพรตเป็นโอกาสที่ดีที่ให้เราหยุดคิดไตร่ตรอง ลองพิจารณาความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในแต่ละวัน ให้เราทูลพระเจ้าว่า 'พระเจ้า พระองค์ทรงมีความฝันมากมายเพื่อลูก แต่ตัวลูกได้ถอยห่างจากพระองค์ โปรดบอกลูกเถิดว่าลูกจะกลับไปหาพระองค์ได้อย่างไร' เพียงเท่านี้ เรื่องประหลาดใจจะรอคอยเราอยู่ เหมือนที่บิดากำลังเฝ้ารอลูกล้างผลาญ พระเจ้าทรงกำลังรอเราอยู่แน่นอน